Fjernkontrol via mobiltelefonnettet

Fjernkontrol via mobiltelefonnettet

Trådløs over hele verden

Via det globale mobiltelefonnet har du altid og uanset hvor du befinder dig adgang til dine maskiner og anlæg.

Til den kontinuerlige registrering af dine procesdata tilbyder Phoenix Contact mobiltelefon­enheder, som understøtter alle bærende teknologier, fra SMS­-beskeder til datakommunikation over GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) og LTE (4G). Mobiltelefonnettet, som der er global adgang til, gør enhederne til en pålidelig kommunikator, også i områder med svag infrastruktur.

Selv de mindste feltstationer og hele anlægsparker som f.eks. fjerntliggende pumpestationer kan afhængigt af kommunikationsbehov forbindes med kontrolcentralen pr. SMS­-besked via såvel dataslanke fjern­kontroller som bredbåndet VPN-forbindelse.

Dine fordele

  • Stedsuafhængig takket være det globalt udbyggede mobiltelefonnet
  • Skalerbar fra SMS-­meddelelser over slanke IP­-fjernkontroller til LTE-bredbåndsforbindelse
  • Fuld netværkssikkerhed takket være privat APN, firewall og VPN
  • Mobiltelefonroutere med udvidet temperaturområde til enhver form for infrastrukturel anvendelse
  • Kompakt mobiltelefonmodul til økonomisk inte­grering af selv helt små anlægsdele

Bredbåndsintegrering til decentrale anlæg

Fleksibel Ethernet-konnektivitet til enhver form for applikation  

Fleksibel Ethernet-konnektivitet til enhver form for applikation

Ved applikationer med en stor datagennemgang er mobiltelefonteknologien en sikker kommunikationsløsning. I LTE-nettet stilles overvågningsbilleder og serverfunktionaliteter til rådighed for kontrolcentralen over hele verden.

Routerne med VPN-funktionalitet giver mulighed for en lukket kommunikation gennem internettet. Datatrafikken kan overføres til kontrolrummet direkte via VPN. På den måde muliggøres f.eks. en fleksibel integrering af vindkraftanlæg via kameraapplikationer eller forbindelse med et rensningsanlægs netværk.

Hændelsesstyret kommunikation

SMS-beskeder giver såvel teknikere som styresystem adgang til processen  

SMS-beskeder giver såvel teknikere som styresystem adgang til processen

Denne SMS-teknologi egner sig til få koblingshandlinger eller et stort antal forskellige aktører. Med et Prepaid-kort kan indgreb i en fjerntliggende proces foretages uden kontraktbinding ved hjælp af SMS-kommandoer.

Med SMS-versionen til fjernkontrolsystemet TC MOBILE I/O X200 kan adgangskontroller realiseres med en almindelig mobiltelefon ved at aktivere dørlukningerne, eller anlæg kan gentilkobles efter fejl. Med det eksisterende software-interface til mobiltelefonrouterne kan en controllers I/O'er integreres via SMS, eller VPN-tunnelen kan initialiseres behovsorienteret.

Privat netværk over mobiltelefon

Sikker fjernkommunikation over privat APN  

Sikker fjernkommunikation over privat APN

Ved kritiske anvendelser som f.eks. distribution af vand, gas, olie og strøm gælder særlige sikkerhedsfor­skrifter. Herved udelukkes ofte en kommunikation over offentlige net.

Mange udbydere tilbyder SIM-kort, der benytter en privat APN (Access Point Name). Med denne metode kan et privat netværk opbygges også ud over mobiltelefonens grænseflade, og der opstår et decentralt LAN-netværk (Local Area Network). I modsætning til det offentlige mobiltelefonnet kan der arbejdes med faste IP-adresser, og en direkte kommunikation mellem understationerne er mulig. Det gør et angrebsforsøg fra internettet umuligt ved kritiske applikationer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11