Duurzaamheid

Als familiebedrijf is het belangrijk voor ons om voor de volgende generaties te bewaren wat gecreëerd is.
Bedrijventerrein Blomberg midden in een groen landschap

Ons duurzame handelen

Bij Phoenix Contact wordt duurzaamheid in praktijk gebracht. We vertalen het ideaal van de All Electric Society naar innovaties en technologische oplossingen voor energietransitie en klimaatbescherming. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en in de productie letten we op het besparende gebruik van hulpbronnen, de bescherming van het milieu en recyclebaarheid.

Verantwoordelijk handelen voor een goede werkcultuur, verenigbaarheid met natuur en milieu en maatschappelijke rechtvaardigheid staan centraal bij ons. We respecteren de mensen- en kinderrechten, respecteren de diversiteit van mensen en houden ons strikt aan wetten, normen en standaarden. Deze waarden zijn niet onderhandelbaar en kenmerken ons duurzame handelen.

Ecologie, maatschappelijk en economie

Wij handelen volgens ESG-criteria en houden in gelijke mate rekening met ecologische (E voor Environmental), maatschappelijke (S voor Social) en economische aspecten en brengen deze in overeenstemming met de wettelijke en maatschappelijke vereisten (G voor Governance) – dit alles met het oog op een duurzaam bedrijfsbeheer.

Goede ideeën voor de toekomst
Wereldwijde duurzaamheidsprojecten
Er zijn goede ideeën om samen de wereld van morgen een beetje beter te maken.
Naar de projecten
Collega's zorgen voor de beplanting
Grafische weergave van de 17 Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Samen voor een betere toekomst: met ons producten- en innovatieprogramma ondersteunen wij bij Phoenix Contact al zes van de 17 Sustainable Development Goals (afgekort SDGs) voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Om duurzame ontwikkeling op economisch, maatschappelijk en ecologisch vlak te waarborgen, werden in 2015 in totaal 17 internationale duurzaamheidsdoelen aangenomen door de Verenigde Naties.

Medewerkster in werkkleding voor een natuurlandschap met windturbines en zonnepanelen

All Electric Society

Klimaatverandering en de energietransitie stellen de wereld voor grote uitdagingen en complexe vraagstukken. Wij geloven in een transformatie naar een wereld, waarin energie uit hernieuwbare bronnen in voldoende hoeveelheden en tegen betaalbare prijzen beschikbaar is – de All Electric Society. Oplossingen en technologieën voor elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering staan daarbij centraal.

Product Environmental Footprint

Vermindering van de CO₂-voetafdruk

Het verminderen van de CO2-voetafdruk van onze producten staat centraal bij al onze inspanningen om de uitstoot in de gehele toegevoegde waardeketen te minimaliseren. De gebruikte materialen, logistieke processen en de recyclebaarheid van producten zijn de huidige actiegebieden.