Muž s iPadem v ruce sleduje parametry stroje

Značné usnadnění údržby díky systému dálkové údržby Ve strojírenství zajišťují bezpečnou komunikaci bezpečnostní routery

Společnost Hermes Systeme GmbH se v rámci své koncepce dálkové údržby rozhodla pro bezpečnostní router mGuard a příslušné cloudové prostředí mGuard Secure Cloud jako flexibilní a hospodárné řešení pro bezpečný přístup k zákaznickým aplikacím.

Zařízení bez technického vybavení, které umožňuje dálkovou údržbu, již v dnešní době nejsou konkurenceschopná. Každý provozovatel vyžaduje vysokou míru dostupnosti, z čehož vyplývá nezbytnost co nejrychlejšího odstraňování poruch.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, jednatel společnosti
Dva pracovníci ve společnosti Hermes Systeme staví rozvaděč

Společnost Hermes Systeme GmbH vyvíjí inovativní řešení pro měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniku

Zaměstnanci společnosti Hermes Systeme GmbH, která sídlí ve Wildeshausenu u Brém, vyvíjejí inovativní řešení pro oblasti měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniky. Rozsah činností zahrnuje kromě modernizace zařízení také údržbu a opravy stávající techniky a dodávky a montáž nových systémů. Při tom se společnost Hermes Systeme zaměřuje na průmyslovou automatizaci a automatizaci budov, technické vybavení pro vodárenské systémy, bazény, čističky odpadních vod, chladicí zařízení, informační systémy a centrální technologii řízení. Jako systémový integrátor poskytuje podnik již více než 30 let podporu průmyslovým i komunálním uživatelům také při implementaci systémů SCADA. V této oblasti se používá vstupní/výstupní stanice, jejíž koncepci navrhla sama společnost Hermes Systeme. Pro účely dálkové údržby se používají bezpečnostní zařízení od společnosti Phoenix Contact, která servisním technikům zprostředkují bezpečný přístup do příslušné sítě SCADA.

Asi 80 % všech problémů dokážeme definitivně odstranit prostřednictvím dálkového přístupu.

Christian Nölker - Hermes Systeme GmbH, elektroinženýr a programátor

Rychlá obnova dostupnosti stroje v případě poruch

Dálkový přístup servisního technika ke stroji v případě poruchy

Ústředním bodem práce společnosti Hermes Systeme je rychlé odstranění poruch, ale také srozumitelný bezpečnostní standard, bez kterého není dálková údržba pro provozovatele zařízení přijatelná.
V případě potřeby servisního zásahu se technik společnosti Hermes Systeme může ihned na dálku informovat o provozním stavu zařízení. Při tom může pouhým stisknutím tlačítka vyhodnocovat obsáhlé soubory s protokoly a další historická data, která poukazují na možnou příčinu chyby. Záznamy pořízené prostřednictvím soustavy senzorů tohoto zařízení umožňují vyhodnocovat možné příčiny poruch a zároveň poukazují na možnosti optimalizace. Systémy SCADA většinou sestávají z jedné nebo více řídicích jednotek a z grafického uživatelského rozhraní. „Za tímto účelem si naši servisní technici zobrazují obsah obslužného rozhraní zařízení na svém počítači a poté pracují společně se zaměstnanci, kteří pracují u zařízení, na odstraňování chyby“, vysvětluje Christian Nölker, elektroinženýr a programátor ve společnosti Hermes Systeme.

Proto jsme hledali poskytovatele, který dokáže nabídnout řešení umožňující jednoduchou správu zařízení i jednoduché řízení činnosti servisních pracovníků. Neméně důležité pro nás bylo to, aby se jednalo o renomovaného výrobce, jehož koncept dálkové údržby naši zákazníci akceptují.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, jednatel společnosti
Bezpečnostní router mGuard na montážní desce

Jednoduchá správa zařízení a jednoduché řízení činnosti servisních pracovníků

„K tomu, aby bylo možné vybrat správnou technologii dálkové údržby, nestačí pouze pohled na technické parametry a ceny,“ zdůrazňuje Christian Nölker. U zařízení, jejichž počet se postupem času stále zvyšuje, může rychle docházet ke značnému nárůstu nákladů na správu online přístupů a na konfiguraci vzdálených směrovacích stanic. Rozhodování navíc ztěžují nejen témata jako bezpečné ověřování přístupových oprávnění, správa přístupových a konfiguračních dat jednotlivých zákazníků, ale také rozdílná softwarová prostředí neustále se rozrůstajících strojních parků.

Na pozadí těchto požadavků přesvědčilo pracovníky, kteří zodpovídali za přijetí rozhodnutí, ucelené řešení nabídnuté společností Phoenix Contact, neboť toto řešení zahrnuje kromě vysokého standardu zabezpečení IT rovněž správu zařízení a řízení činnosti servisních pracovníků. Potřebná konfigurace koncových zařízení se automaticky generuje v cloudovém prostředí a odesílá do jednotlivých zařízení. Také realizace veškerých postupů jako konfigurace sítě VPN, nastavení směrování nebo správa certifikátů se uskutečňuje pomocí cloudového prostředí. „Cloudové prostředí poskytované společností Phoenix Contact, které funguje jako portál, umožňuje správu stále rozmanitějších prostředí údržby zařízení a servisnímu pracovníkovi automaticky poskytuje takové prostředí, které je v konkrétním případě správné,“ raduje se Christian Nölker. Při každém servisním přístupu se spouští dočasný virtuální stroj, který je následně opět smazán. Umožňuje i paralelní provoz různých generací softwaru. Tento způsob dálkové údržby se společnosti Hermes Systeme osvědčil jako efektivní řešení, které jejich zákazníkům zajišťuje vyšší dostupnost systému.

Montáž bezpečnostního routeru FL mGuard do rozvaděče

Robustní bezpečnostní router pro náročné průmyslové prostředí

Svého času jsme hledali řešení, pomocí kterého se budeme moci prostřednictvím internetu přihlašovat k síti SCADA příslušného zařízení a které zároveň zajistí ochranu před neoprávněnými přístupy,“ pokračuje Christian Nölker. V ideálním případě mělo být toto řešení plně přizpůsobeno průmyslovému prostředí. „Většina bezpečnostních aplikací, které jsou na trhu dostupné, byla ovšem vyvinuta pro kancelářská prostředí,“ dodává Nölker. Poté, co začala využívat produktovou řadu FL mGuard od společnosti Phoenix Contact, se nyní společnost Hermes Systeme rozhodla také pro bezpečnostní zařízení, která splňují všechny nároky kladené na použitelnost v průmyslovém prostředí.

„Varianta řešení bezpečnostního routeru FL mGuard RS2000, kterou používáme, umožňuje montáž na nosnou lištu a je vybavena napájením 24 V DC. V závislosti na místních podmínkách používáme k propojování zařízení s cloudovým prostředím buď verzi s rozhraním RJ45, nebo mobilní rádiovou variantu,“ vysvětluje dále programátor. Jelikož řešení FL mGuard RS2000 funguje jako zabezpečená brána, která chrání systém před neoprávněným přístupem, může se síť SCADA přímo připojovat k internetu a prostřednictvím tohoto připojení komunikovat s cloudovým prostředím. Servisní technici používají klientskou softwarovou aplikaci VPN, pomocí které mohou rovněž navazovat spojení s cloudovým prostředím. Funkce VPN při tom zajišťuje, že komunikaci mohou iniciovat pouze oprávněné osoby s odpovídajícími přístupovými údaji. Po navázání spojení prostřednictvím VPN může tato síť navíc fungovat jako rozhraní umožňující přímé připojování k místní síti. Díky tomu programovací software řídicí jednotky rozpozná zabezpečovací zařízení a jednoduše naváže spojení.

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401
Kontaktovat
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401
Přehled různých bezpečnostních routerů

Zajistěte své průmyslové sítě

Chraňte i vy svá zařízení před neoprávněným přístupem osob či škodlivého softwaru a zjistěte zde více o našich bezpečnostních routerech.