Функціональна безпека в переробній промисловості

Партнер у переробній промисловості

Компанія Phoenix Contact, яка пропонує перспективні рішення технології з’єднання та автоматизації, — це ваш ключовий партнер для забезпечення особливо високої експлуатаційної готовності в переробній промисловості.

Ми пропонуємо вам:

 • Безпечні компоненти для систем Safety у технологічних установках, сертифікованих відповідно до IEC 61508 і IEC 61511

 • Надійна технологія безпеки, сертифікована згідно з ATEX, для використання у вибухонебезпечних середовищах

 • Надійна діагностика та просте контрольне випробування відповідно до стандарту IEC 61508

Дізнатися більше!
Людина із захисним шоломом перед установкою переробної промисловості

Під час проєктування, налаштування й експлуатації безпечних технологічних установок і машин чинні директиви й закони створюють рамки, яких потрібно дотримуватись. Виходячи з цього, стандарти відображають мінімальний рівень техніки, якого потрібно досягти. Серія стандартів IEC 61511 регулює застосування функціональної безпеки установок переробної промисловості.

Проєктувальники, виробники і оператори систем несуть таку ж відповідальність за впровадження, як і відділ системної інтеграції, який реалізує функціональну безпеку. Зміна вимог вимагає регулярної адаптації підтверджувальних документів, процесів і навчання персоналу. Однак модифікації й інтеграція компонентів у наявні системи також вимагають постійних тестувань.

Сфери застосування

У переробній промисловості існує широкий спектр потенційних небезпек для людей, майна й довкілля. Щоб мінімізувати ці небезпеки функції управління й контролю підтримують процедури управління процесом. Установки захищені інтегрованими системами безпеки.

Безпечні реле аварійного вимикання (ESD)
Безпечні реле аварійного вимикання (ESD) YouTube

Аварійне вимикання (ESD) Безпечне відключення в разі небезпеки

У разі виникнення аварійних ситуацій на технологічних установках захист людей і довкілля має пріоритетне значення. Щоб мінімізувати небезпеки, необхідно, зокрема, негайно відключити уражені системи. У такій ситуації втручається система аварійного вимикання (ESD).

Безпечні реле сполучення від компанії Phoenix Contact безпечно відключають уражені системи в аварійній ситуації.

Реле безпеки для систем пожежної та газової сигналізації
Реле безпеки для систем пожежної та газової сигналізації YouTube

Система пожежної та газової сигналізації Ввімкнення систем сповіщення на ранній стадії

Крім системи аварійного вимикання в переробній промисловості також потрібна система пожежної та газової сигналізації. У разі виникнення пожежі або витоку вибухонебезпечних газів необхідне завчасне попередження про небезпеку.

Безпечні реле сполучення від компанії Phoenix Contact безпечно вмикають звукові сигнали та сигнальні ліхтарі в аварійній ситуації.

Серія відео
Функціональна безпека в переробній промисловості
Що означає HAZOP, і що таке функція блокування? Мануель Унгерманн (Manuel Ungermann), менеджер з продукції для безпеки компанії Phoenix Contact, пояснює терміни, теми та вироби, пов’язані з безпечним увімкненням і вимкненням у технологічних установках.
Подивитися зараз
Функціональна безпека в переробній промисловості

Продукція

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент виробів із сертифікатом рівня повноти безпеки для застосувань функціональної безпеки в переробній промисловості — від безпечних реле сполучення до безпечних контролерів.

Стандарти й директиви Вимоги до проєктування захисних функцій у переробній промисловості

Для основних вимог до безпечної експлуатації установок в переробній промисловості існують спеціальні рекомендації з проєктування, які стосуються функціональної безпеки. Гармонізована на міжнародному рівні процедура для пристроїв безпеки технології управління процесами описана у стандарті IEC 61511. Суттєвою складовою частиною є життєвий цикл системи безпеки в поєднанні з управлінням функціональною безпекою. Окремі етапи тісно взаємопов’язані й дають змогу стежити за дотриманням всіх вимог протягом усього життєвого циклу пристроїв безпеки.

Життєвий цикл системи безпеки Інформація про проєктування, системну інтеграцію, експлуатацію

Життєвий цикл системи безпеки для проєктувальників установок
Життєвий цикл системи безпеки для системних інтеграторів
Життєвий цикл системи безпеки для оператора установки
Життєвий цикл системи безпеки для проєктувальників установок

 • Планування системи безпеки
  Планування заходів, необхідних для досягнення функціональної безпеки (FS) установки, зокрема й верифікації та валідації.

 • Оцінка ризиків
  Систематичне виявлення й оцінювання всіх ризиків і визначення заходів для їх достатньої мінімізації.

 • Призначення рівнів захисту
  Призначення запланованих заходів окремим рівням захисту й визначення необхідного рівня повноти безпеки для функцій безпеки.

 • Керування функціональною безпекою
  Створення системи управління для контролю життєвого циклу системи безпеки та планування ресурсів.

 • Оцінка функціональної безпеки
  Повторна оцінка правильності застосування планування безпеки і управління функціональною безпекою.

Життєвий цикл системи безпеки для системних інтеграторів

 • Специфікація вимог безпеки
  Специфікація вимог до системи безпеки включно з функціями безпеки.

 • Планування валідації
  Планування заходів, необхідних для перевірки заявлених функцій безпеки.

 • Розробка та проєктування системи безпеки
  Детальне планування реалізації вимог безпеки і функцій безпеки, підтвердження повноти безпеки.

 • Монтаж і введення в експлуатацію
  Встановлення системи безпеки та введення в експлуатацію.

 • Валідація
  Проведення функціонального випробування на основі планування валідації й надання підтвердження достатньої мінімізації ризиків відповідно до оцінки ризиків.

Життєвий цикл системи безпеки для оператора установки

 • Експлуатація й модифікація
  Підтримка функціональної безпеки під час експлуатації й модифікації установки

 • Виведення з експлуатації
  Деактивація й повне видалення функцій безпеки, потреби в яких більше немає