Katuvalaistus

Katuvalaistus

Valaistuksen tehokas ohjaus

Nykyaikaiset valaistusratkaisut lisäävät katujen ja aukioiden vetovoimaa ja turvallisuutta.

Takaisin: Smart Road

Kategoriat

Olemassa olevan katuvalaistusinfran pitää vastata uusiin teknisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Keskipisteessä on katujen ja aukioiden turvallisuuden ja vetovoiman lisääminen. Kaupunkisuunnittelijat hakevat energiaa säästäviä ja vain vähän huoltoa vaativia ratkaisuja.

Phoenix Contactin innovatiivisilla valonhallintajärjestelmillä valaistusta ohjataan valvomosta käsin tarvekohtaisesti standardoidun etäkäyttötekniikan avulla. Joustavat kytkentäskenaariot mahdollistavat tehokkaan kytkennän.

Edut

  • Kaikkien ohjausjärjestelmään kuuluvien asemien diagnostiikka ja valvonta vähentävät huolto- ja energiakustannuksia huomattavasti
  • Kaikki tiedot siirretään ohjauskeskukseen langattomasti analyysiä ja arkistointia varten
  • Tiedonsiirtohäiriössä valaistusta ohjataan automaattisesti kalenterimerkintöjen avulla

Hajautettu ohjaus ja tietojen keruu

Katuvalaistusjärjestelmän ohjaus  

Valaistuksen tarvekohtainen ohjaus

Ohjaa katuvalaistusjärjestelmiä tehokkaasti ja ennen kaikkea energiaa säästäen.

Automaatiojärjestelmämme mahdollistaa standardoidun etäkäyttötekniikan tiedonsiirrossa. Valaistus kytketään tarpeen mukaan ja hämäräjaksoista riippuen.

Suojaus

Kokonaisratkaisu ylijännitteiltä suojautumiseen  

Ylijännitteiltä suojautuminen

Ylijännitevahingot vähentävät energiaa säästävän LED-katuvalaistuksen säästöpotentiaaleja merkittävästi. Ylijännite- ja laitesuojan kokonaisratkaisut minimoivat kustannukset.

BLOCKTRAB-ylijännitesuojat suojaavat sähkölaitteistoa luotettavasti.Se asennetaan helposti suoraan valaisimeen tai kaapelin liitäntäkoteloon.

Jatkuva tiedonvaihto

Tiedonhallinta ohjauskeskuksessa  

Tietojen pääsysuojattu siirto

Etäällä olevien järjestelmien valvomiseksi, mittausarvojen analysoimiseksi ja tietojen arkistoimiseksi kaikkien asemien pitää olla yhdistettyinä ohjauskeskukseen. ODP-palvelin mahdollistaa tietojen pääsysuojatun etäsiirron.

Tietoja voidaan vaihtaa kiinteän tai langattoman yhteyden kautta jatkuvasti katuvalaistuksen jakajien ja SCADA-järjestelmän välillä.

M2M-tiedonsiirto katuvalaistuksen tehokkaaseen ohjaukseen

TC Mobile I/O X300 -ilmoitus- ja ohjauslaite huolehtii järjestelmän valonauhojen ohjauksesta katuvalaistuksen jakajassa. Tiedonsiirto tapahtuu langattomasti ODP-/OPC-palvelimen kautta.

Katuvalaistuksen tehoreleiden yksittäinen ohjaus mahdollistaa yökytkennän, puolen yön kytkennän ja erikoiskytkennän suojateille. Ilmoituslaite siirtää ja kirjaa hajautetut päälle- ja poiskytkentäajat. Mahdollisessa tiedonsiirtohäiriössä katuvalaistuksen staattinen päällekytkentä varmistetaan aikaohjatusti.

Topologia: katuvalaistuksen ohjaus  

Katuvalojen tarvekohtainen ohjaus

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260