Jording og skærmning

Jording og skærmning

Slut med forstyrrelser

Beskyt jeres anlæg. Med adækvat jording og skærmning, undgå skader fra støjpåvirkninger.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Jording og skærmning

Vis alle produkter i denne kategori

Forstyrrelser fra elektroniske komponenter optræder særligt i den automatiserede industri. Disse elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til fejlfunktioner eller endda udfald i hele anlæg. Phoenix Contact tilbyder et omfattende produktsortiment omfattende alt inden for jording og skærmning af elektroniske komponenter.

Dine fordele

 • Sikkerhed gennem standardkonforme komponenter
 • Pålidelig funktion, med produkter af høj kvalitet
 • Alt fra en og samme leverandør takket være et omfangsrigt produktprogram

Elektromagnetisk kompatibilitet

Tilslutning af skærmklemmer på en nulledersamleskinne  

Skærmklemmer til overholdelse af EMC-standarden

Der er spændingsforskelle mellem ledningerne i elektroniske enheder, hvilket betyder, at enhver elektronisk enhed udsender interferensstråling. Det samlede niveau af interferensen stiger på grund af overlejringen af den forskellige interferensstråling. Med dette resultat er skærmningen af apparater mod elektromagnetisk interferensstråling ekstremt vigtig.
Virkningerne af interferensstråling kan forårsage stor skade, især inden for industriel proces- og produktionsteknologi. For elektriske MSR-enheder (måle-, styre- og reguleringsenheder) kræves der derfor en særligt høj støjimmunitet. For at sikre dette skal apparatproducenter udstede en konformitetserklæring for deres produkter. Kun når enhederne overholder EMC-standarden, må de komme ud på markedet.

Hvordan opstår feltforstyrrelser?

Forenklet visning af et elektrisk felt  

Spændingsforskelle påvirker andre elektroniske apparaters funktion

Feltforstyrrelser opstår som følge af spændingsforskelle mellem positive og negative ledere.
Fra en spændingskilde forsynes der f.eks. en forbruger. Der opstår herved spændingsforskelle mellem plus- og minuslederne, som skaber et elektrisk felt mellem lederne. Der oprettes desuden et magnetfelt i de strømførende ledninger. Dette magnetiske felt udsættes for tidsmæssige udsving på grund af dets afhængighed af strøm. Da konstante strømme kun findes i meget få applikationer, fører dette til uregelmæssige, vekslende magnetfelter. Disse felter bliver til elektromagnetiske signaler, en slags "minisender" og på samme tid en modtager. Hver eneste ledning er altså i stand til at påvirke andre elektriske og elektroniske apparaters funktion negativt.

Typer af påvirkning

Eksemplarisk opbygning af skærmning med ST-klemmer  

Skærmning mod støjpåvirkninger

I praksis optræder der for det meste adskillige forstyrrende mekanismer på samme tid. Foruden enheder påvirkes forbindelseslinjer naturligvis også. Man skelner mellem fem forskellige typer påvirkning:

 • Galvanisk interferens
  Når to kredsløb bruger et fælles ledningsstykke.
 • Kapacitiv interferens
  Når to ledninger, der er lagt parallelt over en længere afstand, opfører sig som to modsatte kondensatorplader og i denne funktion repræsenterer en kortslutning for højfrekvente signaler.
 • Induktiv interferens
  Når en ændring i strømmen forårsager en ændring i magnetfeltet, som derefter inducerer en spænding i de tilstødende ledere.
 • Bølgeinterferens
  Når ledningsforbundne bølger eller impulser spildes til tilstødende dataoverførsels- og MSR-ledninger, samt når der er udslip fra et ledningskredsløb til et andet kredsløb inden for et kabel.
 • Strålingsinterferens
  Når ledningsfri elektromagnetiske bølger fra en kilde til interferens påvirker systemer og ledninger. Den frie bølge er kilden til forstyrrelsen.

Skærmtilslutning

Grafisk fremstilling af skærmopbygning  

Skærmningsindstillinger for forskellige typer interferens

Typen af skærmtilslutning retter sig først og fremmest efter den påvirkning, der forventes.
For at undertrykke elektriske felter er ensidig jordforbindelse (1) af skærmningen nødvendig. I modsætning hertil kan interferens på grund af et skiftende magnetfelt kun undertrykkes, hvis skærmen er placeret på begge sider. Med en skærmningsstøtte (2) på begge sider oprettes imidlertid en jordsløjfe med de ulemper, der kendes herfra. Især påvirker den galvaniske interferens langs referencepotentialet det nyttige signal. Skærmvirkningen forringes. Dette kan afhjælpes ved hjælp af triaksialkabler (4), med den indre skærmning tilsluttet på den ene side og den ydre afskærmning på begge sider. For at reducere galvanisk interferens, når en kabelskærm er tilsluttet på begge sider, er den ene side ofte forbundet til referencepotentialet via en kondensator (3). Dette bryder i det mindste jordsløjfen for jævn- og lavfrekvensstrømme.

Jordsløjfe:
En jordsløjfe er et arrangement, hvor referencepotentialet er lukket til en ring.

SCC-skærmklemmer

Produktprogram inden for SCC-skærmklemmer  

Skærmklemmerne SCC gør det muligt at udføre montage med én hånd og uden værktøj.

Skærmklemmerne SCC giver dig mulighed for at udføre montage med én hånd og uden værktøj.

Takket være den komfortable klemme og den ikke-trykførte kontaktfjeder kan en sikker, enkel og træthedsfri skærmtilslutning udføres.
Ud over fordelene ved DIN-skinne, NLS og direkte montering tilbyder skærmklemmerne også optimal EMC-skærmning.
Med skærmklemmerne kan du aflade højfrekvente interferensstrømme sikkert.
Kontaktfjederens design garanterer en reproducerbar og langvarig stabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige tegn på afvikling af lederen.
For også at sikre optimal dæmpning muliggør en kontaktplade med stort areal en optimal forbindelse med lækagepotentialet.
For bedre overskuelighed og sammenkædning af de enkelte skærmklemmer har SCC-skærmklemmer store felter til mærkning på klemmeholderen. Dette gør det lettere at sammenkæde kablet i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet.

SK-skærmklemmer

Produktprogram inden for SK-skærmklemmer  

Skærmklemmerne SK har en fingerskrue til at klemme ledningerne fast med.

De gennemprøvede SK-skærmklemmer kan bruges til at spænde ledninger fast ved hjælp af fingerskruer. Der fås skærmklemmer til direkte montering og montering på samleskinner til installation i styreskabet. For at sikre optimal skærmning har klemmerne en elastisk trædesko med en stor flade.
Skærmforbindelser er ikke certificeringsegnede som komponenter i henhold til de krav, der følger af direktivet og af normerne vedrørende elektrisk materiel i eksplosionsfarlige områder. Anvendelsen af skærmklemmer i Ex-området er dermed mulig selv uden en tilsvarende godkendelse og mærkning.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11