Terug naar het overzicht

UL-certificering

Printklemmen en -connectoren met UL-certificering

UL-certificering

Door certificeringen zoals UL of CUL rijzen bij apparaatontwikkelaars altijd weer vragen. Als fabrikant van producten voor de apparatenaansluittechniek is Phoenix Contact zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en daarom worden de producten zo ontwikkeld en getest, dat ze de internationale toelaatbaarheid van de apparaten van klanten niet in de weg staan. 

Printklemmen en -connectoren worden door UL als afzonderlijke componenten erkend (UL 1059). Deze componenten worden vervolgens in de eindtoepassing beoordeeld en samen met het apparaat vrijgegeven (UL 508 (C) en UL 840). 

Om veiligheidsredenen en voor elke UL-certificering is het noodzakelijk dat de vereiste lucht- en kruipwegen worden aangehouden. De luchtweg is de kortste weg door de lucht die stroom tussen twee geleidende objecten kan afleggen. De kruipweg is de kortste afstand die stroom tussen twee geleidende objecten langs het oppervlak van een isolatiemateriaal kan afleggen.

Terug naar boven

Productstandaards

UL 1059: Terminal blocks

Om te zorgen dat de producten van Phoenix Contact zonder enige beperking in industriële en semi-industriële toepassingen kunnen worden toegepast, worden deze doorgaans conform UL 1059 getest. In de volgende tabel staan de daarin vereiste lucht- en kruipwegen voor de componenten. De gebruiksgroep geeft het latere toepassingsbereik van het eindapparaat aan.

UsegroupDefinitionMax. nominale spanning (V)Luchtweg (mm)Kruipweg (mm)
Ao.a. bedieningselementen, consoles

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

Bo.a. standaardapparatuur, incl. kantoor- en elektronische dataverwer-
kingsapparatuur

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

Cindustriële toepassingen, zonder beperkingen

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

Dindustriële toepassingen, apparatuur met beperkte vermogensgegevens (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Terug naar boven

Apparaatstandaards

UL 508: Industrial control equipment
Klemmen die conform UL 1059 zijn erkend, voldoen aan de in UL 508 gestelde eisen voor Field Wiring Terminal Blocks. Ze kunnen daardoor zonder beperkingen in apparaten volgens deze norm worden toegepast. Bovendien staat UL 508 een alternatieve bepaling conform UL 840 toe.

UL 508 C: Power conversion equipment
Deze UL-standaard geldt in het bijzonder voor de vermogenselektronica (motoraansturingen, frequentieomvormers etc.). De eisen die aan Field-Wiring Terminal Blocks worden gesteld lijken op de bepalingen in UL 508. Ook hier is een alternatieve bepaling conform UL 840 mogelijk.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen
Deze standaard beschrijft alternatieve methoden voor het ontwerpen van de isolatie van eindproducten voor bepaalde omgevingseisen (overspanningscategorie, vervuilingsgraad, materiaalindex), voor zover de apparaatstandaard dit toelaat.

Terug naar boven

Voor het bepalen van de lucht- en kruipwegen worden conform UL 840 (3rd edition 2005) de volgende methoden aangeboden:

  1. Equivalente luchtwegen
    Het onderschrijden van de in de apparaatstandaard vereiste luchtwegen is toelaatbaar, wanneer het eindapparaat de in UL 840 (tabel 7.1*) beschreven stootspanningstest zonder overslag doorstaat. De hoogte van de stootspanning is afhankelijk van de in de productstandaard vereiste luchtweg.
  2. Luchtwegen voor begrensde overspanningen
    Is het zeker dat de tijdens bedrijf optredende overspanningen een bepaalde vastgelegde maximumwaarde niet overschrijden, dan kunnen de noodzakelijke luchtwegen bij een bekende vervuilingsgraad ook conform tabel 8.1* worden bepaald.
  3. Kruipwegen
    Aan de in tabel 9.1 beschreven minimumeisen voor kruipwegen in het algemeen en in het bijzonder voor printplaten, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfsspanning, vervuilingsgraad en kruipstroomvastheid van het materiaal, dient te worden voldaan.

* Tabellen overeenkomstig de norm UL 840


Terug naar het overzicht
Meer informatie
Certificering en toelating

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten