Inteligentna automatyzacja pomp na bazie zdalnego sterowania

Przegląd

Przepompownia ścieków  

Przepompownia ścieków

 • Projektanci, wykonawcy i użytkownicy przepompowni ścieków stoją przed koniecznością modernizacji starych obiektów i włączenia ich do układów sterowania w celu zapewnienia możliwości monitorowania.
 • Phoenix Contact oferuje gotową do montażu szafę sterowniczą wraz z oprogramowaniem do realizacji wszystkich zadań związanych ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni.
 • Umożliwia ona efektywną automatyzację przepompowni, np. do opróżniania zbiorników, zapewniając jednocześnie łatwe ustawianie i parametryzowanie sterowania pompami lokalnie na miejscu.

Zastosowanie

Przepompownie ścieków są ważnym elementem niezawodnego systemu kanalizacyjnego. Obiekty kanalizacyjne są potrzebne wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą spłynąć samoczynnie ze względu na różnice wysokości. Przy projektowaniu ważną rolę odgrywa zarówno długi okres użytkowania i niezawodność eksploatacyjna, jak i energooszczędność obiektu. Projektanci, wykonawcy i użytkownicy systemów kanalizacyjnych muszą zatem zapewnić możliwie jak największą energooszczędność poszczególnych pomp w przepompowni. Ponadto konieczna jest minimalizacja czasów przestoju rozproszonych budowli poprzez ich ciągłe monitorowanie.

Zadania te wymagają automatyzacji przepompowni ścieków. Należy przy tym uwzględnić warunki zewnętrzne, np. obfite deszcze, rozwój infrastruktury oraz różne specjalne funkcje budowli. Odpowiedzią na tak zróżnicowane wymagania jest kompleksowe sterowanie urządzeniami kanalizacyjnymi. Ze względu na coraz większy nacisk na redukcję kosztów przy zachowaniu wysokiej elastyczności konieczne są nowe koncepcje sterowania i rozwiązania automatyzacji rozproszonych obiektów utylizacji ścieków.

Rozwiązanie

Sieć kanalizacyjna  

Sterowanie i regulacja rozproszonych przepompowni

Phoenix Contact oferuje gotową do montażu szafę sterowniczą do realizacji wszystkich zadań związanych ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni. Do realizacji prostych przepompowni można użyć modułowego sterownika przekaźnikowego PLC logic. Szybką modernizację kompleksowych umożliwia otwarta platforma sterowania PLCnext Technology.

Proste przepompownie zawierające maks. dwie pompy i pomiar poziomu można wykonać niewielkim kosztem przy użyciu PLC logic i lokalnej wizualizacji. Monitorowanie umożliwia opcjonalny modem.

Do sterowania maks. czterema pompami z falownikami i pomiarami analogowymi poza PLCnext Control stosuje się dodatkowo oprogramowanie PumpControl. Wszystkie parametry dużej przepompowni ustawia się za pomocą wizualizacji obsługiwanej z poziomu przeglądarki. Ważne parametry operacyjne są przesyłane za pośrednictwem OPC UA i Modbus/TCP do nadrzędnego układu sterowania.

System automatyzacji pomp instaluje się w prosty sposób. Wizualizacja umożliwia szybkie ustawienie wszystkich parametrów. Podłączenie prostych sygnałów cyfrowych minimalizuje koszt i czas instalacji obiektów zewnętrznych. Standardowy produkt pozwala na minimalizację czasów przestoju i usterek. Poza podłączeniem zasilania szafy sterowniczej użytkownik musi jedynie podłączyć czujniki poziomu, przepływu i pomiaru prądu oraz różne sygnały wejściowe zwyczajnych przycisków, przełączników lub innych komunikatów.

Elastyczne rozwiązania do rozproszonych przepompowni  

Elastyczne rozwiązania do rozproszonych przepompowni

Rozwiązanie do prostych przepompowni z modułowym sterownikiem przekaźnikowym PLC logic

 • Niedrogie rozwiązanie
 • Włączanie i wyłączanie urządzeń
 • Dla maks. dwóch pomp
 • Lokalne wizualizacja na panelu dotykowym
 • Zintegrowany interfejs do zdalnego sterowania

Rozwiązanie do złożonych aplikacji z zastosowaniem otwartej platformy sterowania PLCnext Technology

 • Efektywne sterowanie falownikiem
 • Dla maks. czterech pomp
 • Wizualizacja z poziomu przeglądarki przez eHMI
 • Komunikacja OPC UA
 • Przygotowane połączenie Proficloud
 • Zintegrowany interfejs do zdalnego sterowania

Korzyści

 • Gotowe do użycia rozwiązanie z szafą sterowniczą i oprogramowaniem
 • Inteligentna automatyzacja do zadań związanych ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni
 • Zwiększenie efektywności dzięki pracy przepompowni z jedną, dwiema lub trzema pompami w zależności od zapotrzebowania
 • Zintegrowany interfejs zdalnego sterowania do przesyłania danych do nadrzędnego układu sterowania oraz powiadamiania SMS
 • Szybka parametryzacja i prosta diagnostyka poprzez zintegrowany panel dotykowy

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: