Üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling

Üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling

Üniversal marşalinginizi esnek marşaling sistemimiz aracılığıyla tasarlayın: VIP I/O marshalling Sistem, sinyal marşalingi ve işlemeyi size ait üniversal I/O sistemi için, kontrolörden-bağımsız bir çözüm içerisinde bir araya getirir. Çeşitli arabirim fonksiyonları bulunan geçmeli giriş/çıkış aksesuarları, münferit kanalların üniversal konfigürasyonunu olanaklı kılar. Üniversal marşaling nasıl olmalıdır: Saha seviyesinden kontrol seviyesine kadar istikrarlı.

Daha fazla bilgi

Avantajlarınız

 • İstikrarlı Evrensel I/O yaklaşımıyla daha kısa proje süresi
 • Geçmeli IOA'larla her proje aşamasında I/O atamasında değişiklikler yapmak mümkündür
 • Ek marşaling panellerine gerek kalmadığından daha az sayıda kontrol panosu.
 • Dağıtık kontrol sistemlerine (DCS) bağlantı için farklı sistem kablolama çözümleri ile kablolama işçiliğinin azaltılması
 • Güçlendirme çalışmaları sırasında duruş sürelerini azaltarak mevcut sistemlere kolay geçiş

Evrensel marşaling'iniz için esnek I/O marşaling sistemi

İnteraktif görüntü haritası: VIP I/O marşaling'i
Taban elemanı
Sağlam taban elemanı, fonksiyon modülleri (Giriş-Çıkış Aksesuarları, IOA) için serbestçe atanabilen 8 veya 16 yuvaya sahiptir. Taban elemanı (pano) saha kablolamasına bağlanır. Saha sinyallerini IOA'lara ve oradan sistem kablosuna aktarır.
Kontrolör bağlantısı
I/O sistemine bağlantı, standart veya sisteme özel kablolar aracılığıyla hızlı ve kolaydır. Taban elemanına bağlı olarak, farklı üreticilerin Evrensel I/O kartları için sistem kabloları mevcuttur.
Güç kaynağı
Sistemin nominal gerilimi 24 V DC'dir. Taban elemanına bağlı olarak, IOA fonksiyon modüllerinin besleme bağlantıları ya yedekli beslemeye ya da farklı besleme potansiyellerine uygundur. Taban elemanına bağlı olarak vidalı bağlantı veya Push-in bağlantı teknolojisi arasında seçim yapın.
Giriş-çıkış aksesuarları, IOA'lar
IOA'lar, sinyal işleme için farklı arayüz işlevlerine sahip bloklardır. Bu IOA'ların herhangi bir kombinasyonu karta takılabilir. Bu esnek kanal konfigürasyonu, kontrolörden saha seviyesine kadar istikrarlı şekilde Evrensel I/O konseptini takip eder.
Giriş-çıkış aksesuarları için konnektörler
IOA fonksiyon modülü ile taban elemanı arasındaki bağlantı 22-kut. konnektörle sağlanır. Bu, saha tarafındaki ve kontrol tarafındaki sinyallerin yanı sıra IOA ile taban elemanı arasındaki besleme gerilimini paylaşmak için kullanılır. Kodlama yanlışlıkla yapılan hatalı eşleşmeleri önler.
Saha bağlantısı
Taban elemanına bağlı olarak, saha tarafında vidalı veya Push-in teknolojili kanal başına dört veya altı bağlantı klemensi mevcuttur. Evrensel I/O yaklaşımı sayesinde kanallar herhangi bir sırada atanabilir.
Klasik ve Evrensel I/O kablolarının topoloji karşılaştırması

Klasik ve Evrensel I/O kablolarının topoloji karşılaştırması

Sahadan kontrolöre evrensel marşaling

Esnek I/O marşaling sistemi VIP I/O, tek bir modülde sistem kablolaması, arayüz ve sıralamanın kompakt birleşimidir.

 • Sistem kablolaması: Evrensel I/O platformlarına kablolama
 • Arayüzler: sinyal koşullayıcılar, ölçüm transdüserleri ve röleler gibi  analog ve dijital giriş-çıkış aksesuarları (IOA) ile esnek montaj
 • Marşaling: saha cihazları ve sinyal sıralaması ile bağlantı
IO'larda VIP I/O marşaling fişi

Evrensel marşaling'iniz için arayüz işlevleri

Esnek geçmeli giriş-çıkış aksesuarları (IOA), sinyal işleme için farklı elektriksel işlevlere sahip cihazlardır: Sahadan kontrolöre evrensel marşaling.

Aşağıdaki IO'lar mevcuttur:

 • Pasif modüller
 • Röleler
 • Emniyet röleleri
 • Sinyal koşullayıcılar
 • Ölçüm transdüserleri
 • Sigorta modülleri
 • Özel işlevler
E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması
3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.
E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası