Машини без СЕ-маркування

СЕ-маркування відповідно до директиви ЄС з машинного обладнання

На практиці все ще зустрічаються машини й системи, які не мають маркування CE. Директива з машинного обладнання ЄС чітко регулює запуск в обіг, імпорт машин із третіх країн і їх уведення в експлуатацію.

Чи безпечні машини без СЕ-маркування згідно з визначенням директиви ЄС з машинного обладнання 2006/42/ЄС? Чи можна їх безпечно експлуатувати?

Дізнатися зараз
СЕ-маркування на машині

На практиці все ще зустрічаються машини й установки без CE-маркування, які повинні мати маркування з 1 січня 1995 року відповідно до Директива ЄС із машинного обладнання. З цієї дати Директива з машинного обладнання ЄС чітко регулює запуск в обіг, імпорт машин із третіх країн і їх уведення в експлуатацію.
Тому виникає питання, чи безпечні машини без СЕ-маркування згідно з визначенням директиви ЄС з машинного обладнання 2006/42/ЄС і чи можна їх безпечно експлуатувати.

Чи є необхідність у діях для користувачів цих машин?

Згідно з § 5 Положення про безпеку експлуатації 06/2015 роботодавець може надавати тільки такі робочі засоби, що відповідають правилам співтовариства. До таких правил співтовариства належить зокрема й Директива ЄС із машинного обладнання.

Для користувача очевидно, що потрібно забезпечити відповідність CE. Проте декларація про відповідність не видається постфактум. Відповідність СЕ можна встановити лише за чинною редакцією директиви ЄС та (гармонізованих) стандартів. Крім того, у певних ситуаціях оператору потрібно повторно встановлювати відповідність. Це, наприклад, стосується суттєвої модифікації машини без СЕ-маркування (Роз’яснення BMAS 04/2015) або об’єднання машин загалом. Старі машини, які були випущені на ринок до 01.01.1995 р., не зобов’язані мати СЕ-маркування. Але це діє лише за умови, що їхній стан підтримується на безпечному рівні відповідно до положення про безпеку експлуатації.

Машинний парк роботів

Машини без СЕ-маркування можуть також зустрічатися у складі загальних систем

Нова відповідність СЕ

Юридично правильна процедура в такій ситуації — нове визначення відповідності CE згідно з поточними директивами ЄС і (гармонізованими) нормами. Якщо користувач ухвалює рішення про цю процедуру, він бере на себе всі зобов’язання виробника. Після цього необхідно виконати повну процедуру оцінки відповідності на поточний момент. Проте, якщо наявна не вся документація, що стосується машини, може бути важко виконати процедуру оцінки відповідності ЄС в повному обсязі. Процедура оцінки ризиків чітко описана. Крім оцінки ризиків мають бути створені чи представлені на вимогу інші технічні документи (див. також Директиву ЄС з машинного обладнання 2006/42/ЄС, додаток VII). До них належить інструкція з експлуатації і декларація про відповідність стандартам.

Машина з позначеними небезпечними місцями

За допомогою оцінки ризику визначаються небезпечні місця на машині

Які інші можливості існують для користувача?

За допомогою оцінки ризику (наприклад, на основі EN ISO 12100) користувач може визначити небезпеки, які раніше, можливо, були невідомі, і докладно задокументувати їх для різних режимів роботи. На основі Положення про безпеку експлуатації 06/2015 виникає можливість пом’якшити ризики технічно, організаційно, а потім персонально (принцип ТОП). Альтернатива цьому — впровадження спочатку проєктних, потім — технічних і, нарешті, вказівних заходів відповідно до Директиви ЄС із машинного обладнання. На основі EN ISO 13849 визначається необхідний рівень ефективності захисту (PLr, required performance level) для кожної функції безпеки. Після цього цей необхідний рівень ефективності захисту (PLr) має бути перевірений щодо рівня ефективності захисту (PL) встановлених захисних компонентів. На основі цього визначаються небезпеки, які раніше розглядалися, і оцінюються встановлені технічні засоби захисту. Це дає змогу користувачу отримати загальну картину. На її основі він може ухвалити рішення про те, чи доцільно займатися модернізацією функцій безпеки машини, чи краще придбати нову машину.

Загалом варто зазначити, що тема машин без СЕ-маркування досить неоднозначна. Кожен випадок потрібно оцінювати окремо. Найближчим часом очікуються коментарі або тлумачення з боку органів влади.

Два чоловіки під час перевірки машин для оцінювання ризику

Перевірка машин для оцінювання ризику

Визначення й реалізація заходів

Для безпечної експлуатації машини із CE-маркуванням або без нього, підходить випробування у вигляді перевірки машини. Перевірка машин включає в себе звірку вимог Положення про безпеку експлуатації з формальним передумовам. Крім того, розглядається стан техніки, концепція захисту й функції безпеки. Перевіряється електрообладнання, а також пневматичне, гідравлічне й інше обладнання. На додачу до цього, важливою частиною перевірки машини є вимірювання, визначені під час оцінювання ризиків. На основі загальних результатів можна визначити, які машини та з яким пріоритетом потрібно обробляти, і які витрати на це можна очікувати.