Yazılım yardımıyla bir enerji etüdü yapan çalışanlar

Enerji izleme - hedef odaklı enerji yönetiminin temeli

Enerji verimliliği gerçek bir ekonomik başarı faktörüdür. Bugünün dünyasında iklimin korunması şirketlerin etkin şekilde ele alması gereken her zamankinden daha küresel bir sorundur.

Sürekli kaydedilen enerji akışı, verimli bir operasyonel enerji yönetim sisteminin temelini oluşturur. Enerjiyle ilgili sistem parametrelerinin hedefli kaydı, potansiyel tasarrufların tanımlanmasını ve DIN EN ISO 50001'e göre etkili enerji yönetimi için önlemlerin alınmasını mümkün kılar.

Enerji izlemenin avantajları

  • Ölçülen değişkenlerin güvenilir ve sürekli kaydedilmesi sayesinde ilgili veriler daima hazırdır
  • DIN EN ISO 50001'i hızlı ve kolay bir şekilde karşılayın ve devlet finansmanından yararlanın
  • Çevre korumasına odaklanmış üretim – sınırlı kaynakları tasarruf etmek için verileri kullanın
  • İşletim ve makine verilerinin paralel kaydı ile proses optimizasyonu
  • Enerji tüketiminin akıllı yönetimi yoluyla maliyetlerden tasarruf edin
Bir elin üzerinde PUKÖ döngüsü resmi

ISO 50001 enerji yönetimi standardı

ISO 50001'e göre bir kompleks EnMS enerji yönetim sisteminin uygulamaya konması, PUKÖ döngüsü ile enerji ilişkili performansın yinelemeli geliştirilmesine sistematik yaklaşımın bir parçasıdır. PUKÖ, yinelemeli sistematik yaklaşımın ayrı aşamalarını ifade etmektedir: "Planla", "Uygula", "Kontrol Et" ve "Önlem Al".

Çok amaçlı enerji izleme, ölçülen değişkenlerin güvenilir ve sürekli kaydı sayesinde enerji yönetimi ekiplerini kontrol aşamasında destekler.

Bir dizüstü bilgisayar ekranında IoT-tabanlı enerji yönetimi için Proficloud.io kullanıcı arayüzü

IoT-tabanlı enerji yönetimi - geleceğe giden yol

IoT-tabanlı enerji yönetimi, Nesnelerin İnterneti'nin avantajlarını gelişmiş ölçüm teknolojisi ve sürekli gelişen Akıllı Hizmetlerle birleştiriyor. 
IoT özellikli ölçme cihazları (akıllı cihazlar), Tak ve Çalıştır ile bir Ethernet arayüzü ve MQTT protokolü üzerinden bir bulut platformuna doğrudan bağlanabilir. Bulut ortamı dahilinde, Cihaz Yönetim Hizmeti üzerinden ölçme cihazları kolay ve hızlı bir şekilde yeni veya mevcut bir sisteme entegre edilebilir. Bu noktadan itibaren, seçilen ölçüm değerleri otomatik olarak aktarılır ve saklanır. Enerji yönetimi müdürleri, Akıllı Hizmet üzerinden veriye hızlı erişime sahiptir ve veriyi doğrudan kullanabilir.

Bir dizüstü bilgisayar klavyesi üzerindeki eller

REST programlama arayüzü

Saha cihazlarındaki REST programlama arayüzü, uçtan-uca uygulama yapıları için önemli bir ön gereklilik olarak uygun veri kullanılabilirliğini destekler. REST veya “REpresentional State Transfer” (Temsili Durum Transferi), IT ortamında yaygın olarak kullanılan bir haberleşme mimarisidir. Yaygın olarak bilinen bir İnternet protokolü kullanan bir kullanıcı-dostu arayüz mimarisidir. Veri transferi, Bağlantılı Metin Aktarma Protokolü (HTTP) ile gerçekleşir. Saha cihazlarında HTTP, REST ve JSON kullanıldığında, endüstriyel haberleşme protokollerinin uzmanlık bilgisine veya ilgili kayıt tablolarının uygulanmasına gerek yoktur.

Kontrol kabinindeki bir DIN rayı üzerinde MID onaylı enerji sayacı

MID Ölçü Aletleri Yönetmeliği

MID Yönetmeliği, ölçü aletlerinin satışı ve devreye alınması için AB ülkelerinde geçerli tek tip kurallar koymaktadır. Temel gereksinimler, diğerlerinin yanında, cihazların kararlılığı, tekrarlanabilirliği ve tanımlanması için gereksinimleri açıklar. MID, faturalandırmanın tek tip temelidir. Tek tip standartlar, üretim sürecindeki ilk kalibrasyonu, pazara sürmeyi ve ilk devreye almayı dikkate alır. Bundan sonra, kalibrasyon geçerlilik süresi ve yeniden kalibrasyon ücretleri ile ilgili ulusal yasalar geçerlidir. MID elektrik sayaçları, evlerde, iş yerlerinde ve hafif sanayide aktif tüketimin faturalandırılmasına yardımcı olur.