Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez

Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez

Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.

További információk

Az Önnek nyújtott előnyök

 • Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
 • Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
 • Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
 • Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
 • Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén

A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára

Interaktív kép: VIP I/O marshalling
Alapelem
A robusztus alapelem 8 vagy 16 tetszőlegesen kiosztható csatlakozóhelyére funkciómodulok csatlakoztathatók (bemeneti és kimeneti tartozékok, IOA). Az alapelem (tábla) fogadja a terepi vezetékezést, továbbítja a terepi jeleket az IOA-khoz, onnan pedig a rendszerkábelhez.
Vezérlő csatlakoztatása
Az I/O rendszerhez való csatlakozás egyszerűen és gyorsan, szabványos vagy rendszerspecifikus kábelekkel történik. Az alapelemtől függően különböző gyártóktól származó rendszerkábelek állnak rendelkezésre a Universal I/O kártyákhoz.
Feszültségellátás
A rendszer névleges feszültsége 24 V DC. Az IOA funkciómodulok tápellátás-csatlakozói az alapelemtől függően vagy redundáns tápellátásra, vagy különböző tápellátás-potenciálok fogadására alkalmasak. Az alapelemtől függően választhat a csavaros csatlakozás és a direkt rugós csatlakozástechnika között.
Input-Output-Accessories IOAs
Az IOA-k különböző interfész-funkciókkal ellátott jelfeldolgozó részegységek. Ezeket az IOA-kat tetszőleges kombinációban lehet a táblára dugaszolni. A csatornák ilyen rugalmas konfigurációjával a Universal I/O koncepciója folyamatosan végigvezethető a vezérlés szintjétől a terepi szintig.
Dugaszolható csatlakozó a bemeneti/kimeneti tartozékokhoz (IOA)
Az IOA funkciómodul és az alapelem közötti összeköttetést egy 22-pólusú dugaszolható csatlakozó hozza létre. Ezen a csatlakozón keresztül történik a terepi és a vezérlőoldali jelek, valamint a tápfeszültség átvitele az IOA és az alapelem között. A kódolás megakadályozza a véletlen hibás dugaszolást.
Terepi csatlakozás
Az alapelemtől függően csatornánként a terepi oldali négy vagy hat csatlakozókapocs csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikával áll rendelkezésre. A Universal I/O megközelítéssel a csatornákat tetszőleges sorrendben lehet kiosztani.
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése

Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése

Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig

A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.

 • Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
 • Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
 • Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
VIP I/O marshalling dugaszolható IOA-k

Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára

A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.

A következő IOA-k állnak rendelkezésre:

 • Passzív modulok
 • Relé
 • Biztonsági relék
 • Leválasztó erősítők
 • Mérőváltók
 • Biztosítós modulok
 • Különleges funkciók
E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem
A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.
Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja