Ulice s osvětlenou LED lucernou a auta v Bielefeldu

Spolehlivé řešení připojení pro moderní LED osvětlení Společnost WE-EF Leuchten GmbH se rozhodla pro technologii připojení založenou na LED od společnosti Phoenix Contact

  • Společnost WE-EF Leuchten GmbH vyrábí svítidla pro všechny oblasti venkovního použití.
  • V různých oblastech použití přispívají moderní zdroje světla k bezpečnosti, příjemnému prostředí a pohodlí na ulicích a v budovách.
  • Při vývoji svých venkovních světel používá tato společnost výhradně technologii LED.
  • Díky řešení připojení od společnosti Phoenix Contact se svítidla snadno řídí, jsou spolehlivá a mají dlouhou životnost.

Profil zákazníka

Společnost WE-EF Leuchten GmbH se sídlem v dolnosaském Bispingenu vyrábí svítidla pro všechny venkovní oblasti a pro aplikace, které vyžadují zvlášť dobře chráněné osvětlení. Stěžejními body výroby jsou architektonické osvětlení a osvětlení ulic a náměstí. Produktový program zahrnuje stožárová a závěsná svítidla, nástěnná a stropní svítidla, sloupková svítidla a svítidla se soklem, reflektory, flutery a světlomety, vestavná zemní svítidla a ponorné bazénové osvětlení.

Vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje Peter Oetjens se svítidly WE-EF

Vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje Peter Oetjens představuje svítidlo WE-EF s připojením QPD.

Použití

Do svého nového pouličního LED osvětlení chtěla společnost WE-EF začlenit vedle inteligentního ovladače LED také komunikační modul k přenosu dat inteligentních snímačů. „Pro projekt v Bielefeldu jsme zvolili zcela novou koncepci takzvané konstrukce předřadníku svítidla,“ vysvětluje vedoucí elektrotechnického vývoje Peter Oetjens. „Elektronika nemá být montována jako obvykle na stožár, ale přímo na těleso svítidla.“ Elektronické provedení odpovídá specifikacím konsorcia ZHAGA podle knihy 18. Projektanti a pracovníci montáže si tak mohou být jisti, že elektrické provedení, a tím pádem i instalace, bude jednotně fungovat po celém světě.

Rychloinstalační systém QPD

S rychloinstalačním systémem QPD šetří montážní pracovníci až 80 procent času na připojení

Řešení

V několika málo krocích jsou jednotlivé prameny vtaženy do prefabrikovaných vedení vodičů konektoru, izolace se zde automaticky prořízne a vytvoří se spolehlivý elektrický kontakt. Po utažení převlečné matice konektor navíc automaticky vytvoří odlehčení od tahu. Tento princip zkracuje dobu přípravy až o 80 procent a spolehlivě eliminuje chyby připojení. Hlavní myšlenkou je, aby bylo možné toto řešení uvést snadno do provozu, aniž by se za účelem připojení muselo otevírat svítidlo nebo elektrický prostor. „Pro tuto funkci je systém QPD dnes již nepostradatelný,“ dodává Oetjens.

Svorky desek plošných spojů (vlevo) a konektory desek plošných spojů řady PTSM 0,5

Svorky (vlevo) a konektory desky plošných spojů řady PTSM 0,5 jsou kompaktní, barevně stálé a vhodné pro technologii povrchové montáže.

Ideálním řešením připojení se rychle ukázaly svornice a konektory desky plošných spojů řady PTSM 0,5. Tato řada je speciálně navržena k používání ve světlech LED a přináší tři obrovské výhody: Kontaktní lišty a řadové svorky jsou při tepelném namáhání barevně stálé, a proto mohou být na desce plošných spojů připevňovány společně s LED pomocí technologie povrchové montáže. Bílé komponenty navíc nejsou barevně konstrastní s rovněž bílou tištěnou maskou a za průhledným krytím nejsou nápadné jako viditelná součást.

Hardware umí vyrábět i jiní. U nás spočívá potenciál především v rozsahu funkcí a služeb.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje
Peter Oetjens, vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje ve společnosti WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje ve společnosti WE-EF Leuchten GmbH

Závěr

Díky aktivním elektronickým komponentám jako jsou LED ovladače a předřadníky se z LED svítidel stávají inteligentní koncepce osvětlení. Díky pasivní elektromechanice se pak tyto koncepce osvětlení mohou efektivně vyrábět, bezpečně zapojovat a spolehlivě provozovat. Tři dobré důvody, proč výrobce osvětlení WE-EF z Bispingenu spoléhá na systém rychlé instalace QPD a připojení desek plošných spojů řady PTSM 0,5. „Hardware mohou vyrábět i jiní. U nás spočívá potenciál především v rozsahu funkcí a služeb,“ říká Peter Oetjens. „Má představa: Chtěl bych, aby byla všechna naše světla inteligentní a připojitelná do sítě.“

Kontakt