Dugaszolható vizsgálórendszerek a védelemtechnikához és az irányítástechnikához

Dugaszolható vizsgálórendszerek a védelemtechnikához és az irányítástechnikához

A FAME egy innovatív, moduláris dugaszolható vizsgálórendszer a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések összes védelemtechnikai méréséhez és vizsgálatához. A dugaszolható vizsgálórendszerek egyesítik az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A manuális vizsgálati folyamatok automatikusan, biztonságosan és időtakarékosan végezhetők.

További információk
Védőkészülékek vizsgálata

Védőkészülékek vizsgálata

Dugaszolható vizsgálórendszerek – minden feladathoz a megfelelő megoldás

Egyre több kapcsolóberendezést és interfészt kell rendszeresen felülvizsgálni. Ennek a járulékos vizsgálatnak az idő- és költségsemleges végrehajtására immár rendelkezésre áll a FAME dugaszolható vizsgálórendszer.

A dugaszolható vizsgálórendszerek funkcionálisan egybefogják a kapcsolási műveletek összetett sorozatát. Ezek a rendszerek az automatikus, előresiető mérőváltó-rövidzárral és a beépített érintésvédelemmel megbízhatóan gondoskodnak az Ön biztonságáról. A FAME dugaszolható vizsgálórendszereket modulárisan lehet felépíteni, így a rendszer optimálisan illeszthető az Ön alkalmazásához. Ezenkívül a rendszerek a szabványosított CLIPLINE complete áthidaló tartozékokat használják. Ezért az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a rendszertől függően a vizsgálódugaszsorban vagy a vizsgálódugaszban lehet megvalósítani.
A vizsgálódugaszsor az eltolt elrendezésű vizsgálóaljzatok révén helytakarékos kivitelű. Ezenfelül minden dugaszolható vizsgálórendszer nagy felületű feliratozási lehetőséggel van ellátva.

Dugaszolható vizsgálórendszerek összehasonlítása

Dugaszolható vizsgálórendszerek összehasonlítása
 • FAME 1
  Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a vizsgálódugaszsorban.

 • FAME 2
  Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és mérőváltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugaszban.

 • FAME 3 és FAME 3 SL
  Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és mérőváltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugaszsorban.

 • FAME RACK
  Dugaszolható vizsgálórendszer üzemi dugasz és mérőváltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugaszsorban.

Egyszerű vizsgálat a kapcsolási kényszersorrend révén

Egyszerű vizsgálat a kapcsolási kényszersorrend révén

A FAME 2 és FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszer kényszerkapcsolási sorrendje csupán egy blokkban

Azért, hogy a különböző kapcsolási feladatokat a megfelelő kényszerkapcsolási sorrendben el lehesen végezni, a dugaszolható vizsgálórendszerek két különböző kiegészítőt használnak.

A FAME 2 rendszer vizsgálódugaszaiban három különböző érintkezési hosszat alkalmazunk, így a kapcsolási sorrend időben jól elválasztva, egyetlen dugaszolási mozdulattal megvalósítható.

A FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszer ezzel szemben a kényszerkapcsolsi sorrendet a vizsgálódugaszsorban biztosítja, ezért a vizsgálatok időtakarékosan, csupán egyetlen dugasszal hajthatók végre. Annak érdekében, hogy a kényszerkapcsolási sorrendet meg lehessen valósítani a vizsgálódugaszsorban, a sort egyedi tárcsákból kell összeállítani. A dugaszsor szerelésekor ezért különböző kapcsolási pontokkal működő, különböző típusú „tárcsákból” lehet választani. Az S tárcsa például egy késői kapcsolási pontot, valamint a csatlakozóérintkezőtől vett rövid távolságot valósít meg, ezért a dugaszoláskor a kapcsolás nagy késleltetéssel történik meg. A rendszer az S tárcsán kívül M és L tárcsákat tartalmaz. Az M tárcsák kapcsolási pontja késleltetett, az L tárcsáké pedig korai.

A FAME 1, FAME 3 és FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszerek különböző blokkokban fogják össze a kapcsolási műveleteket, ezért kényszerkapcsolási sorrendre nincs szükség.

 A FAME 3 funkciói

A FAME 3 funkciói

A mérőváltó automatikus előresiető rövidre zárása

A FAME dugaszolható vizsgálórendszereket relék vizsgálata vagy egy védőkészülék cseréje esetén gyorsan és egyszerűen rövidre lehet zárni. Ebből a célból a rendszertől függően szabványos dugaszolható áthidalókkal a vizsgálódugaszsorban, illetve a vizsgálódugaszban lehet rövidre zárni az áramváltót. Így egyszerűen létrehozott előresiető jelelválasztás valósul meg.

Forgófogantyús mechanika

Forgófogantyús mechanika

A FAME 2, FAME 3 und FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszer forgófogantyús mechanikája

A dugaszolható vizsgálórendszerek szabadalmaztatott forgófogantyús mechanikájával egyenletesen lehet kihúzni a vizsgálódugaszt a vizsgálóblokkból. A kényszerreteszelés és a különböző kapcsolóállásokban ezzel együtt járó rövid idejű helyben maradás miatt a dugaszolható vizsgálórendszer a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja a kezelő és a berendezés számára is.

A vizsgálódugasz teljes bedugaszolásakor a dugasz biztonságosan reteszelődik a vizsgálódugaszsorban. Valamennyi vizsgálóérintkező a vizsgálati elrendezésnek megfelelően érintkezik. A fogantyú ütközésig történő, 45°-os elfordításával lehet a vizsgálódugaszt kireteszelni. Így a dugaszt a közbenső fokozatig lehet kihúzni. A dugaszolható vizsgálórendszer áramváltó érintkezői ismét összeköttetésben vannak a védőkészülékkel. A dugaszt csak akkor lehet teljesen kihúzni, amikor az elfordítható fogantyú a rugó hatására visszaállt kiinduló állásába. Ekkor helyreállnak az eredeti jelösszeköttetések.

A FAME 3 SL reteszelő mechanikája

A FAME 3 SL reteszelő mechanikája

A FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer reteszelő mechanikája

A FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer vizsgálódugasza dugaszoláskor automatikusan reteszelődik a vizsgálódugaszsorban. A vizsgálóérintkezők a vizsgálati elrendezésnek megfelelően biztonságosan érintkeznek. A vizsgálat végén a narancssárga kar működtetésével oldani lehet a reteszelést. A vizsgálódugasz kihúzásával helyreállnak a dugaszolható vizsgálórendszer eredeti jelösszeköttetései.

FAME fali rögzítés

FAME fali rögzítés

A dugaszolható vizsgálórendszerek szerelési módja

A különböző dugaszolható vizsgálórendszereket különböző módokon lehet szerelni.

A FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszert csavarokkal egy 19 hüvelykes szerelőkeretbe lehet csavarozni. A FAME 3 RACK rendszer modularitása révén a vizsgálódugaszsorokat két magassági egységgel és legfeljebb hét pólussal, három magassági egységgel és legfeljebb tizenkét pólussal, illetve négy magassági egységgel és legfeljebb 18 pólussal lehet kiképezni. Választható módon a FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszert a 19" formátumon kívül közvetlenül előlapok vagy kapcsolószekrény-ajtók kivágásaiba is be lehet szerelni.

A FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszert ezzel ellentétben csak fali kivágásokba lehet szerelni. A rendszer két működtetőgombot használ, ezért a dugaszolható vizsgálórendszert egyszerűen és gyorsan egy megfelelő kivágásba lehet rögzíteni.

A FAME 1, FAME 2 és FAME 3 rendszert szintén be lehet szerelni előlapok vagy kapcsolószekrény-ajtók kivágásaiba. Ennek során a vizsgálódugaszsort egy szabadalmaztatott csavaros mechanika rögzíti a kivágásba.

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME dugaszolható vizsgálórendszeréig

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME dugaszolható vizsgálórendszeréig

Biztonságos kábelvezetés a vizsgálódugaszsorokig

A dugaszolható vizsgálórendszereknek ellenőrzés és kezelés céljából gyakran kívülről hozzáférhetőnek kell lenniük. Ezért a védelmi és vezérléstechnikában a készülékeket és a vizsgálódugaszsorokat a kapcsolószekrény ajtajába szerelik be.
A kábelvezető rendszer forgatható karjával egyszerűen és biztosan vezethetők a vezetők, kábelek és kábelkorbácsok a kapcsolószekrény ajtajáig vagy az elforgatható tartókeretekig. A megoldás időtakarékos, mivel a szabadalmaztatás alatt álló forgócsuklók kinyithatók, így az előkonfekcionált kábeleket szerszám nélkül lehet átvezetni rajtuk, akár utólag is.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

A moduláris 19-hüvelykes FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszer konfigurátora

Konfigurálja egyedi FAME 3 RACK dugaszolható vizsgálórendszerét, amivel gyorsan és egyszerűen vizsgálhatja az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó és jelérintkezők működését.