Energie-overdracht en -verdeling Hernieuwbare energiecentrales en vluchtige afnamehoeveelheden forceren een verandering in de elektrische voedingsnetwerken. Wij adviseren u graag over digitaliseringsoplossingen voor een efficiënte uitbreiding en ombouw van de netwerken. De verzamelde gegevens maken een op de vraag afgestemde planning, een veilige decentrale werking en preventief onderhoud van de overdrachts- en distributienetwerken mogelijk.

Twee personen met veiligheidsvesten in een elektrische installatie

Met ons uitgebreide product- en serviceprogramma - van de verbindingstechniek tot en met de automatisering van transformatorstations - bieden wij producten en oplossingen op maat voor alle spanningsniveaus.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Transformatorstation in de duisternis voor een stad

Stabiele overdrachtsnetwerken

Met ons uitgebreide programma verbindings-, aansluit- en netwerktechniek waarborgen wij de energiestroom en de signaal- en datacommunicatie. Daarbij maakt ons grote assortiment markerings- en montagematerialen de inbedrijfstelling en latere service-orders gemakkelijker. Met de FAME-testtechniek kunnen bijv. de testtijden van beveiligingsmodulen worden gereduceerd. Ons programma met meldapparaten laat u op locatie en in het netwerk installatie- en fouttoestanden zien.

Transformatorstation van bovenaf

Efficiënte automatisering van het verdeelnetwerk

De aansluiting van hernieuwbare energiecentrales en nieuwe verbruikers, zoals de laadinfrastructuur voor elektromobiliteit, stellen nieuwe technische eisen aan de exploitanten van verdeelnetwerken. Naast uitdagingen bij het behouden van de spanning of bij het omkeren van de vermogensstroomrichting wordt ook gekeken naar het temperatuurbereik van de toegepaste bedrijfsmiddelen.

Ons uitgebreide product- en serviceprogramma beveiligt, bewaakt en automatiseert installaties in de elektrische energieverdeling, zodat de voeding ook onder uitdagende omstandigheden is gegarandeerd.

Vluchtig energiemanagement met zonnepanelen, windmolens en energiebuffers

Veilig en rendabel energiemanagement

De exploitanten van installaties moeten voor de stabiliteit van het net, afhankelijk van de belastings- en opwekkingssituatie, de vluchtige voeding van energiecentrales en -buffers kunnen regelen. Het energiemanagement is een speciaal geregelde netveiligheidsmaatregel voor de ontlasting van knelpunten in het netwerk.
In componenten of met onze aansluitklare schakelkast bieden wij alles voor een veilig en rendabel energiemanagement. In onze aansluitklare oplossing is reeds rekening gehouden met alle noodzakelijke componenten, zoals communicatiekoppeling, besturing en optionele beveiligingstechniek. Met onze complete oplossing levert u de stroom volgens VDE-AR-N 4110/-20 terug aan het elektriciteitsnet.

Veilige en moderne elektrische voedingsnetwerken Installaties in de energiebranche bewaken, regelen en beveiligen

Beheerders van overdrachts- en distributienetwerken zetten voortdurend vaart achter de modernisering en uitbreiding van hun netwerken. Met ons uitgebreide product- en serviceprogramma ondersteunen wij netwerkbeheerders bij de digitalisering en de optimale ombouw en uitbreiding van hun bedrijfsmiddelen. De voedingszekerheid staat centraal, op basis van hoog beschikbare en technisch geperfectioneerde producten en oplossingen. Door het gebruik van een beproefde en innovatieve techniek worden betrouwbaarheid en rendabiliteit met elkaar verbonden.

Het gebruik van moderne afstands-, automatiserings- en beveiligingstechniek garandeert een efficiënt installatiegebruik van de laag- en middenspanningsnetwerken. Het veilige en rendabele gebruik begint echter al bij het kiezen van veel passieve componenten, zoals bijv. de installatiemarkering en -bekabeling. Onze producten worden gebruikt van de energie-opwekking tot en met de verbruiker.