Přepínač NAT 2000

Přepínače NAT

Přepínače s funkcí směrování NAT spojují přepínání a směrování v jednom přístroji na nosnou lištu. U strojů nebo zařízení se stejným rozsahem IP adres navíc přepínače NAT umožňují díky ​překladu síťových adres jednoduché připojení k nadřazené síti.

Přepínač NAT se 2 porty WAN a 6 porty LAN

Porty přepínače NAT můžete používat samostatně jako port LAN nebo WAN

Mimořádně flexibilní

FL NAT 2000 nabízí vysokou flexibilitu díky individuálnímu rozdělení svých 8 portů na porty LAN a WAN. NAT 2000 můžete proto využívat jako jednoduchý přepínač NAT s portem WAN a 7 porty LAN. Zařízení nepotřebuje žádný dodatečný přepínač.

Případně můžete pomocí přepínače NAT připojit stroj do několika sítí vyšší úrovně, např. do výrobních a diagnostických sítí. Můžete si při tom vybrat z různých mechanismů NAT: NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP a přesměrování portů.

Cenově výhodná integrace do nadřazených sítí – s virtuálním adresováním (NAT)

Jsou-li v jedné síti paralelně provozovány konstrukčně stejné stroje, musí být každý stroj konfigurován individuálně. Jedině tak jej lze integrovat do nadřazené komunikační sítě. Různé mechanismy NAT vám umožňují provozovat celé výrobní buňky se stejným adresným prostorem, aniž byste museli konfigurovat jednotlivé stroje.

Přehled mechanismů NAT NAT mechanismy, které jsou podporovány našimi přepínači NAT

NAT 1:1 připojený do komunikační sítě
Virtuálně připojený překlad síťových adres (NAT) do komunikační sítě
Maskování IP: mechanismus NAT připojený do komunikační sítě
Přesměrování portů – připojení mechanismu NAT do komunikační sítě
NAT 1:1 připojený do komunikační sítě

V případě NAT 1:1 je každému účastníkovi sítě LAN přiřazena IP adresa z nadřazené sítě (WAN). Tato přiřazená adresa poté umožňuje adresování účastníka ze sítě WAN. Výhoda: Není nutná konfigurace routeru nebo brány v síti WAN. Navázání komunikace je možné ze sítě LAN i ze sítě WAN a není omezeno na vyhrazené protokoly. Nevýhoda: Pro každé zařízení, které je dostupné v síti LAN, musí být v síti WAN vyhrazena IP adresa.

Virtuálně připojený překlad síťových adres (NAT) do komunikační sítě

Virtuální NAT kombinuje NAT 1:1 s virtuální vrstvou routeru. V této vrstvě routeru je adresa mapována ze sítě LAN a poté je, jako při standardním směrování, předána do sítě WAN z virtuální mezivrstvy. Výhoda: Samotné rozhraní NAT vyžaduje pouze jednu IP adresu ze sítě WAN. Nevýhoda: V síti WAN musí být předána cesta k (virtuální) síti a rozhraní NAT WAN musí být definováno jako NextHop nebo adresa brány.

Maskování IP: mechanismus NAT připojený do komunikační sítě

Při maskování IP adresy se zařízení NAT chová jako druh proxy, a proto všechna zařízení sítě LAN komunikují s adresou rozhraní NAT WAN ven. Rozlišení různých účastníků sítě LAN je zajištěno použitím různých portů TCP/UDP. Výhoda: Kromě adresy pro samotné zařízení NAT nejsou zapotřebí žádné další adresy WAN. Není nutná konfigurace směrovače nebo brány v síti WAN. Nevýhoda: Komunikace ze sítě WAN s účastníky sítě LAN je možná pouze pomocí přesměrování.

Přesměrování portů – připojení mechanismu NAT do komunikační sítě

Přesměrování portů umožňuje využívat určité služby účastníka sítě LAN ze sítě WAN. Pro přesměrování na požadovaného účastníka sítě LAN je adresováno rozhraní WAN zařízení NAT se stanoveným číslem portu TCP/UDP.

FL NAT v okruhu RSTP a MRP

FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance RSTP a MRP

Redundance v sítích LAN a WAN

FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance na straně sítě LAN a WAN, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost jak v rámci zařízení, tak při připojení do sítí vyšší úrovně.

Pro redundantní připojení k rozhraním WAN vyšší úrovně můžete integrovat NAT 2000 se 2 porty WAN porty do okruhu RSTP.

Na straně sítě LAN můžete použít RSTP i MRP jako master nebo client, abyste redundantně připojili část stroje k přepínači NAT.

Logo PROFINET

Přepínače NAT podporují funkce PROFINET

Podpora PROFINET v síti LAN

Na straně sítě LAN nabízí NAT 2200 a NAT 2300 kompletní integraci PROFINET:

  • Integrace do prostředí řídicí jednotky PROFINET, např. TIA nebo PC Worx
  • podpora MRP pro zvýšení dostupnosti
  • protokol LLDP pro rozpoznání topologie
  • hardwarová priorizace rozhraní PROFINET
  • rozšířená diagnostika pro PROFINET

FL NAT 2000 v kostce

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Kontakt alarmu ne ano ano
Teplotní rozsah 0 °C až +55 °C -40 °C až +70 °C -40 °C až +70 °C
Stupeň ochrany IP20 IP20 IP20
Napájecí napětí 18–32 V DC 12–57 V DC (redundantní) 12–57 V DC (redundantní)
Funkce NAT NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl) NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl) NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl)
Směrování Statické směrování Statické směrování Statické směrování
Filtrační funkce
Kvalita služby (Quality of Service) ano ano ano
VLAN ano ano ano
Multicast / IGMP-Snooping ano ano ano
Redundance
Rapid Spanning Tree (RSTP) ano ano ano
MRP-Manager / Client ne/ano ano/ano ano/ano
Fast Ring Detection (FRD) ne ano ano
Large Tree Support ne ano ano
Rozšířená kruhová redundance 15 ms ne ne ne

FL NAT 2000 v kostce

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Funkce řízení
Port Configuration, Statistics and Utilization ano ano ano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ano ano ano
Address Conflict Detection (ACD) ano ano ano
DHCP server Založený na portu Založený na poolu/portu, funkce 82 Založený na poolu/portu, funkce 82
Command Line Interface (CLI) ano ano ano
Automatizační protokoly
PROFINET Conformance Class A B B
Zařízení PROFINET Device ne ano ano
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast ano ano ano
Schválení - Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů