Padáčková relé

Padáčková relé pro zobrazení stavů nebezpečí a provozních stavů

K signalizaci stavů ve velínech, na ovládacích panelech a v nesvítících schématech zapojení se používají padáčková relé a relé hlášení. Předdefinované zapojení kontaktů umožňuje rychlé uvedení do provozu. Poloautomatizované nebo plně automatizované varianty provedení se vyznačují přehlednými zobrazovacími plochami. Robustní konstrukce umožňuje spolehlivý provoz i v náročných okolních podmínkách.

Více informací
Padáčková relé instalovaná v přední části rozvaděče

Vaše výhody Zjišťování stavů zařízení jediným pohledem

✔ Časově úsporné uvedení do provozu díky předem nakonfigurovaným hlášením
✔ Spolehlivý provoz s dlouhou životností díky robustní konstrukci
✔ Předdefinované zapojení kontaktů pro velké množství možností použití

Způsob funkce padáčkových relé Poloautomatizované nebo plně automatizované provedení

Interaktivní obrazová mapa: Poloautomatizovaná nebo plně automatizovaná padáčková relé
Poloautomatizovaný způsob funkce
Ruční potvrzení hlášení s automatickým vynulováním optických znaků po odstranění poruchy
Poloautomatizovaný způsob funkce
Plně automatizovaný způsob funkce
Automatické vynulování optických znaků po odstranění poruchy bez ručního potvrzení
Plně automatizovaný způsob funkce
Varianta montáže ručního relé hlášení MR 11

Padáčkové relé s ručním potvrzením hlášení

Poloautomatické padáčkové relé

Poloautomatické padáčkové relé a relé hlášení MR 11 slouží k indikaci stavů zařízení.
Hlášení se u této varianty provedení potvrzují ručně stisknutím resetovacího tlačítka namontovaného v přední části zařízení. To umožňuje jasný přehled o již známých (potvrzených) hlášeních a změněných (ještě nepotvrzených) hlášeních.
Servisní technici na místě poznají, zda jsou stavy systému již známy a zda již byla přijata odpovídající opatření nebo zda je opatření ještě nutné přijmout. Po potvrzení a odstranění poruchy se padáčkové relé opět automaticky vrátí do výchozí polohy.
Zvláštností poloautomatické varianty je, že hlášení poruchy na čelní straně zařízení zůstane po odstranění poruchy bez předchozího potvrzení hlášení zachováno. Servisní technik tak může i po automatickém odstranění poruchy poznat, zda byl nepřerušovaný provoz zařízení možný.

Varianta montáže ručního relé hlášení MR 21

Padáčková relé s automatickým potvrzováním hlášení

Plně automatická padáčková relé

Plně automatická padáčková relé nebo relé hlášení MR 21 se také používají k zobrazování stavů nebezpečí a provozních stavů.
Potvrzení hlášení u této varianty proběhne automaticky bez ručního zásahu. Čelní strana zařízení tak stále ukazuje aktuální stav zařízení.
Plně automatická varianta provedení je proto vhodná pro provoz zařízení bez přítomnosti obsluhy.

Flexibilní optické znaky pro padáčková relé

Popisovací štítky Flexibilní hlášení pro vaše zařízení

Hlášení, případně optické znaky na popisovacích štítcích lze sestavovat individuálně podle vašich požadavků. Používání předem nakonfigurovaných hlášení umožňuje ještě rychlejší uvedení do provozu.
Standardizované desky vám přitom umožní jednořádkový nebo dvouřádkový potisk vždy až po 15 znacích.

Sofistikované provedení umožňuje i dodatečnou výměnu potisknutých popisovacích desek. Díky tomu jste i při dlouholetém používání vždy maximálně flexibilní.

Způsoby montáže Snadná montáž na přední stranu rozvaděče nebo na montážní lištu

Interaktivní obrazová mapa: Přehled druhů montáže padáčkových relé
Montáž na nosnou lištu
K montáži relé na montážní lištu DIN (35 mm) se používá deska konektoru a svorka. Součásti najdete v Příslušenství.
Montáž na nosnou lištu
Čelní montáž
K montáži relé do čelní části rozvaděče nebo rozvodné desky potřebujete upínací rám a ochranný kryt proti dotyku. Ochranný kryt najdete v Příslušenství.
Čelní montáž
Kombinační pouzdro padáčkového relé

Kombinační pouzdro pro čelní montáž

Nakombinujte snadno padáčková relé Optimální přehled při čelní montáži

S našimi kombinačními pouzdry máte možnost snadno namontovat do čelní části rozvaděče až devět padáčkových relé. Společný nosič usnadňuje nejen montáž, ale zlepšuje i přehlednost existujících zpráv.
V závislosti na kombinačním pouzdru lze namontovat až čtyři nebo dokonce až devět padáčkových relé. Samozřejmě můžete také nainstalovat méně relé. V tomto případě budou zbývající volná místa jednoduše opatřena záslepkami. Budete tak mít možnost rozšířit své zařízení i dodatečně.