Konserwacja prewencyjna – kompleksowe monitorowanie pomp i silników

Przegląd

Pompy i silniki  

Kompleksowe monitorowanie pomp i silników

  • Postępująca cyfryzacja umożliwia nowe koncepcje optymalizacji utrzymania ruchu i zarządzania energią
  • Phoenix Contact oferuje PumpMonitor, czyli rozwiązanie do prewencyjnej konserwacji pomp i urządzeń
  • PumpMonitor umożliwia wydłużenie czasu pracy i obniżenie kosztów energii

Zastosowanie

Pompa wody  

Konserwacja prewencyjna umożliwia efektywną eksploatację systemów

Istnieją różne powody, dla których warto jest zmienić podejście do utrzymania ruchu zarówno w przemyśle, jak i komunalnej gospodarce wodnej.

Utrzymanie ruchu rozproszonych elementów systemu, takich jak pompy i silniki, jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Odczytywane sporadycznie wartości nie oddają prawdziwego stanu systemu. Dlatego nieprawidłowe ustawienia pomp i silników nie są wykrywane natychmiast po zaistnieniu sytuacji. Powoduje to często wzrost kosztów energii oraz przedwczesne zużycie urządzeń.

Postępująca cyfryzacja otwiera nowe możliwości optymalizacji utrzymania ruchu i zarządzania energią również w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W ostatnich latach konserwacja prewencyjna zmieniła całkowicie podejście do utrzymania ruchu.

Konserwacja prewencyjna polega na ciągłym monitorowaniu instalacji i agregatów za pomocą nowoczesnych czujników. Pozwala to na wykrycie oznak zużycia już na wczesnym etapie, unikając dzięki temu dalszych awarii i uszkodzeń. Użytkownicy instalacji zyskują dzięki zwiększonej dyspozycyjności systemu i redukcji kosztów utrzymania ruchu.

Rozwiązanie

Wizualizacja z poziomu przeglądarki  

Wizualizacja aktualnego stanu urządzeń z poziomu przeglądarki

Phoenix Contact oferuje gotową do instalacji szafkę sterowniczą do łatwej realizacji konserwacji prewencyjnej.

Aktualne zapotrzebowanie w zakresie utrzymania ruchu pomp i silników jest określane przez ciągłą obserwację odpowiednich wartości pomiarowych. Oprócz wartości mechanicznych i elektrycznych wbudowany moduł czujników monitoruje również wartości hydrodynamiczne, takie jak drgania łożysk i maszyn. Dzięki temu można w sposób całościowy ocenić stan elementów systemu. Optymalne obciążenie pomp i silników umożliwia wczesne wykrywanie i niedopuszczenie do turbulencji i kawitacji. Energooszczędna praca pomp i silników zmniejsza również zużycie i koszty energii.

Dzięki połączeniu z nadrzędnym układem sterowania i zintegrowanej wizualizacji z poziomu przeglądarki można monitorować na bieżąco z dowolnego miejsca stan pomp i silników. Pozwala to na wyeliminowanie wysokich kosztów pracy i personelu związanych z przeglądami systemu. W przypadku awarii PumpMonitor umożliwia natychmiastową reakcję i podjęcie kroków zapobiegających zużyciu lub uszkodzeniu systemu.

Szafa sterownicza PumpMonitor  

Prosta realizacja konserwacji prewencyjnej urządzeń

Zalety

  • Minimalizacja prac związanych z utrzymaniem ruchu dzięki konserwacji prewencyjnej uwzględniającej parametry mechaniczne, elektryczne i hydrodynamiczne
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez pomiar stopnia sprawności systemu i analizę metodą najlepszego dopasowania
  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu poprzez analizę drgań i łożysk

Dane techniczne

Dalsze szczegóły na temat naszego rozwiązania do konserwacji prewencyjnej można znaleźć w sklepie internetowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410