ACB-tekniikka

ACB tekniikka

Redundanttinen kuormaan asti

Aktiiviset redundanssimoduulit ACB-tekniikalla huolehtivat kuormasi jatkuvasta redundanttisesta energiansaannista.

Redundanttiset teholähteet huolehtivat laitteistoissa erittäin luotettavalla tavalla siitä, ettei verkkolaitteen vika johda laitteen tehonsyötön häviämiseen. Tällöin mahdolliset virhelähteet syöttöjohdoista teholähteen kautta kuormaan saakka sisällytetään valvontaan.

Auto Current Balancing (ACB)

QUINT ORING -teholähde  

Kuormitusvirran tasainen jakautuminen

QUINT ORING -moduulin ACB-tekniikka huolehtii teholähteiden tasaisesta kuormittamisesta.

Tällöin tulojännite-ero teholähteiden välillä lasketaan jatkuvasti, ja sitä kompensoidaan automaattisesti 300 mV:n poikkeamaan saakka. Kuormitusvirta jakautuu näin täysin symmetrisesti.

Moderni MOSFET-tekniikka vähentää syntyvää, termistä kuormitusta perinteisiin diodeihin verrattuna jopa 70 prosenttia. Tämä vähäisempi tehohävikki varmistaa, että kaikki kytkentäkaapin komponentit pysyvät viileinä ja laitteen käyttöikä kasvaa.

Takaisin ylös

Kaikki tasapainossa

QUINT ORING -teholähteen pylväskaavionäyttö  

Symmetrisen kuormituksen näyttö laitteessa

Pylväskaavio signaloi teholähteiden symmetrisen kuormituksen. Käyttäjä havaitsee yhdellä silmäyksellä, kumpi tulojännite on korkeampi, eli kumpaa teholähdettä kuormitetaan voimakkaammin.

Eri tilat on helppo lukea, ongelmat pystytään tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa, ja ne voidaan nopeasti poistaa. Näytöt ja esitykset vastaavat NAMUR-suositusta.

Takaisin ylös

Pysyvä redundanssivalvonta

Potentiaalittoman signaalikoskettimen ledinäyttö QUINT ORING -teholähteessä  

Redundanssin täydellinen valvonta

QUINT ORING -moduulit valvovat kuormitusvirtaa ja varoittavat heti, jos asetettu arvo ylittyy.

Jos käyttäjä laitteistolaajennuksen yhteydessä liittää lisäkuormia redundanttiseen teholähteeseen, tämä pystyy vetämään puoleensa redundanssihäviön.

Seuraavassa luvussa kuvattu esimerkkiskenaario selkeyttää asian.

Takaisin ylös

Esimerkkiskenaario

Skenaario: teholähteiden redundanttinen käyttö  

Esimerkki 1: redundanssi ok, esimerkki 2: ei redundanssia

Kaksi redundanttista teholähdettä, joissa kummassakin 5 A:n nimellisvirta, syöttävät virtaa ohjauslaitteeseen, joka vaatii 5 A:n virran.

Jos lisäksi liitetään 3 A:n kuorma, sille voidaan syöttää virtaa teholähteen tehoreservistä. Vaadittu 8 A:n virta valmistellaan ilman jännitekatkosta.

Tällöin redundanssia ei enää ole olemassa: jos jompikumpi teholähteistä hajoaa, toinen laite ei enää yksinään voi tuottaa 8 A:n virtaa. Ledi signaloi laitteiston haltijalle välittömästi, ettei redundanssia enää ole olemassa.

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260