Zautomatyzowane oprzewodowanie z zastosowaniem techniki połączeń sprężynowych Push-in

Technika połączeń Push-in umożliwia zautomatyzowane oprzewodowanie Technika połączeń Push-in rewolucjonizuje szafę sterowniczą.

Poprzez zoptymalizowaną pod względem kosztów i ujednoliconą dla wszystkich grup produktów technikę przyłączeniową Phoenix Contact oferuje możliwość zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów produkcji szaf sterowniczych. Dzięki bezpośredniemu podłączaniu przewodów bez użycia narzędzi oraz dostępnemu wygodnie przyłączu czołowemu technologia Push-in jest przyszłością zautomatyzowanego oprzewodowania.

Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.

Proces generuje większość kosztów produkcji szaf sterowniczych

Proces generuje większość kosztów produkcji szaf sterowniczych

Skupienie się na procesie

Produkcja szaf sterowniczych wyróżnia się dużym udziałem kosztów procesowych. W odniesieniu do prostego punktu zaciskowego ponad 80 procent kosztów stanowią koszty wykonania, a nie koszty materiału.

Jest to idealny punkt wyjścia do poprawy rentowości produkcji maszyn i urządzeń. Firma Phoenix Contact tworzy odpowiednie rozwiązania i może pochwalić się już kilkoma efektami.

Optymalizacja procesu produkcji szaf sterowniczych z zastosowaniem koncepcji clipx
Koncepcji clipx: optymalizacja procesu produkcji szaf sterowniczych YouTube

Optymalizacja procesu produkcji szaf sterowniczych z zastosowaniem koncepcji clipx

Produkcja szaf sterowniczych to typowa działalność firm produkcyjnych w krajach o wysokich zarobkach: zmniejszające się wielkości partii produkcyjnych, rosnąca presja na obniżenie kosztów, krótsze terminy dostaw. Przeciwieństwem tego jest produkcja mało uprzemysłowiona.

Firma Krones, zajmująca się produkcją linii rozlewniczych, zoptymalizowała produkcję szaf sterowniczych poprzez wprowadzenie systemu do automatycznego konfekcjonowania i montażu szyn DIN ze złączkami szynowymi Push-in. Stworzone przez firmę Phoenix Contact rozwiązanie clipx to ważny filar strategii zmierzającej do obniżenia kosztów procesu produkcji szaf sterowniczych.

Koncepcja clipx firmy Phoenix Contact obejmuje rozwiązania, które uwzględniają wszystkie najważniejsze procesy produkcji szaf sterowniczych.

Automatyczny montaż złączek szynowych w firmie Rittal, z drukarką laserową do automatycznego nadruku oznaczników złączek szynowych Push-in

Automatyczny montaż złączek szynowych w firmie Rittal

Optymalizacja procesu produkcji szaf sterowniczych z nadrukiem laserowym CLX

Zwłaszcza w przypadku dużej różnorodności złączek szynowych opłacalnym rozwiązaniem może być automatyczny nadruk laserowy. Tutaj główną czynnością generującą koszty jest ręczne rozdzielanie pasków oznacznikowych na różne kontury złączek szynowych.

W przypadku systemu CLX złączki szynowe posiadają specjalny nadruk. Komponenty można oznakować bezpośrednio przed umieszczeniem na szynie DIN lub dopiero na gotowej listwie ze złączkami.

Model danych stosowanych produktów stanowi podstawę wszystkich działań optymalizacyjnych w produkcji szaf sterowniczych. Tutaj wymierne korzyści dla użytkownika przynosi głębokie zintegrowanie oprogramowania do projektowania listew ze złączkami CLIP PROJECT z popularnymi systemami CAE, np. Eplan electric 8, Elcad czy Zuken e3.

Stanowisko Pick-by-Light w linii montażowej w katedrze systemów produkcyjnych

Stanowisko Pick-by-Light w linii montażowej w katedrze systemów produkcyjnych

Projekt badawczy w katedrze systemów produkcyjnych

Firma Phoenix Contact rozpoczęła realizację nietypowego projektu we współpracy z uniwersytetem z Bochum. W tamtejszej katedrze systemów produkcyjnych (LPS) kierowanej przez prof. dr inż. Bernda Kuhlenköttera została zainstalowana 5-stanowiskowa linia do montażu szyn DIN. Na linii tej w zbliżonych do rzeczywistości warunkach będzie poddawany szczegółowym badaniom naukowym proces montażu na szynie DIN. W praktyce oznacza to, że będą tu realizowane prawdziwe, wybrane zlecenia kompletacji szyn DIN.

Zespół projektowy tworzony przez trzech pracowników naukowych LPS zajmie się wspólnie ze studentami wydziału budowy maszyn szeregiem niebadanych dotąd praktycznie kwestii związanych z przygotowaniem produkcji oraz asystowanym montażem ręcznym w przemyśle. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowanie technologii bazujących na Virtual Reality i Augmented Reality. Aktualne są zaplanowane testy z goglami HoloLens Microsoftu.

Kolejnym celem prac jest integracja współpracy człowieka z robotem w procesie montażu taktowanego. W katedrze LPS przygotowano już lekkiego robota Kuka iiwa obsługującego funkcję współpracy człowieka z robotem. Do stworzenia takich systemów naukowcy z Bochum muszą najpierw określić parametry procesowe, takie jak np. siła przy montażu złączki szynowej. Celem jest częściowa automatyzacja systemu montażowego, bez całkowitego wypierania z procesu człowieka wnoszącego swoje cenne umiejętności kognitywne i elastyczność.

PHOENIX CONTACT – Twój partner w dziedzinie Industry 4.0 Inteligentna produkcja przyszłości: Dzięki naszemu doświadczeniu i naszym rozwiązaniom Twoja produkcja będzie przygotowana na wyzwania przyszłości.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do produkcji szaf sterowniczych

Skoncentrowanie na procesie – Phoenix Contact oferuje rozwiązania do optymalizacji budowy szaf sterowniczych.