Ovládání vrat Drico 2.0 od ASO

Přímé konektory SKEDD umožňují modulární škálovatelnost ovládání vrat.

  • Společnost ASO GmbH nabízí řešení v oblasti automatizované bezpečnosti vrat a strojů.
  • Aby mohla společnost poskytovat specifická řešení pro různé výkonové třídy, upravuje elektronické vybavení ovládání svých vrat Drico 2.0 na míru.
  • Přímé konektory SKEDD umožňují potřebné vybavení řídicí jednotky přídavnými přípojkami.
  • Díky technice přímé zástrčky bez pájení se konektory ve finální montáži připojí a zajistí jednoduše a bezpečně.
Dennis Mettner a Norbert Pewny

Vývojář hardwaru Dennis Mettner a projektový manažer Norbert Pewny (vpravo) ze společnosti ASO GmbH v Lippstadtu

Profil zákazníka

Společnost ASO GmbH sídlící ve městě Lippstadt ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyrábí a distribuuje ovládání vrat, bezpečnostní kontaktní lišty, kontaktní rohože a bezpečnostní kontaktní dorazy k použití ve výrobních zařízeních, chladírenských skladech, v logistice a agrotechnice. Společnost zaměstnává asi 180 pracovníků na různých místech v Německu, Číně a v USA.

Přímé konektory SKEDD

Přímé konektory SKEDD podporují modulární konstrukci a umožňují snadnou integraci dalších funkcí, např. světelných závor

Použití

Ovládání vrat Drico 2.0 provádí centrální funkce vodorovně nebo svisle se otevírajících dveří. Mezi funkce spadá ovládání pohonů při otevírání a zavírání, integrace brzdy vrat nebo bezpečnostní funkce zastavení a také integrace přídavných funkcí, jako jsou snímače otáček nebo tepelné spínače.

Aby společnost ASO GmbH vyhověla specifickým zákaznickým požadavkům na výkon, nabízí ovládání vrat v různých výkonových třídách s příslušně škálovatelným elektronickým vybavením. Modulární stavebnice zahrnuje celkem 9 různých způsobů uspořádání desky plošných spojů, které umožňují až 480 různých variací. V současné době je specifikováno 25 variant vybavení.

„Horní spektrum výkonu tvoří vysokofrekvenční vrata ovládaná dopravou, uživateli nebo procesy např. s několika pohony, indukčními smyčkami nebo semafory,“ vysvětluje projektový manažer Norbert Pewny. „Čím složitější je celý systém, tím důležitější jsou bezpečnostní funkce. Proto se funkčnost ovládání musí vyvíjet paralelně.“ Společnost ASO GmbH se po celou dobu vývoje stavebnicového systému řídila požadavky zákazníků. „Základní myšlenkou je co nejtransparentnější škálování hardwaru, které našim zákazníkům přináší celou řadu výhod.“

Technologie SKEDD je ideálním doplněním našeho stavebnicového systému. V současné době ověřujeme možnost realizovat v budoucnu pomocí přímých konektorů společnosti Phoenix Contact také připojení AC-Out.

Dennis Mettner - ASO GmbH, Vývojář hardwaru
Dennis Mettner, vývojář hardwaru ve společnosti ASO GmbH

Dennis Mettner, vývojář hardwaru ve společnosti ASO GmbH

Přímé konektory s pružinovým připojením push-in

Přímé konektory s pružinovým připojením push-in se zasunují ručně bez pájení do prokovených otvorů

Řešení

Teprve připojení desek plošných spojů, např. svorky nebo konektory, umožňují přenos signálů, dat a výkonu mezi ovládáním vrat a dalšími spotřebiči, jako jsou pohony. Technologie připojení má proto při škálovatelnosti funkčnosti velký význam. Centrální funkce, které zůstávají ve všech výkonových třídách stejné, jsou realizovány pomocí běžných svornic a konektorů desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact.

Pro další funkce, jako je brzdový chopper, snímač otáček nebo tepelný spínač, navíc společnost ASO GmbH používá jednořadé a dvouřadé přímé konektory SKEDD. Vrchol inovativní technologie připojení: konektory řady SDC 2,5 a řady SDDC 1,5 se bez pájení, a tedy reverzibilně, připojí přímo k desce plošných spojů a zajistí se rozpěrnými nýty.

Konektory jsou schváleny podle norem UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 a DIN EN 61984 a umožňují až 25 cyklů připojení a odpojení. „To, že konektory nejsou připájené, je pro nás ideální. Můžeme tak totiž v závislosti na provedení zařízení v rámci finální montáže určité komponenty dodatečně osadit nebo prostě vynechat,“ vysvětluje vývojář hardwaru u společnosti ASO GmbH Dennis Mettner. Výhoda pro zákazníky společnosti ASO: obdržíte hardwarové vybavení speciálně upravené podle vašich požadavků a nemusíte platit za funkce a komponenty, které nepotřebujete.

Centrální funkce, které zůstávají stejné ve všech výkonových třídách, realizovali vývojáři s běžnými svornicemi a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact. Rozhodujícími kritérii byla vysoká spolehlivost a celosvětová dostupnost této technologie připojení. Nové ovládání přece musejí používat zákazníci po celém světě ve velkém množství.

Závěr

Přímé konektory SKEDD od společnosti Phoenix Contact podporují modulární koncepci ovládání od společnosti ASO GmbH. V ovládání vrat Drico 2.0 slouží konektory řad SDC 2,5 a SDDC 1,5 k integraci přídavných řídicích funkcí podle konkrétní aplikace. Díky technice přímé zástrčky SKEDD bez pájení lze při finální montáži snadno a bezpečně připojit a zajistit 3-, 5- a 11pólové konektory. „Technologie SKEDD je ideálním doplněním našeho stavebnicového systému,“ zdůrazňuje Mettner. „V současné době ověřujeme možnost realizovat v budoucnu pomocí přímých konektorů společnosti Phoenix Contact také připojení AC-Out.“

Kontakt

Produkty

Přímé konektory SKEDD od společnosti Phoenix Contact podporují modulární koncepci ovládání od společnosti ASO GmbH.

Popis

Označení výrobku

Objednací číslo

Typ produktu
Přímé konektory SKEDD jednořadé, 3pólové dvouřadé, 11pólové SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Svorky desek plošných spojů 4pólové 3pólové 8pólové SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Kontaktové lišty desek plošných spojů 2pólové 3pólové 4pólové 8pólové 9pólové 14pólové 2pólové MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Konektory desek plošných spojů 2pólové 3pólové 4pólové 5pólové 2pólové MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366