Proses otomasyonunda elektronik marşaling'e karşı standart sinyal marşaling'i

Akıl sahaya kayıyor

Proses otomasyonunun bir parçası olarak gerekli olan sinyal rotalaması, yani saha sinyallerinin sınıflandırılması, birleştirilmesi ve bunların I/O sistemine bağlanması - her modern endüstriyel tesisin temelidir. Sinyal marşaling'inin temel amacı, işletme ve bakımı basitleştiren güvenilir bağlantılar sağlamaktır. Bu süreç genellikle çok maliyetli, zaman alıcı ve karmaşıktır. Gerçekten de nihai sonuç, planlama ve uygulamada artan işçiliği, esneklik eksikliğini ve ağırlıklı olarak birden fazla marşaling panosuyla donatılmış devasa kontrol odalarını içerir. Bu çok değerli bir alan kaplar ve alan ile ağırlık genellikle çok sınırlıdır.

Marşaling ve arayüz seviyesine yönelik evrensel çözümlerin yardımıyla, Evrensel I/O sistemleri ile daha esnek ve optimize edilmiş proje planlaması ve uygulaması gerçekleştirilebilir. Proje katılımcıları ve kullanıcıları bundan eşit olarak yararlanır. Bu, marşaling ve arayüz seviyesinde gerekli esnekliği sağlar.

Ürün sayfasına git I/O sinyal rotalaması
Proses sistemi

Topolojilerin karşılaştırılması

Standart I/O sistemi

Sinyal marşaling'i ve arayüz teknolojisi disiplinleri, saha sinyalleri ve kontrol sistemleri arasındaki bağlantıyı sağlamak için zaman içinde gelişmiştir. Bu, elektriksel patlama korumasının sağlanması, röleler veya sinyal koşullayıcılarla sinyal koşullama, aşırı gerilim koruması ve saha ile kontrol odası arasında kolay bağlantı sağlanması  gibi çok çeşitli gereksinimleri kapsar.

Klasik sinyal gruplamada, saha sinyalleri herhangi bir sırada gelir ve sinyal türlerine göre sıralanır. Marşaling seviyesi arabirim seviyesine bağlanır, bu da I/O seviyesine bağlanır. Burada, sinyal marşaling'inin karmaşıklığından dolayı spesifikasyon, işletme, bakım ve maliyet açısından tekrar eden problemler ortaya çıkar. Klasik bir marşaling yaklaşımının diğer özellikleri şunları içerir:

 • Sert sistem yapıları
 • Kapsamlı planlama, büyük montaj ve devreye alma işçiliği nedeniyle sık karşılaşılan proje gecikmeleri
 • Proje gecikmeleri nedeniyle artan maliyetler
 • Değişikliklere esnek bir tepki vermek mümkün değil
 • Tasarım bağımlılıkları
Topoloji: Bir proses tesisinin klasik yapısı

Bir proses sisteminin klasik konfigürasyonu saha dağıtım kutuları ve marşaling, arayüz ve kontrol panolarından oluşur

Evrensel I/O sistemi

Endüstri daha özelleştirilmiş ve talep odaklı üretim süreçlerine geçtikçe Evrensel I/O sisteminin uygulanması giderek yaygınlık kazanıyor. Evrensel I/O sistemi bu trendi adresler. Bu gereksinimler aşağıdaki unsurları içerir:

Proses tesisi tasarımı
Proses tesisi tasarımı
Proses tesisi tasarımı
Proses tesisi tasarımı
Proses tesisi tasarımı
Proses tesisi tasarımı

Gereksinimler ne olursa olsun, standart bir tasarım tüm gereksinimlere uyarlanabilir. Saha ve kontrol sistemi arasındaki basit bağlantıdan, ölçü sinyalini dönüştürme veya elektriksel izolasyona, fonksiyonel emniyet veya elektriksel patlama koruması gibi artırılmış emniyet gereksinimleri olan uygulamalara kadar.

Proses tesisi tasarımı

Üniversal Uzak Panolar ile büyük marşaling ve arayüz panolarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Modüler bir tasarımın uyarlanması yalnızca bazı bileşenleri tamamen ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda gerekli bileşenleri daha küçük bir panoya sığacak şekilde kompakt hale getirdi. Gelişmiş yapı yoğunluğu, gerekli pano sayısını azaltarak daha az donanım, montaj ve ağırlık sağlar.

Proses tesisi tasarımı

Ön mühendisliği yapılmış ve test edilmiş Evrensel Uzak Panoların sahada prosese yakın bir yere montajı kolaydır. Daha sonra yapılması gereken tek şey saha kablolarını marşaling sistemine, güç kaynağı ve haberleşme kablolarını ise kontrol sistemine bağlamaktır. Tüm önemli bileşenler bu kontrol kutularında bulunur. Bu, bakımı ve sorun gidermeyi çok daha kolay hale getirir.

Proses tesisi tasarımı

I/O kanallarını gerekli işleve uyarlamak için yazılım kullanılabildiğinden, planlama aşamasında I/O sinyalleri arasında ayrım yapmaya gerek yoktur. Evrensel I/O kartları böylece her bir kanalı ayrı ayrı uyarlama imkânı sunar.

Proses tesisi tasarımı

Evrensel I/O sinyal rotalamasının planlanma ve uygulanmasını destekler. Bu, işlevlerin başlangıçta hiçbir rol oynamadığı toplam I/O sayısına dayalı planlamaya izin verir. I/O'lar projede daha sonra yazılım aracılığıyla uyarlanabilir. Bu, standart I/O sistemine kıyasla proje ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltır.

Akıl sahaya kayıyor

Topoloji: VIP I/O marşaling'li evrensel I/O sistemleri

Üniversal Uzak Panolar ile büyük marşaling ve arayüz panolarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Saha sinyalleri marşaling'lenir ve doğrudan panolarda işlenir. Evrensel I/O sistemine bağlantı sistem kablosu kullanılarak yapılır. Kontrol sistemine son bağlantı tek bir cam fiber kablo ile yapılır.

Proses otomasyonu projelerinin karşılaştırılması Evrensel I/O'ya karşı Atanmış I/O

Evrensel I/O konsepti, akıllı sinyal marşaling ile birlikte, karmaşık proses otomasyonu projelerinin planlanması ve uygulanması için önemli avantajlar sunar. Saha sinyal türlerinin sayısı gibi önceleri erken aşamada gerekli olan proje bilgileri artık yalnızca projenin sonraki aşamalarında gereklidir. Bu, planlamayı ve satın almayı kolaylaştırır. Ayrıca yaklaşımın esnekliği sayesinde, paralel proje adımları yürütülebilir. Genel olarak bu, proje teslim sürelerini önemli ölçüde kısaltır ve toplam yatırım maliyetini azaltır.

Proses otomasyonu projelerinin zaman çizelgesi karşılaştırması

Ortalama proje süresi Üniversal I/O yaklaşımı ile 18 aydan 12 aya indirilebilir.

Uygulama alanları

Elinde dizüstü bilgisayarla petrol platformundaki çalışan
Petrol ve gaz tesisleri
Petrol rafinerisi geceleri aydınlandı
Petrokimya tesislerinden ilaç endüstrisine
Kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisi hakkında bilgi
Kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisi
Kimya tesisi önünde radyolu çalışan
İlave proses sistemleri
Yiyecek ve içecek endüstrisinde bira fabrikası
Yiyecek ve içecek endüstrisi

Evrensel bir I/O sisteminin mevcut sorunları:

Gerekli arayüz teknolojisi eksiktir,  örneğin:

 • Dijital çıkış olarak yapılandırılmış I/O sinyal koşulama rölesi
 • Kendinden güvenli koruma tipine sahip arayüz modülleri
 • Toprak döngülerini ayırmak için sinyal izolatörü
 • Sinyal bozulmalarının ortadan kaldırılması
VIP I/O marşaling konusunda uzman Phoenix Contact çalışanı

VIP I/O marşaling ile Evrensel I/O'nun tüm potansiyelinden yararlanın

Phoenix Contact'tan uygun bir çözüm olarak VIP I/O marşaling

 • Arayüz ve marşaling seviyesinde aynı esnekliği sağlar
 • Evrensel I/O sistemlerinin kullanımı için tasarlanmıştır
 • Arayüz ve marşaling seviyesindeki gereksinimleri karşılamak için üç bloktan oluşur:
  o Standart DIN rayına takılan taban elemanı, saha kablolarını barındırır ve konnektörler aracılığıyla I/O sistemine bağlantı sağlar
  o Giriş-Çıkış Aksesuarı (IOA) mevcut arayüz işlevini yerine getirir
  o Sistem kablosu taban elemanını Evrensel I/O sistemine bağlar
 • Her gereksinim için doğru arayüzü sunar