HART communication

HART communication

The portfolio for HART® communication provides expertise from HART®-transparent interface modules and HART®-compatible field devices. In addition, the HART® multiplexer enables bidirectional communication with up to 32 HART®-compatible field devices and with up to 4,000 interconnected HART®-compatible field devices.

Lisätietoja

Edut

  • HART®-kykyisten kenttälaitteiden helppo online-konfigurointi ja -diagnostiikka
  • Prosessimuuttujien ja -tilojen jatkuva dokumentointi PC:n tai hallintajärjestelmän avulla
  • HART®-kenttälaitteiden rinnakkaiskäyttö ei vaikuta mittausarvojen käsittelyyn
  • Yli 4 000 kanavan käsittely yhdellä PC:llä liittämällä jopa 128 HART®-multiplekseria, joissa kussakin on 32 kanavaa

HART®-tiedonsiirto

HART®-multiplekseri liitäntäkortilla
HART®-parametroitavat lämpötilalähettimet DIN-kiskoon ja lämpötilamittausmuuntimiksi
MACX Analog ja MINI Analog Pro -tuoteperheiden HART®-läpinäkyvät erotusvahvistimet
HART®-multiplekseri liitäntäkortilla

HART®-multiplekseriä MACX MCR-S-MUX käytetään jopa 32 HART®-käyttöjärjestelmään soveltuvan kenttälaitteen digitaaliseen liittämiseen PC:hen. Kenttälaitteet kytketään pisteestä pisteeseen MACX MCR-S-MUX-TB -HART®-liitäntäkortin kautta, ja ne kommunikoivat multiplekserin kanssa HART®-protokollan kautta. HART®-multiplekseri kommunikoi liitetyn PC:n kanssa RS-485-väylän kautta.

HART®-parametroitavat lämpötilalähettimet DIN-kiskoon ja lämpötilamittausmuuntimiksi

Parametroi Field Analog -tuoteperheen lämpötilalähettimet HART®-signaalin avulla ennen asennusta tai käyttöönoton aikana. Samalla lähettimet tarjoavat mahdollisuuden lähettää mitatut arvot ja diagnostiikkadatan liitettyyn ohjausjärjestelmään HART®-protokollan kautta jatkokäsittelyä varten.

MACX Analog ja MINI Analog Pro -tuoteperheiden HART®-läpinäkyvät erotusvahvistimet

MACX Analog- ja MINI Analog Pro -syöttö-, tulo- ja lähtöerotusvahvistimet tarjoavat HART®-läpinäkyvyyttä. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron kenttälaitteen kanssa ohjaimen tai HART®-käsilaitteen kautta. Lisäksi HART®-impedanssia voidaan kasvattaa pieni-impedanssisissa järjestelmissä MACX analog -erotusvahvistimien lisävastuksen avulla.

Käytännön esimerkki HART®-tiedonsiirrosta

Graafinen esitys HART®-tiedonsiirron sisältävästä topologiasta

MACX Analog -sarjan kaksisuuntaiset HART®-kykyiset laitteet mahdollistavat HART®-tietojen integroinnin erillisiin suunnittelu- ja hallintajärjestelmiin HART®-multiplekserin MACX MCR-S-MUX ja vastaavien johdotusmoduulien avulla. Vastaavat Com-palvelimet mahdollistavat jatkokäsittelyn myös Ethernetin kautta. Tällä tavoin prosessinohjausjärjestelmiin integroidaan nykäyksettömästi lisäksi raja- ja diagnostiikka-arvoja sekä tietoja, kuten kalibrointitila tai älykkäiden kenttälaitteiden tila, ja suoritetaan etäkalibrointeja.

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus
Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.
Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti