Løsninger til net- og anlægsbeskyttelse

Oversigt

Transformerhus ved foden af et vindenergianlæg  

Høj netstabilitet takket være specifikationer mht. netforsyning

  • Forsyning af produceret energi til forsyningsnettet er i dag underlagt betydeligt højere krav end for blot år siden.
  • Hvert vindenergianlæg behøver en selvstændig forsyningsstyring.
  • Phoenix Contact tilbyder totalløsninger til din forsyningsstyring og netovervågning, således at du kan imødekomme disse krav til normkonforme anlæg.

Anvendelse

Elværk  

Lavspændingsdirektivet sikrer nettets stabilitet.

Strategier som loven om vedvarende energi har til formål gradvist at erstatte den konventionelle energi med vedvarende energikilder.

Dette resulterer i en øget indsats for at sikre en stabil drift af nettet med henblik på pålideligt og med høj kvalitet at transportere den producerede energi til forbrugerne.

Et vindenergianlæg har derfor i dag også til opgave at modvirke netsvingninger og dermed at øge nettets stabilitet.

Med henblik på dette skal de for det første opfylde det pågældende lands nettilslutningsbetingelser, således som de defineres i lavspændingsdirektivet VDE-AR-N 4105. For det andet skal anlæggets driftsleder integrere en net- og anlægsbeskyttelse, som registrerer nettets tilstandsværdier og evt. udfører nødfrakoblinger. Med Phoenix Contacts løsninger til forsyningsstyring kan du hele tiden overvåge forsyningsnettet, og anlægsstyringen kan således reagere på hændelser i netværket.

Et vindenergianlæg har derfor i dag også til opgave at modvirke netsvingninger og dermed at øge nettets stabilitet.

Med henblik på dette skal de for det første opfylde det pågældende lands nettilslutningsbetingelser, således som de defineres i lavspændingsdirektivet VDE-AR-N 4105. For det andet skal anlæggets driftsleder integrere en net- og anlægsbeskyttelse, som registrerer nettets tilstandsværdier og evt. udfører nødfrakoblinger. Med Phoenix Contacts løsninger til forsyningsstyring kan du hele tiden overvåge forsyningsnettet, og anlægsstyringen kan således reagere på hændelser i netværket.

Topologi, forsyningsstyring

Konsekvent standardmæssig forsyning af energi

Løsning

Minikontroller ILC 191 ETH 2TX  

Kernen i løsningen er den kompakte kontroller ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) fra Phoenix Contact er en modulær løsning, som opfylder specifikationerne i retningslinjen VDE-AR-N 4105. Med til løsningen hører der et SD-kort med en speciel software samt en kompakt kontroller ILC 191 ETH 2TX til VDE-AR-N-4105-konform vurdering af de målte netmåleværdier, som registreres via funktionsmodulet IB IL PM 3P/N/EF-PAC fra Inline-I/O-byggesættet. Løsningen afrundes af en digital Inline-udgangsklemme IB IL 24 DO8/HD-PAC til styring af koblingskontakten samt af et ekstra funktionsmodul til netmåling, hvilket evt. er nødvendigt, hvis der er behov for funktionen til netsynkronisering. Når komponenterne er blevet samlet efter Plug & Play-princippet, er det kun nødvendigt med en standard-pc med Ethernet-grænseflade og Firefox-browser, fra version 24.00 og opefter, for at kunne iværksætte net- og anlægsbeskyttelsen.

Grid Monitoring and Protection Controller muliggør desuden måling af strøm op til fem ampere eller tilslutning af strømtransformere, så der kan optages energi. Disse data kan så ledes videre til anlægsstyringen via PROFINET eller Modbus/TCP og bearbejdes der.

Ud over overvågnings- og synkroniseringsfunktionen bruges GMPC'en også som historiklager. Den sikrer cyklisk netmærkeværdier, energidata, net-events i forhold til VDE-AR-N-4105 og diagnoseinformationer. Hvis der opstår en kritisk nettilstand, lagres netmærkeværdierne 5 sekunder før og efter en hændelse i CSV-format med et millisekundtidsstempel. Disse informationer kan anvendes til analyseformål.

Dine fordele

  • Altid overblik over energidata takket være intelligent løsning til energimåling
  • Standardmæssig forsyning iht. retningslinjerne VDE-AR-N-4105 og DIN VDE 0126-1-1
  • Ikke nødvendigt med programmeringskundskaber, da idriftsættelsen sker via webvisualisering
  • Servicevenlig anlægsbeskyttelse takket være funktion til fjernadgang

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Inline-klemmeIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline-effektmåleklemmeIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline-kontrollerILC 191 ETH 2TX2700976
SoftwarelicensGMPC 
BeskrivelseTypeVarenr.
Inline-klemmeIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline-effektmåleklemmeIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline-kontrollerILC 191 ETH 2TX
SoftwarelicensGMPC 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk