Listwy PxC-SKA służą do łączenia obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych z obwodami prądowymi i napięciowymi liczników energii elektrycznej.

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA

Poznaj zasadę działania złączek w listwach kontrolno-pomiarowych:

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA przeznaczone są do stosowania w obwodach rozliczeniowych układów pomiaru energii oraz do pomiaru prądów i napięć na potrzeby własne. Służą do łączenia obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych z obwodami prądowymi i napięciowymi liczników energii elektrycznej. Zapewniają bezprzerwową dostawę energii elektrycznej do odbiorcy w przypadku okresowych kontroli licznika lub przy konieczności wymiany urządzenia pomiarowego. Listwy złożone są z modułowych złączek rozłączalnych z możliwością zwierania obwodów wtórnych przekładników prądowych za pomocą mostka.

Listwa PxC-SKA 02

Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne  URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne URTK 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.

Listwa PxC-SKA 04

Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne URDK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne URTK 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.

Listwa PxC-SKA 05

Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne  URDK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.

Listwa PxC-SKA 21

Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne  URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.

Listwa PxC-SKA 26

Listwa posiada 13-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki rozłączalno- pomiarowe PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe - rozłączne PT 4-HESI w torach napięciowych połączone ze złączami z gniazdami pomiarowymi oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT4-QUATTRO BU.

Listwa PxC-SKA 27

Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne PTMED 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe PT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 4-QUATTRO BU.

Listwa PxC-SKA 39

Listwa posiada 15-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 oraz jedna nierozłączalna ST 6-TWIN z trzema zaciskami na przewody w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe - rozłączne PT 4-HESI w torach napięciowych połączone ze złączami z gniazdami pomiarowymi oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT4-QUATTRO BU.

Listwa PxC-SKA 42

Listwa posiada 16-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 oraz jedna nierozłączalna PTMED 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 4 i 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TG czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, połączone ze złączami PTME 4 za pomocą przewodów oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT4-QUATTRO BU.

Listwa PxC-SKA 43

Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne UTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne UTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną UTME 6.

Listwa PxC-SKA 44

Listwa posiada 20-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe rozłączalne UTME 6 w każdym torze prądowym; 6 złączek rozłączalnych UTME 6 w torach napięciowych oraz 2 złączki rozłączalne neutralne UTME 6.

Listwa PxC-SKA 46

Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną PTME 6.

Listwa PxC-SKA 47

Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 4 w każdym torze prądowym w tym po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 oraz po 2 złączki pomiarowe nierozłączalne PTMED 6; 3 złączki rozłączalne PTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną PTME 6.

Listwa PxC-SKA 48

Listwa posiada 18 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 4 w każdym torze prądowym w tym po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 oraz po 2 złączki pomiarowe nierozłączalne PTMED 6; 3 złączki rozłączalne PTME 4 w torach napięciowych oraz 3 złączki rozłączalne neutralne PTME 4.

Listwa PxC-SKA 54

Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 4 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną PTMED 4.

Listwa PxC-SKA 68

Listwa posiada 16 złączek z klatkowymi zaciskami śrubowym, po 2 złączki pomiarowe, rozłączalną i przelotową w każdym torze prądowym; 9 złączek bezpiecznikowych UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, czterozaciskową na przewód neutralny.

Listwa PxC-SKA 70

Listwa posiada 10 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe, rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.

Listwa PxC-SKA 70PE

Listwa posiada 11 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe, rozłączalne w każdym torze prądowym oraz 1 złączkę na przewód ochronny na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników; 3 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.

Listwa PxC-SKA 70Z

Listwa zabezpieczeniowa posiada 5 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.

Listwa PxC-SKA 70ZS

Listwa zabezpieczeniowa posiada 5 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową. Wersja PxC-SKA 70ZS wyposażona jest dodatkowo w gniazdo serwisowe oraz zabezpieczenie gniazda serwisowego.

Listwa PxC-SKA 71

Listwa posiada 15 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 3 w każdym torze prądowym w tym po 2 złączki pomiarowe rozłączalne i po 1 złączce pomiarowej nierozłączalnej ;dodatkowo w złączkę na przewody ochronne na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników; 3 złączki odłączalne trójprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową a dodatkowo 1 złączkę na przewody ochronne.

Listwa PxC-SKA 77

Listwa posiada 16 złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym z mostkami umożliwiającymi zwieranie obwodów; 3 złączki bazowe pod wkładki bezpiecznikowe w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną na przewód neutralny.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Poznaj zalety złączek pomiarowych

Listwy kontrolno-pomiarowe Phoenix Contact PxC- SKA zapewniają niezawodność i bezpieczne pomiary.

Stosując złącza odłącznikowe przetwornika pomiarowego firmy Phoenix Contact oszczędzasz czas i koszty.
Dowiedz się więcej

Listwy kontrolno-pomiarowe do układów bilansujących (i tzw. AMI)

Zestawienie listew kontrolno-pomiarowych Phoenix Contact zgodnych ze standardem

Listwy kontrolno-pomiarowe do układów bilansujących (i tzw. AMI)
Dowiedz się więcej
Referrer: https://www.google.com/