Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Partener în industria de prelucrare

Phoenix Contact este partenerul dumneavoastră cheie pentru disponibilitate deosebit de ridicată în industria de prelucrare, oferind soluții inovatoare în tehnologia de conectare și automatizare.

Vă oferim:

 • Componente de siguranță pentru aplicații de siguranță în instalații de procesare, certificate conform IEC 61508 și IEC 61511

 • Tehnologie de siguranță robustă, cu certificare ATEX, pentru utilizarea în medii cu pericol de explozie

 • Diagnosticare sigură și testare simplă a conformității, în conformitate cu IEC 61508

Aflați mai multe acum!
Bărbat cu cască de protecție în fața unei instalații din industria de prelucrare

La proiectarea, construirea și operarea instalațiilor și mașinilor din domeniul tehnologiei de procesare sigură directivele și legile actuale formează un cadru care trebuie respectat. Standardele dezvoltate pe baza acestuia trebuie să reflecte nivelul actual al tehnologiei. Seria de standarde IEC 61511 reglementează utilizarea siguranței funcționale a instalațiilor din industria de prelucrare.

Proiectanții, producătorii și operatorii instalațiilor sunt la fel de responsabili pentru implementare ca cei domeniul integrării sistemului, care realizează siguranța funcțională. Modificările cerințelor necesită ajustarea regulată a adeverințelor, proceselor și instructajelor pentru angajați. Însă și modificările la nivelul subunităților și integrarea acestora în instalațiile existente fac necesare verificările continue.

Aplicații

În industria de prelucrare există diferite potențiale de pericol pentru oameni, bunuri și mediu. Pentru a minimiza aceste pericole, funcțiile de operare și reglare mențin operațiunile sistemelor de control al proceselor. Instalațiile sunt asigurate cu sisteme integrate pentru de tehnologie de siguranță.

Relee de siguranță pentru oprire de urgență (ESD)
Relee de siguranță pentru oprire de urgență (ESD) YouTube

Oprire de urgență (ESD) Oprire în siguranță în caz de pericol

Dacă au loc situații de urgență în instalațiile de procesare, protecția oamenilor și mediului este pe primul plan. Pentru a minimiza pericolele, este necesară, printre altele, oprirea imediată a sistemelor afectate. În acest caz, se activează sistemul pentru oprire de urgență (ESD).

Releul de cuplare sigur de la Phoenix Contact oprește în siguranță aplicațiile afectate în caz de urgență.

Relee de siguranță pentru foc și gaze (F&G)
Relee de siguranță pentru foc și gaze (F&G) YouTube

Foc și gaze Pornire din timp a sistemelor de avertizare

Pe lângă sistemul de oprire de urgență, în industria de prelucrare este necesar și un sistem pentru foc și gaze. Dacă are loc un incendiu sau o scurgere de gaze explozive, este necesară semnalarea din timp a pericolului.

Releul de cuplare sigur de la Phoenix Contact pornește în siguranță sirene și lumini de avertizare în caz de urgență.

Serie de videoclipuri
Siguranța funcțională în industria de prelucrare
Ce înseamnă HAZOP și ce este o funcție de interblocare? Manuel Ungermann, manager pentru produse de siguranță în cadrul Phoenix Contact, explică termeni, teme și produse pentru pornire și oprire în instalații din domeniul tehnologiei de procesare.
Vizualizați acum
Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Produse

Pentru aplicații de siguranță funcțională în industria de prelucrare, Phoenix Contact oferă o gamă largă de produse cu certificare SIL, de la relee de cuplare sigure până la controlere sigure.

Standarde și directive Cerințele cu privire la realizarea funcțiilor de protecție în industria de prelucrare

Pentru cerințele de bază privind operarea în siguranță a instalațiilor în industria de prelucrare există linii directoare de proiectare speciale cu privire la siguranța funcțională. Procedura de evaluare internațională armonizată pentru dispozitivele de siguranță PLT este descrisă între IEC 61511. O parte importantă a acesteia este ciclul de viață al procedeelor de siguranță în conexiune cu managementul siguranței funcționale. Fazele individuale sunt în strânsă legătură și facilitează monitorizarea tuturor cerințelor pe durata întregului ciclu de viață al dispozitivelor de siguranță.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță Informații pentru proiectare, integrarea sistemului, operare

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru proiectanții de instalații
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru integratori de sistem
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru operatorul instalației
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru proiectanții de instalații

 • Proiectarea siguranței
  Planificarea activităților care sunt necesare pentru obținerea siguranței funcționale (FS) a instalației, printre altele. Verificare și validare.

 • Evaluarea riscurilor
  Identificare sistematică și evaluare a tuturor riscurilor și stabilirea măsurilor pentru reducerea riscului în mod adecvat.

 • Alocarea nivelului de protecție
  Alocarea măsurilor planificate la niveluri de protecție individuale și stabilirea SIL necesar pentru funcțiile de siguranță.

 • Managementul siguranței funcționale
  Stabilirea unui sistem de management pentru controlul ciclului de viață al procedeelor de siguranță și pentru planificarea consumului de resurse.

 • Analizarea siguranței funcționale
  Analiza recurentă cu privire la implementarea corectă a planificării de siguranță și managementului siguranței funcționale.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru integratori de sistem

 • Specificații pentru cerințele de siguranță
  Specificații pentru cerințele cu privire la sistemul de siguranță, inclusiv pentru funcțiile de siguranță.

 • Proiectarea validării
  Planificarea activităților necesare pentru verificarea funcțiilor de siguranță specificate.

 • Proiectarea și planificarea sistemului de siguranță
  Planificarea detaliată a implementării cerințelor de siguranță și funcțiilor de siguranță, dovadă a integrității siguranței.

 • Montarea și punerea în funcțiune
  Instalarea sistemelor de siguranță și punerea în funcțiune.

 • Validarea
  Efectuarea verificării funcționale pe baza planului de validare și prezentarea dovezilor pentru reducerea riscului în mod adecvat conform evaluării riscurilor.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru operatorul instalației

 • Operare și modificări
  Menținerea siguranței funcționale în timpul operării și modificărilor la nivelul instalației

 • Scoaterea din funcțiune
  Dezactivarea și îndepărtarea completă a funcțiilor de siguranță care nu mai sunt necesare