Řadič pro automatizaci místností

Pouzdra elektroniky s čelní přípojkou a přípojkou push-in pro automatizaci budov Společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH se rozhodla pro pouzdra elektroniky ME-IO

  • Společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH je předním poskytovatelem systémů pro automatizaci budov.
  • Její řešení pouzder specifických pro konkrétní obory kladou vysoké nároky na vývoj elektroniky a na samotná pouzdra elektroniky.
  • Se společností Neuberger jako hlavním zákazníkem přizpůsobila firma Phoenix Contact ve společném projektu modulární pouzdro elektroniky ME-IO všem požadavkům.
  • Společnost Neuberger využívá pro svůj vysoce flexibilní systém automatizace místností Open.Room čelní připojovací pouzdro s technologií připojení push-in.

Profil zákazníka

Společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH z Rothenburgu vyvíjí řešení pro automatizaci místností – pro kancelářské budovy, hotely, kliniky a školy. Při individuální regulaci teploty, osvětlení a zastínění se neklade důraz pouze na pohodlí uživatelů. Stále důležitější je také energetická účinnost, zvyšování komfortu a optimalizace nákladů.

Elektronikcké moduly na míru s pouzdry řady ME-IO

Díky modulárnímu provedení systému pouzdra ME-IO snadno sestavíte řídicí jednotky a I/O moduly

V roce 2015 začala společnost Neuberger vyvíjet nový systém automatizace místností a hledala pro tento účel vhodný systém pouzder. Nejdůleřitější byla možnost připojit velké množství kabelů pomocí čelního připojení, a to v současnosti velmi rozšířenou technikou připojení push-in. Dalšími požadavky na systém pouzder byla vysoká modularita variant pouzder a konektor sběrnice na nosnou lištu.

Sešlo se to velmi dobře, že společnost Phoenix Contact jako přední dodavatel prázdných pouzder elektroniky právě představila novou produktovou řadu s technologií čelního připojení: ME-IO. Při hledání vhodného systému pouzder se proto vývojáři společnosti Neuberger obrátili na Phoenix Contact. Již přesně definované požadavky společnosti Neuberger při tom byly porovnány s funkcemi systému pouzder ME-IO.

Když vyšla najevo velká shoda, byla dohodnuta úzká spolupráce. S pomocí společnosti Neuberger jako hlavního zákazníka a specifikovanými požadavky nového systému automatizace místností Open.Room bylo ve společném projektu pouzdro s technologií čelního připojení postupně přizpůsobeno potřebám společnosti Neuberger.

Systém pouzder ME-IO s čelním připojením push-in

Čelní přípojka push-in a kompaktní provedení pro připojení přístrojů až s 54 póly na konstrukční šířce 18,8 mm

Řešení

K mimořádným vlastnostem systému pouzder ME-IO patří čelní technologie připojení založená na přípojce push-in. Díky pružinovému konektoru push-in je propojení pohodlné a nevyžaduje použití nářadí. To představuje velkou výhodu ve sorovnání s konvenčními šroubovými přípojkami nebo pružinovými svorkami. U připojení push-in totiž speciální kontaktní pružina zajišťuje vysoké kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a také trvalé připojení odolné vůči vibracím. Technika čelního připojení usnadňuje přístup k modulům Open.Room.

Kódovatelné konektory desek plošných spojů lze snadno uvolnit díky osvědčené technice Lock and Release. Zasunuté připojovací bloky se uvolní a nadzvednou z kontaktní lišty pouhým stisknutím uvolňovací páčky. Tak je lze snadno vyjmout ze zásuvné polohy ve stavu bez napětí. Díky tomu nepředstavuje výměna zařízení žádný problém.

K výběru a sestavení techniky připojení nabízíme 5 typů čelních připojovacích konektorů, které se dají vzájemně libovolně kombinovat. Můžete tak smíšeně uspořádat 4pólové a 6pólové připojovací bloky. U svornic pro vyšší napětí je možné oddělit připojovací bloky s nižšími rozsahy napětí. Připojovací bloky a ovládací prvky pro přípojku push-in jsou dostupné v různém barevném provedení a lze je individuálně uspořádat. Díky 6pólovým připojovacím prvkům je k dispozici až 54 přípojek.

Systém pouzder ME-IO nabízí celou řadu možností použití, a to nejen díky modulárnímu principu. Pokud jsou moduly pouzdra nakonfigurovány až podle přání výrobce přístrojů, může komunikace mezi několika moduly pohodlně probíhat pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu. Konektor sběrnice na nosnou lištu se zaklapne do normované nosné lišty. Jednotlivé I/O moduly systému pouzder ME-IO lze poté beze změny otočit na nosné liště se zacvaknutými konektory sběrnice a jsou okamžitě bezpečně vzájemně spojeny.

Inteligentní ovládání od společnosti Neuberger

Ovládání Open.Room snižuje náklady a zvyšuje komfort bydlení

Závěr

Řízení a regulace složitých budov vyžaduje flexibilní, perspektivní a inteligentní systém automatizace místností. Při hledání vhodného pouzdra se společnost Neuberger rozhodla pro systém ME-IO od Phoenix Contact.

Open.Room tak plní všechny funkce automatizace místností: od osvětlení, zastínění, dojmu přítomnosti a techniky médií až po klimatizaci místností. Pouzdro ME-IO má flexibilní uspořádání i počet modulů – veškeré moduly Open.Room lze vzájemně kombinovat. S technikou připojení push-in je propojení rychlé a snadné, nevyžaduje použití nářadí a díky intuitivnímu systému zajištění lze moduly v případě potřeby rychle vyměnit během provozu.

Pouzdra elektroniky ME-IO

Multifunkční pouzdra elektroniky ME-IO

Pouzdra elektroniky řady ME-IO jsou vhodná zejména pro aplikace s malým montážním prostorem a vysokými nároky na funkce. Moduly na míru jako řídicí jednotky a I/O moduly lze díky modulárnímu provedení snadno sestavit.