Cultuur en houding

Waarvoor staat Phoenix Contact? Lees hier wat de basis is van onze samenwerking en hoe wij een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.
Medewerkers kijken samen op een tablet

Met passie voor technologie en innovatie bouwen we samen aan een duurzame toekomst

Bij Phoenix Contact zijn we ervan overtuigd dat innovatie en technologische vooruitgang de basis vormen voor welvaart en duurzame groei. Deze overtuiging is onze drijfveer om invloed uit te oefenen als een toegewijd en verantwoordelijk deel van de maatschappij. We formuleren dit in ons Purpose-statement, ons bedrijfsdoel: met een passie voor technologie en innovatie creëren we samen een duurzame wereld.

We hebben de expertise om producten en oplossingen te maken die actief helpen om deze wereld mee vorm te geven. Wij kunnen en willen ons daaraan laten meten.

Wereldwijd netwerk voor de weergave van de All Electric Society

All Electric Society

Als technologiebedrijf streven wij op weg naar een duurzame wereld het doelbeeld van de All Electric Society na. Wij geloven in een transformatie naar een wereld, waarin energie uit hernieuwbare bronnen in voldoende mate en betaalbaar beschikbaar is. Oplossingen en technologieën voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering staan daarbij centraal.

Onze waarden

In een wereld die voortdurend verandert, is het essentieel voor bedrijven om een cultuur en houding te ontwikkelen waarin de mens centraal staat. Dat bevordert het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit en creëert een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen. We hebben de basis voor onze handelingen en onze samenwerking al decennialang vast in onze Corporate Principles verankerd:

  • We handelen onafhankelijk, zodat onze vrijheid om beslissingen te nemen, gewaarborgd blijft.
  • We handelen innovatief vormgevend met het oog op de toekomstgerichte ontwikkeling van het bedrijf.
  • En we hechten veel belang aan samenwerking in een geest van partnerschap en vertrouwen: in onze acties, onze relaties en onze bedrijfscultuur.

Samen ontwerpen


Hand in hand naar een duurzaam gebouw Het doel: gebouwen in de toekomst anders bouwen en exploiteren

Het plannings- en adviesbureau Drees & Sommer en Phoenix Contact werken sinds enkele jaren succesvol samen aan de toekomst van de bouw en exploitatie van gebouwen. Het plannen van nieuwe gebouwen of het verbouwen van bestaande gebouwen vereist tegenwoordig een geïntegreerde aanpak; met andere woorden, alle betrokkenen bij de bouw moeten in een vroeg stadium samenwerken. Het doel is om de energie-efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd gebouwen te bekijken in termen van maximale gebruiksflexibiliteit.

Het OWP12 PlusEnergyHouse in Stuttgart-Vaihingen is een duurzame en digitale blauwdruk voor kantoorgebouwen van de toekomst. Vanaf het allereerste begin hebben de experts ideeën uitgewisseld over hoe de interactie tussen mensen en gebouwen op een ideale manier kan slagen. Trots kijken Christof Göbel, Drees & Sommer, en Sebastian Palmer, Phoenix Contact, naar het resultaat van hun toekomstgerichte verbinding: een gebouw dat zich flexibel richt naar de behoeften van mens en milieu.

Enthousiasme is de basis voor de toekomst Phoenix Contact verbindt ons door de motivatie om samen nieuwe dingen te ontwikkelen

Hoe jonge mensen voor technologieën en technische verbanden enthousiast kunnen worden gemaakt en hoe continu opleidingswerk daaraan kan bijdragen, laat de verbinding tussen Klaus Hengsbach, die opleidingswedstrijden, zoals de xplore-wedstrijd, organiseert, en Anton Schönenberg zien, die intussen softwareservices voor de Phoenix Contact Groep ontwikkelt.

Jörg Nolte en Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

Het samengaan van industrie en onderzoek Op weg naar een sluimerig stadje verbinden mensen, concepten en oplossingen zich

Welke synergieën er door de samenwerking tussen industrie en onderzoek ontstaan, toont de modelstad Lemgo. Jörg Nolte van Phoenix Contact en Dr. Jürgen Jasperneite van het Fraunhofer Institut voor Industriële automatisering werken er samen aan om met oplossingen voor de warmtevoorziening, verkeersleiding en verlichting van trams digitale transparantie in verschillende stedelijke leefgebieden te creëren.

De beide experts verbinden de gezamenlijke doelen om de levenskwaliteit van mensen in steden te verbeteren en ressources duurzaam bruikbaar te maken. Alle toepassingen kunnen gemakkelijk worden opgeschaald en overgebracht naar grote steden. De link tussen digitalisering en werkelijkheid – zo kan de verbinding tussen industrie en werkelijkheid worden genoemd.