SMT-valmistus

Piirikortin kalustaminen Piirikorttien asennus- ja juotosmenetelmä

Phoenix Contactin piirikorttien liitäntätekniikka mahdollistaa asennustavan vapaan valinnan. Se soveltuu sekä manuaaliseen kalustamiseen että puoli- tai täysautomaattiseen valmistukseen. Näin voit kalustaa piirikortit tehokkaasti ja käsitellä niitä prosessiturvallisesti. Tästä saat tietoja piirikorttien erilaisten kalustamismenetelmien käyttöalueista sekä näiden vaatimuksista ja eduista.

Juotosmenetelmät

SMT-juotosmenetelmän toimintaperiaate

SMT-juotosmenetelmässä komponentit juotetaan piirikortin yläsivulle

SMT-juotokset – nykyaikainen juotosmenetelmä

Pinta-asennustekniikka (Surface Mounting Technology – SMT) on perusta nykyaikaiselle moduulinvalmistukselle. Toisin kuin johdotettujen komponenttien läpipistoasennuksessa pinta-asennettavilla osilla (Surface Mount Device - SMD) on juotettavat liitäntäpinnat, jotka juotetaan Reflow-juotostekniikalla suoraan piirikortin yläsivulle. SMT-juotostekniikalla voidaan optimoida moduulinvalmistus edullisen ja laadukkaan piirikortin kalustamisen avulla.

THR-juotosmenetelmän toimintaperiaate

THR-juotosmenetelmässä johdotetut, suuria lämpötiloja kestävät komponentit integroidaan SMT-prosessiin

THR-juotosmenetelmä – mekaaninen lujuus automaattisessa kalustamisessa

THR-juotosmenetelmässä (Through Hole Reflow) läpipistotekniikan mekaanisesti kestävät juotosliitokset yhdistyvät pinta-asennuksen tehokkaasti automatisoitavaan valmistukseen. Siinä juotospasta painetaan läpivientireikiin käyttäen samaa prosessilaitteistoa. Tämän menetelmän toimintaperiaate on vakiintunut käyttöön, ja sille on olemassa oma standardi DIN EN 61760-3.

Aaltojuotosmenetelmän toimintaperiaate

Aaltojuotos on perinteinen juotosmenetelmä etupäässä johdotetuille komponenteille

Aaltojuotokset – nopea ja taloudellinen juotosmenetelmä

Aaltojuotosmenetelmässä johdotettuja komponentteja tai liitoselementtejä voidaan juottaa niiden kalustuksesta riippuen käsin tai kalustusautomaateilla piirikorttiin. Juotospuolen komponenttiryhmä käsitellään ensin juotostinalla, se esilämmitetään ja viedään sen jälkeen yhden tai kahden juotosaallon läpi ja käsitellään sitten juotteella. Juotosprosessin jälkeen komponenttiryhmä jäähdytetään piirikortin lämpökuormituksen alentamiseksi. Jos juotetaan ainoastaan läpipisto-osia (Through Hole Technology, THT), joiden on rakenteensa vuoksi kestettävä suurempia mekaanisia rasituksia, aaltojuotos on edelleen yleisin menettely.

Asennusmenetelmä ilman juottamista

Suorapistotekniikan toimintaperiaate

Suorapistomenetelmässä pistoliittimet työnnetään piirikortin molemmilla puolilla oleviin kosketinlevyihin

Suorapistotekniikka – joustava ratkaisu wire-to-board- ja board-to-board-sovelluksiin

Suorapistomenetelmässä suorapistoliitin koskettaa piirikortin reunalla olevia kosketinpintoja. Wire to board- ja board to board -pistoliittimet kiinnitetään ilman työkaluja horisontaalisesti 1,6 mm paksuun piirikorttiin. Pistokkeet on koodattu tehtaalla virhekytkentöjen estämiseksi. Jouselliset lukitussalvat varmistavat lukittumisen piirikorttiin. Koska juotosprosessi jää pois, liitäntäkomponentit eivät ole alttiina lämpökuormitukselle.

SKEDD-suorapistotekniikan toimintaperiaate

SKEDD-suorapistotekniikka takaa turvallisen sähköisen liitännän

SKEDD – innovatiivinen suorapistotekniikka

SKEDD on innovatiivinen asennustekniikka, joka yhdistää piirikorttipistoliittimet läpivientireiän kautta suoraan piirikorttiin. Asennus ei vaadi työkaluja eikä ylimääräistä perusosaa. Pistoliittimen sivuilla olevat kiinnitysnastat varmistavat luotettavan ja tärinänkestävän liitännän. Phoenix Contactin SKEDD-suorapistoliittimet perustuvat Würth Elektronikin lisensoituun teknologiaan. Suorapistoliittimet ja koko piirikorttipistoliitinvalikoima vastaavat DIN EN 61984 -standardia.

Esite Pistoliittimet SMT-valmistukseen

Esite Pistoliittimet SMT-valmistukseen

Syvennä tietojasi SMT-valmistuksesta

Tutustu SMT- ja THR-tekniikan avulla tapahtuvan nykyaikaisen moduulinvalmistuksen periaatteisiin. Esite sisältää lisäksi tuoteyhteenvedon piirikorttiliittimistä, piirikorttipistoliittimistä ja pyöröpistoliittimistä THR- ja SMT-juotosmenetelmiin. Esitteen lopussa olevassa sanastossa selitetään tärkeitä SMT-valmistukseen liittyviä käsitteitä.

Lataa esite tästä: