Skærmning i automatiseringen

Skærmning

Skærmning er den mest effektive beskyttelsesforanstaltning mod elektromagnetisk støj. Støj fra elektroniske komponenter optræder særligt i den automatiserede industri. Denne elektromagnetiske støj kan uden en korrekt skærmning i værste tilfælde forårsage udfald for hele anlæg, og derfor er en EMC-kompatibel fortrådning meget vigtig. Til at forhindre udfald eller indskrænkninger af dit anlæg tilbyder vi dig omfattende viden og et omfangsrigt produktsortiment på området for skærmning.

Elektromagnetisk feltstøj

I begyndelsen af elektronikkens tidsalder iagttog man ved trådløse overførsler ofte såkaldt radio- og modtagelsesstøj. En korrekt skærmning var dengang stort set ukendt. Da udbredelsen af elektroniske apparater gennem de seneste årtier tog til, kunne man også samtidig registrere en forstærkning af den ovennævnte støj. Denne kendsgerning førte til den antagelse, at apparaterne selv var grunden til støj. Ved undersøgelse af ledninger ved siden af hinanden med strøm (+/-). konstaterede man, at der herskede spændingsforskelle mellem dem. Disse forskelle fører til, at ethvert elektrisk apparat udsender interferensstråling. Det samlede niveau af interferensstråling stiger på grund af overlejringen af den varierende interferensstråling fra forskellige enheder. Dermed er en beskyttelse af alle enheder mod elektromagnetisk interferensstråling blevet nødvendigt. Interferensstrålingens virkning kan forårsage stor skade, især inden for industriel proces- og produktionsteknologi. For elektriske MSR-enheder (måle-, styre- og reguleringsenheder) kræves der derfor en særlig høj støjimmunitet. For at sikre dette skal apparatproducenter udstede en konformitetserklæring for deres produkter. Kun når enhederne overholder EMC-standarden, må de komme ud på markedet.

Hvad er EMC?
Den europæiske EMC-lovgivning foreskriver:
Elektromagnetisk kompatibilitet er en enheds evne til at arbejde tilfredsstillende i et elektromagnetisk miljø. Herved må enheden heller ikke selv forårsage elektromagnetisk støj, som er uacceptable for andre enheder i dette miljø.