Nákladní vozidlo při povrchové těžbě v Jižní Americe

Použití rádiového systému pro efektivní dohled stavů hladiny vody při povrchové těžbě

Cílem velkého podkopu v Jižní Americe bylo automatizovat odvodnění dolu a automaticky monitorovat a řídit přečerpávací stanice. Rádiový systém Radioline od společnosti Phoenix Contact umožňuje dálkový dohled a řízení stavu hladiny vody, a zabezpečuje tak efektivnější procesy v dolu. Tímto způsobem jsou vytvořeny bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance.

Použití

V povrchovém dolu se v jámě shromažďuje voda, kterou je nutné pravidelně odčerpávat pro zajištění bezpečných pracovních podmínek. Za tímto účelem bylo instalováno pět přečerpávacích stanic, které je třeba manuálně kontrolovat a řídit.

Aby se ulevilo zaměstnancům a procesy byly automatizovány, chtěli provozovatelé dolu implementovat systém dálkového dohledu a řízení pro těchto pět přečerpávacích stanic. Důl tvoří pět hloubkových úrovní, takže je zapotřebí bezdrátové řešení, které spolehlivě přepraví signály i na velké vzdálenosti a poskytne data provozní a monitorovací centrále v reálném čase.

Schéma dohledu stavu hladiny vody v povrchovém dolu s rádiovým systémem

Řešení

Pro umožnění jednoduchého rozvodu I/O signálů byl nainstalován rádiový systém Radioline od společnosti Phoenix Contact. Technologie Trusted Wireless 2.0, na níž je řešení založeno, se díky své schopnosti přenášet data na velké vzdálenosti ukazuje jako ideální řešení. Data je možné přenášet i v rámci různých úrovní povrchového dolu.

Pro předání informací o stavu hladiny vody v jámě byly do jednotlivých úrovní povrchového dolu zabudovány čtyři moduly Radioline. Přenášené signály jsou nejdříve předány komunikačnímu modulu, který informace odesílá prostřednictvím protokolu Modbus k řadiči Inline. Tyto informace jsou zpracovány a poté se předají prostřednictvím PROFIBUS programovatelné řídicí jednotce, která je upraví pro dohled a analýzu ve velíně.

Aby byla zajištěna stabilní a spolehlivá komunikace a následně efektivní monitoring, byly na konci projektu provedeny různé testy.

Kontakt (cs)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401
Průmyslové rádiové systémy

Seznamte se s dalšími průmyslovými rádiovými systémy

Průmyslové rádiové systémy zajišťují větší flexibilitu a efektivitu v průmyslové komunikaci dat a signálů. Se společností Phoenix Contact máte mnoho možností pro spolehlivé a bezpečné použití rádiové techniky ve vaší aplikaci.

Další informace získáte na následujícím odkazu: