Готовність до викликів

Безпека з компанією Phoenix Contact

Функціональна безпека — дуже важлива тема. За допомогою виробів, тренінгів і експертів, сертифікованих TÜV, компанія Phoenix Contact допоможе вам виконати положення директиви з машинного обладнання та вимоги переробної промисловості в галузі безпеки.

Ми підготуємо вас до захисту людей і машин.

Будьмо #FitForSafety


Людина, що сходить на гору
Табличка з написом «Fit for Safety»

Що таке функціональна безпека?

Як розробник і виробник інтелектуальних систем ви стикаєтесь із серйозною проблемою. Кожна система, незалежно від того, наскільки добре вона продумана, несе в собі серйозні ризики для свого безпосереднього оточення. Стандарти й директиви функціональної безпеки передбачають надійний захист людей, довкілля і машин. Вони описують контроль ризиків автоматизованими системами безпеки. Вирішальне значення для безпеки системи має правильне застосування систем (керування), пов’язаних із безпекою та інших заходів щодо зниження ризику. У разі виникнення критичної несправності контролер здійснює ініціацію безпечного стану.

Функціональна безпека забезпечується в рамках законодавчо регламентованого середовища. Одним із найважливіших стандартів для машинобудування є EN ISO 13849-1. Він регулює, яким правилам техніки безпеки має відповідати машина. Серія стандартів IEC 61511 регулює застосування функціональної безпеки установок переробної промисловості. Важливими величинами для надійності функцій безпеки є рівень повноти безпеки (SIL) і рівень ефективності захисту (PL).

Машинобудування зі співробітниками

Директива з машинного обладнання Вимоги до безпеки обладнання в європейському економічному просторі

Ваш виріб належить до сфери застосування Директиви з машинного обладнання 2006/42/ЄС? Бажаєте вивести його на внутрішній європейський ринок? Тоді ви зобов’язані дотримуватися вимог цієї Директиви. Нанесення СЕ-маркування на машини допускається лише за умови, що вимоги повністю виконано. У європейському економічному просторі це позначення необхідне для продажу і використання машин без обмежень.

Глобальні тенденції у сфері безпеки обладнання
Нові вимоги до рівня ефективності захисту та рівня повноти безпеки
Як змінюватимуться в найближчому майбутньому вимоги до функціональної безпеки для рівня ефективності захисту та рівня повноти безпеки? Наразі відбувається перегляд міжнародних стандартів безпеки ISO 13849 і IEC 62061. Очікуються також зміни у сферах програмного забезпечення, пов'язаного з безпекою та кібербезпеки.
Дізнайтеся більше
Виробниче обладнання

Безпека обладнання в усьому світі Нормативно-правова база для різних регіонів світу

Карта світу
Карта світу
Карта світу
Карта світу
Карта світу

 • Основні вимоги безпеки визначено в Додатку I Директиві з машинного обладнання.
 • В основу проєкту покладено гармонізовані стандарти.
 • Презумпція відповідності пов’язана із застосуванням цих гармонізованих стандартів.
 • Застосування стандартів добровільне. Можливі розбіжності в підходах.
 • Офіційні допуски чи дозволи на запуск в обіг не потрібні.
 • Виробник складає декларацію відповідності, сертифікат третьої сторони не потрібний.
 • Виріб позначається CE-маркуванням, а не контрольним знаком.
 • Залучати третю сторону («уповноважений орган») потрібно лише для певних виробів із високим рівнем ризику.
 • Роль держави обмежується наглядом за ринком.

Карта світу

 • Основні обов’язкові закони про охорону праці описані в стандартах Управління безпеки праці США (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), орієнтованих на сторони, які здійснюють експлуатацію.
 • Стандарти OSHA опосередковано встановлюють вимоги виробникам машин і компонентів безпеки.
 • У разі відповідальності за продукцію в цивільному судочинстві дуже часто застосовують стандарти ANSI.
 • Хоча застосування стандартів ANSI не є обов’язковим згідно із законом, вони набувають майже обов’язкового характери через договори приватного права.
 • У багатьох ситуаціях стандарти ANSI та UL відрізняються від міжнародних чи європейських стандартів.
 • У США відсутній державний нагляд за ринком. Під час введення установки в експлуатацію потрібна наявність контрольного знаку NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Карта світу

 • Очевидного нагляду за ринком поки немає, але є митний контроль.
 • Багато міжнародних стандартів включені в китайські норми безпеки машинного обладнання, але вони не завжди відповідають сучасним вимогам.
 • Сертифікат CCC отримують не машини, а їхні центральні компоненти.
 • Крім національних і галузевих стандартів існують також численні регіональні та корпоративні стандарти.

Карта світу

 • Діють правові норми імпорту товарів [Lei №°8078 ст. 8] і опосередковані для машин і компонентів [NR12 § 12.134].
 • Наразі ще немає загальної обов’язкової сертифікації. У майбутньому очікується обов’язкова сертифікація певних продуктів, пов’язаних із технологією безпеки.
 • Сертифікація, яку виконують європейські чи американські організації чи відомства, приймається лише в рамках двостороннього визнання.
 • Для здійснення контролю можливе застосування інспекцій заводу (зокрема й без попередження).
 • Міжнародні стандарти можуть використовуватися лише за умови, що відповідні національні стандарти відсутні. Деякі національні стандарти мають вищі вимоги, ніж міжнародні стандарти.
 • У разі наявності безпосередньої високої небезпеки для працівників експлуатацію та продажі машини може бути негайно заборонено.

Переробна промисловість

Безпека технологічного процесу Дотримання вимог чинного законодавства

У переробній промисловості існують різні потенційні небезпеки для людей і довкілля. Щоб звести ці небезпеки до мінімуму, потрібно виконати вимоги стандарту IEC 61511. Стандарт IEC 61511 передбачає управління функціональною безпекою для уникнення систематичних помилок. Для боротьби з випадковими помилками потрібно правильно спроєктувати функції безпеки. Крім того, потрібно виконати вимоги щодо вибухозахисту. Дедалі більші обмеження з боку законодавства та зростання кількості правил безпеки вимагають розуміння основ вибухозахисту.

Шлях до безпечної технологічної установки Впровадження управління функціональною безпекою

Життєвий цикл системи безпеки ілюструє цей процес:

Життєвий цикл системи безпеки для безпеки технологічного процесу

Докладний і добре задокументований аналіз ризиків є основою для створення безпечної технологічної установки. На основі цього на окремих етапах можуть бути створені такі документи:

 • Специфікація вимог безпеки
 • Проєктування апаратного забезпечення і підтвердження рівня повноти безпеки
 • Докментація програмного забезпечення
 • Валідація функцій безпеки

Якщо проходити ці етапи без планування і відповідної системи управління, можуть виникнути систематичні помилки. Ці помилки можуть залишатися непоміченими доти, доки не виникне небезпека. Тому шлях до безпечної технологічної установки розпочинається з аналізу ризиків (включно з HAZOP). Для того щоб уникнути систематичних помилок на окремих етапах, виробникам і операторам обладнання необхідна система управління функціональною безпекою.

Двоє співробітників біля установки

Консультації з питань безпеки Від оцінювання ризиків до сертифікованих систем

Інтеграція функцій безпеки в машини й установки означає для вас як виробника додаткові зусилля. Компанія Phoenix Contact надасть вам індивідуальну консультацію. Сертифіковані TÜV спеціалісти з функціональної безпеки компанії Phoenix Contact завжди готові допомогти, незалежно від виробника, у проєктуванні, будівництві, модифікації, комплектації та експлуатації машин упродовж всього життєвого циклу, пов’язаного з безпекою.

Вироби для функціональної безпеки Від безпечної схеми до контролера безпеки

Відкрийте для себе широкий асортимент продукції та рішень для функціональної безпеки. Безпечні схеми, реле безпеки та безпечні контролери забезпечують просте введення в експлуатацію та конфігурування системи. Тому ви можете зосередитися на своїх основних завданнях і покластися на те, що вимоги законодавства буде виконано, а безпечну експлуатацію вашої установки гарантовано.

Вироби для функціональної безпеки