Dijital bir grafiğin önünde duran birkaç farklı veri kablosu

Bakır-bazlı veri kablolaması Kanıtlanmış teknoloji ile güvenilir veri iletimi

Birçok uygulama alanında; altyapı, binalar veya endüstri; odak noktası proses otomasyonudur. Network'lere her zaman daha fazla cihaz entegre ediliyor. Artan veri hacimleri ve artan iletim hızları nedeniyle kablolama giderek daha karmaşık hale geliyor. Bakır veri kablolaması onlarca yıldır kendisini kanıtlamıştır.

Artan veri ve iletim hızları, iletim teknolojisi ve dolayısıyla iletim kabloları ve konnektörler için her zamankinden daha büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Geleceğe yönelik gelişmelere ve ürünlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde güvenilir veri iletimi mümkün değildir. Ev uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar genellikle tolere edilebilir düzeydedir. Ancak endüstriyel uygulamalardaki hatalı iletimler yüksek maliyetlere yol açabilmektedir. İyi fiziksel ve mekanik özellikleriyle bakır kablolar veri iletiminde güvenilir bağlantılar sağlar.

Avantajlar

 • Yılların deneyimine dayanan, maliyet açısından optimize edilmiş veri iletimi
 • Veri hırsızlığına karşı güvenilir koruma: kablo üzerinden veri iletimi mümkün değil
 • RJ45, USB, HDMI, koaksiyal, D-SUB konnektörler ve M8 ve M12 formatında yuvarlak konnektörler gibi standartlaştırılmış arayüzler
 • Tek telli bakır kablolu optimum elektriksel özellikler
 • Geliştirme ve şirket içinde gerçekleştirilen üretim sayesinde yüksek seviye uzmanlık
Kabloları yan yana açılmış bakır data konnektörleri

Uygulamada bakır kablolar

Neden bakır kablolar? – Bakır kablolar, güç ve veri ile cihaz beslemesi için, akım ve gerilimi iletmek amacıyla farklı teknolojiler kullanır. Bakır elektrik enerjisinin iletimi için optimal özelliklere sahiptir. Alüminyum gibi alternatif malzemeler bazen ekonomik kablolarda kullanılabilir, ancak çok daha düşük bir performans seviyesi sunarlar - alüminyumda elektriksel iletkenlik yaklaşık üçte ikiye düşer.

Pazarda çok çeşitli bakır kablolar mevcuttur; bu, belirli bir protokole sahip hemen hemen her uygulama için konnektörlü optimum kablonun mevcut olduğu anlamına gelir. Monitörlerin bir PC'ye VGA bağlantısı için D-SUB konnektörler sadece bir örnektir. Endüstride ise PROFINET protokolü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, genellikle iki çift veya dört çift bükümlü çift kablolarda RJ45 konnektörler aracılığıyla iletilir.

Teknolojinin gelişimi zaten çok ileri düzeydedir, ancak pazarda daha fazla yenilik mevcuttur. Buna iyi bir örnek, Ethernet protokollerinin yalnızca bir çift kablo aracılığıyla iletimi olan Single Pair Ethernet'tir. Bu yeni teknoloji için, daha sonra standartlaştırılacak olan yepyeni kablolar ve konnektörler tasarlanmaktadır. Bu, arayüzlerin standardizasyonunu teşvik etmektedir.

RJ45, Single Pair Ethernet ve M8 formatında bakır veri kabloları

Bakır veri kabloları nasıl oluşturulur?

Genellikle iki tür bakır veri kablosu arasında bir ayrım yapılır:

 • Bir iletkenin kablo içinde merkezi olarak yönlendirildiği koaksiyal kablolar.

 • Birkaç iletkenin tek bir kabloda yönlendirildiği ve birlikte büküldüğü çok telli kablolar. Birçok dört kutuplu kabloda olduğu gibi ya merkezi bir dolgu elemanı etrafında bükülürler ya da birçok sekiz kutuplu kabloda olduğu gibi bir çiftin kabloları birlikte bükülür ve daha sonra kablo çiftleri birlikte bükülür. İkinci tip bükümlü çift (TP) olarak adlandırılır.

Örneğin, veri ve gücün hibrit iletimini destekleyen kablolarda olduğu gibi, bu temel yapıların başka kombinasyonları da vardır.

Koaksiyal bakır kablonun yapısı

Koaksiyal L kablonun iç yapısı
Koaksiyal L kablonun iç yapısı
Koaksiyal L kablonun iç yapısı
Koaksiyal L kablonun iç yapısı

Koaksiyel kablolar üzerindeki kablo kılıfı kablonun iç elemanlarını dış etkilerden korur. Mekanik veya ısıl özellikleri ve direnç seviyelerini iyileştirmek için bu kılıf genellikle katkı maddeleri ile karıştırılmış plastik malzemelerden yapılır. Örneğin,  kabloları harici kullanımına uygun hale getirmek ve neme ve güneş ışığına karşı dayanım elde etmek bu şekilde mümkündür.

İç iletken sert veya ince tellerden yapılmış olabilir. Her iki durumda da kabloya esnek kablo adı verilir.

Birçok esnek koaksiyal kablo, sıkıca örülmüş metal litz telli ekranlama özelliğine sahiptir. Daha iyi ekranlama özellikleri elde etmek için ayrıca metal veya metal kaplı plastik folyo da kullanılabilir. Buna karşılık, sert bir dış iletkene sahip kablolar vardır. Bu rijit kablolara yarı rijit kablolar adı verilir.

Dielektrik iç ve dış iletkenler arasındaki yalıtım malzemesidir. Bu, sert plastikten ve ayrıca plastik disklerden veya çoğu durumda olduğu gibi plastik bir köpükten, örneğin  polietilenden oluşabilir.

Koaksiyal L kablonun iç yapısı

İletim söz konusu olduğunda önemli bir parametre de ortam nedeniyle sinyalin zayıflamasıdır. Bu zayıflama, iletim frekansına bağlı olduğundan, farklı frekanslarda belirtilir – tipik frekanslar,  örneğin, WLAN için 2.4 GHz veya 5.8 GHz'dir. 50 Ω veya 75 Ω empedanslı kablolar yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece aynı empedansa sahip kablolar ve bileşenler birlikte kullanılmalıdır. Karıştırma uyumsuzluğa neden olabilir. Bu, istenmeyen yansımalara neden olur.

Koaksiyal L kablonun iç yapısı

Koaksiyel kablolar için tipik bir uygulama, örneğin  LTE, WLAN, 5G ve kampüs network'lerinde bir verici veya alıcının bir antene bağlanmasıdır.

Bükümlü çift bakır kablonun yapısı

Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo
Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo
Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo
Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo
Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo
Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo

Bakır veri kablolarında genellikle kablonun iç elemanlarını dış etkilerden koruyan bir dış kılıf bulunur. Bu kılıf genellikle poliüretan (PUR), polivinil klorür (PVC) veya polietilen (PE) gibi plastik malzemelerden imal edilir. Mekanik veya ısıl özellikleri ve direnç seviyelerini iyileştirmek için bu malzemeler genellikle katkı maddeleri ile karıştırılır.

Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo

Kablo kılıfının altında, bakır bazlı veri kablolarında genellikle dış etkilere karşı koruma sağlayan bir elektriksel kalkan bulunur. Tipik olarak iki farklı ekranlama konsepti kullanılır: Sıkıca örülmüş metal litz telleri (ekranlı = S) ve metal veya metal kaplı plastikten yapılmış bir koruyucu folyo (folyolu = F) içeren örgülü ekran. Kablonun ekranlaması S, F veya SF ile gösterilir.

Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo

Bu sadece kablo değil, aynı zamanda bir koruyucu folyo (folyolu bükümlü çift = FTP) ile kendi ekranlamaları ile diğer kablo çiftlerinden ekranlanabilen bireysel kablo çiftleridir.

Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo

Bükümlü çift kablolarda, iki kablo birlikte bükülür ve daha sonra kablo çiftleri birlikte bükülür.

Dört kablo çiftli sekiz kut. SF/FPT bükümlü çift kablo

Bakır veri kablosunun her bir teli plastik izolasyon ve bakır damardan oluşur. Bu kullanım amacına göre farklılık gösterir. Montaj kablolarında sert bakır damar vardır. Esnek kablolarda bu damar 7 litz telinden veya çok esnek kablolarda 19 litz telinden oluşur. American Wire Gauge (AWG), tek damarlı kabloların kesitini belirtmek için kullanılan ölçü birimidir. AWG 22, dört kutuplu kablolar için ve AWG 26 sekiz kutuplu kablolar için oldukça yaygındır.

Yüksek gerilim testinde farklı ölçüm cihazlarıyla bakır kablolar

Bakır kabloların performansı nedir?

Bakır veri kablosunun ham kablo olarak performansı iletim kategorisi ile gösterilir. Kategoriler ve test yöntemleri arasındaki farkları açıklamak için buradaki Ethernet protokolüne de bir göz atmaya değer.

Ham kablolar kendi standartlarına göre tanımlanır. Bu standartlar, test edilecek parametreler için elektriksel limit değerlerin yanı sıra test yöntemlerini de belirtir. Geri dönüş kaybı test edilecek parametrelerden birinin bir örneğidir. Bu değer, vericinin ucunda kablonun yansıttığı sinyali ölçer. Bununla birlikte, uyulması gereken sınır değerler, ham bir kablonun, konnektör montajlı bir kablonun (patch kablo ölçümü - kalıcı bağlantı testi - ISO 11801) veya tüm iletim yolunun (kanal testi - ISO 11801) ölçülmesine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir.

Bakır kablolu ölçüm düzeneğindeki test mühendisi

Bu noktada mobtajlı kablo, iletim yolunun yalnızca bir bölümünü temsil ettiği için katı değerleri karşılamalıdır. İletim yolları için sınır değerler daha az katıdır, bu nedenle yaşlanma veya diğer etkiler nedeniyle daha zayıf olan parçalar telafi edilebilir. Ölçüm cihazının etkilerini en aza indirmek için kanal ölçümü sırasında ilk ve son bağlantı gizlenir. Bir patch kablo, iletim yolu için bir kanal testi ile ölçülürse, kablonun iki konnektörü gizli olduğu için bu ölçümün değeri yoktur.

Hangi ölçüm yönteminin kullanıldığı bilgi föyüne ve patch kablonun iletim özelliklerine bakılarak belirlenebilir. Kanal testi olan kablolar iletim sınıfı ile, sabit bağlantı testi olan kablolar ise iletim kategorisi ile belirtilmelidir. Ne yazık ki, bu her zaman kabloları test ederek doğrulanamaz, bu nedenle doğru kabloyu seçerken dikkatli olunması önerilir.

Son olarak, Phoenix Contact'ta olduğu gibi bir RJ45 patch kablosunun onayına odaklanılmalıdır:

 1. 100 m ham kablo testi ve sonrasında
 2. 2 metrelik patch kabloların iki RJ45 konnektörle montajı
 3. Sabit link (kanal linki değil) patch kablo testi ve ardından
 4. Konnektör ve kablo kombinasyonunun onayı ancak tüm testlerin başarıyla tamamlanmasından sonra yapılır
 • Phoenix Contact'ın deneyimi, patch kablolar için iki metrenin mevcut standartlara göre en kritik uzunluk olduğunu gösteriyor.
RJ45 için iki elle monte edilen bakır data konnektörü

Saha kablolaması için bakır çözümler

Doğrudan makinenizde, binalarda ve hatta dış mekânlarda kullanıma yönelik bağlantı çözümleri her durumda mükemmel seçimdir. Uygulamanız şu ürün özelliklerinden yararlanabilir:

• 10 Gbps'ye kadar iletim hızları
• Yenilikçi hibrit kablolama
• IP20 - IP69K çözümler
• Yaylı, pierce ve IDC bağlantı
• 360° ekranlama konseptleri

Network ve fieldbus bağlantısı için bakır data konnektörleri

Cihaz bağlantısı için bakır bazlı çözümler

Cihazınızda sahada montaj için tasarlanmış yüksek performanslı konnektörler ve kablolar kullanın. İster 10 Gbps'ye kadar geleceğe yönelik yüksek hızlı kablolama ister yenilikçi hibrit kablolama: Phoenix Contact size baskılı devre kartları için SPE, RJ45, HDMI, USB, koaksiyal konnektörlerden D-SUB konektörlere ve M12 panel geçişlere, farklı iletim özellikleri için farklı pin konnektör modelleri sunan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

• 10 Gbps'ye kadar iletim hızları
• Yenilikçi hibrit kablolama
• IP20 - IP69K çözümler
• Yaylı, pierce ve IDC bağlantı
• 360° ekranlama konseptleri

Bu endüstriler için idealdir

Bakır kablolar ayrıca ölçüm, haberleşme ve otomasyon teknolojisi, veri işleme, makine ve sistem imalatındaki kontrolörlerde kullanılır. Ayrıca sunucudan switch'e ve masaüstünden switch'e bağlantılar için kullanılırlar.

Bu uygulama alanları için idealdir

Arka planda bir kadınla ürün üretiminde işbirliği yapan robot
Karttan karta konektörlere sahip frekans dönüştürücünün iç görünümü
Kontrol panosunda kullanılan data konnektörleri
Endüstriyel bir üretim hattında iPad ve robotuyla bir Phoenix Contact çalışanı
Modern bir binada tabletiyle çalışan bir mühendis
Güvenlik kamerasının direğe montajı
Arka planda bir kadınla ürün üretiminde işbirliği yapan robot

Robotların ve konveyör sistemlerinin güvenilir çalışması için özel ekranlama konseptleri ve burulmaya dayanıklı, optimum şekilde koordine edilmiş bileşenler gereklidir. Karmaşık otomasyon süreçleri birçok alanda haberleşme gerektirir. Hatasız veri iletimi için çeşitli iletim standartlarına uygun bakır bazlı ürün yelpazesine güvenebilirsiniz. Bunlara  Ethernet APL, PROFINET, Ethernet CAT5 ve EtherCAT P dahildir.

Cihaz bağlantısı hakkında daha fazla bilgi
Karttan karta konektörlere sahip frekans dönüştürücünün iç görünümü

Bakır kablolar ayrıca karttan karta konnektörlerle birlikte kullanılır. Bu konnektörler, cihazda sınırlı bir alanda sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunar. Farklı uygulamalara yönelik tasarımlar, yığın yükseklikleri ve kutup sayıları ile bireysel PCB yönlendirmeleri gerçekleştirilebilir.

Karttan-karta konnektörler hakkında daha fazla bilgi
Kontrol panosunda kullanılan data konnektörleri

Kontrol panosunda bakır bileşenler, Ethernet ve PROFINET uygulamaları için veri iletim sisteminize uygun kablolama çözümleri sunar.

Data konnektörleri hakkında daha fazla bilgi
Endüstriyel bir üretim hattında iPad ve robotuyla bir Phoenix Contact çalışanı

10 Gbps'ye (CAT6A) kadar güvenilir bağlantı çözümleri ve tutarlı veri iletimi: RJ45, USB ve HDMI patch kabloların yanı sıra özel aletler gerektirmeyen montajsız RJ45 konektörler, endüstriyel kablolamadaki özel gereksinimler için idealdir. Robotların ve konveyör sistemlerinin güvenilir çalışması, özel ekranlama konseptlerine ve burulmaya dayanıklı bakır bileşenlere bağlıdır.

Endüstriyel IP20 ve IP6X kablolama hakkında daha fazla bilgi
Modern bir binada tabletiyle çalışan bir mühendis

Akıllı binalarda farklı uygulamalar dağıtılmış şekilde birbirine bağlanır. Akıllı bir bina ancak standartlaştırılmış cihaz bağlantıları ile mümkün olur, böylece bireysel bina sistemleri ve uygulamaları birbirleriyle akıcı şekilde haberleşir. Konnektörler ve patch kablolar bunun temelini oluşturur.

Bina otomasyonunda cihaz bağlantıları hakkında daha fazla bilgi
Güvenlik kamerasının direğe montajı

Örneğin  telekomünikasyon ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda harici veri iletimi için kullanılan bileşenler için yüksek talepler söz konusudur. Harici uygulamalara yönelik özel konnektörler, aşırı sıcaklık değişimleri, nem, UV ışınları ve titreşimler gibi zorlu çevre koşullarına dayanabilir.

Data konnektörü hakkında e-bülten
Bir bakışta bakır bazlı data konnektörleri
Bakır serimize göz atmak ister misiniz? – Data konnektörleri hakkındaki e-bülten ilgili bağlantılara genel bir bakış sağlar.
E-bülteni açın
Bir bakışta farklı data konnektörleri