Nav og pitch

Nav og pitch

Fejltolerant teknik

Udnyt pålidelige løsninger til hurtig pitching og fejlsikker kommunikation.

For at få optimal udnyttelse af energien skal pitch-systemet arbejde pålideligt hele tiden, således at en nøjagtig indstilling af bladets vinkel garanteres. Samtidig er pitch-systemet den vigtigste sikkerhedsindretning, hvormed bladene om nødvendigt kan drejes væk fra vinden for dermed at undgå skader.

Derfor er det så vigtigt med en pålidelig kommunikation over slæberingen. Med løsninger fra Phoenix Contact kan du opbygge en fejlsikker kommunikation i navet. Desuden kan vi støtte dig med retrofit-løsninger, således at en Ethernet-forbindelse også kan eftermonteres.

Dine fordele

  • Hurtig og pålidelig pitching med robust teknik til navet
  • Fejlsikker kommunikation i navet med redundante slæberingsløsninger
  • Rotorbladsovervågning med overvågning af lynnedslag og bladbelastning

Aktiv justering af rotorblade

Komponenter til justering af rotorblade  

Robuste komponenter til justering af rotorblade

Alle komponenter til rotorbladsjustering skal være konstrueret til kraftige vibrationer og temperatursvingninger. Multiindustristikkene HEAVYCON EVO sørger for pålidelig tilslutning.

Disse krav gælder også for sikkerhedsprodukter, for mange funktioner skal konstrueres sikkert. Overspændingsbeskyttelse sikrer rotorbladsindstillingen mod skader pga. overspænding.

Dataoverførsel

Dataoverførsel til navet  

Produkter til pålidelig kommunikation via lysleder og kobberslæbering

Til dataoverførsel til navet findes der i princippet to forskellige metoder. Da den klassiske slæberingsoverførsel ofte er behæftet med fejl, tilbyder Phoenix Contact en kombineret løsning:

SHDSL-modemer og WDM-overførselsenheder sørger på den ene side for hurtig kommunikation via 1-faset lysleder til den almindelige drift og på den anden side for den redundante vej via kobberslæberingen. Robuste tilslutningsstik sørger for pålidelig kommunikation for slæberingen.

Tilstandsovervågning på rotorbladet

Produkter til tilstandsovervågning på rotorbladet  

LM-S'en er en komplet løsning til lynmåling i vindenergianlæg

Rotorblade er i dag over 60 m lange og 10 tons tunge. Som følge af de stadig større dimensioner ændrer kravene til overvågningen sig også.

Med Rotor Monitoring System RM-S kan du overvåge de belastninger, der har indvirkning på bladene. På den måde kan du opdage skader tidligt eller optimere pitchingen.

Desuden kan du måle lynnedslag med Lightning Monitoring System LM-S og således planlægge vedligehold mere effektivt.

Pålidelig og omkostningseffektiv overførsel af data

Sørg for effektiv datakommunikation mellem nacelle og nav. WDM-overførselsenheden giver fejlfri dataoverførsel med kun én glaslysleder. Via ekstra SHDSL-modemer, som kommunikerer via kobberslæberingen, kan der etableres dobbelt redundans. Selv ved udfald af op til to af de fire slæberingskanaler forbliver kommunikationsevnen intakt. Hvis de to systemer kombineres med hinanden, opnår du en høj grad af driftssikkerhed til lave omkostninger.

Teknik til pitch-styring

Redundant kommunikationsløsning til sikker dataoverførsel til navet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Rotorblad-overvågningssystem

Komplet system til universel rotorbladsovervågning


Lynstrømsmålesystem LM-S

LM-S overvåger vindmølleparken i Guangxi, der har en ydelse på 1,5 Megawatt.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk