Modernizační komponenty pro renovace

Modernizační komponenty pro renovace

Modernizační komponenty pro renovaci vám pomohou při modernizaci nebo přeměně stávajících řídicích systémů. Je-li řídicí jednotka zastaralá nebo již není dostatečně výkonná, měli byste přemýšlet o její výměně. Díky našim snadno vyměnitelným modernizačním komponentám pro renovace si ušetříte nákladné přestavby a prostoje zařízení. Připojení probíhá bezchybně při zachování stávajícího propojení v poli.

Více informací

Vaše výhody s našimi modernizačními komponentami pro renovace

  • Jednoduchá modernizace nebo přeměna stávajících řídicích systémů pomocí snadno zasunutelných modernizačních komponent pro renovaci
  • Vyšší míra použitelnosti díky nízkým dobám výpadků během procesu migrace
  • Bezchybné připojení díky zachování stávajícího propojení v poli
  • Nižší náklady na propojení se zásuvnými komponentami
  • Snížení nákladů na údržbu vzhledem k dalšímu technologickému vývoji zařízení

Přehled modernizačních komponent pro renovace

Různé modernizační komponenty k renovaci vašich starých zařízení PLC

Různé modernizační komponenty k renovaci vašich starých zařízení PLC

1. Meziadaptér pro přeměnu SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-400:
Zástrčka S5 se za pomoci vloženého adaptéru zasune přímo na kartu I/O. Na místo S5 se namontuje nová S7-400. Stávající polní propojení zůstane zachováno.

2. Převodový adaptér ze SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-300:
Převodové adaptéry spojují čelní adaptéry s konstrukčními skupinami I/O systému S7-300. Pomocí adaptéru je možné signály čelního adaptéru S5 přenést na 50pólovou lištu. Předání signálu probíhá přes systémový kabel a čelní adaptér na I/O modul.

3. Adaptér pro uvádění do provozu k prodloužení stávajícího propojení v poli SIMATIC® S5:
Pomocí univerzálního adaptéru pro uvedení do provozu jsou prodlouženy všechny signály stávajícího propojení S5. Otevřený konec kabelu lze připojit k různým řídicím jednotkám, např. S7-400 nebo S7-300. To umožňuje komunikaci za účelem testování mezi stávajícím polním propojením S5 a novou řídicí jednotkou. Nová řídicí jednotka je dočasně připojena před rozvaděč, a proto je možné v případě potřeby obnovit původní stav zařízení. Pokud zařízení pracuje s novou řídicí jednotkou bez problémů, lze jednotku S5 vyměnit.