MINT

Wat is MINT?

MINT is een oplossing voor energiebeheer die onze klanten in staat stelt hun activa voor E-mobiliteit, hernieuwbare energie en energieopslag op een optimale manier te gebruiken.

Het systeem stelt eigenaars van infrastructuur in staat maximaal gebruik te maken van lokaal geproduceerde energie en tegelijkertijd piekverbruik te beperken en stroomonderbrekingen te voorkomen.

De transitie naar een veilig, duurzaam en betaalbaar energiesysteem is volop bezig.
Phoenix Contact wilt met zijn visie omtrent de “All Electric Society“ hier een wezenlijke bijdrage toe leveren.

Wat biedt MINT onze klanten? Slim laden van elektrische auto’s

Elektrische voertuigen komen de laatste jaren meer en meer in het straatbeeld om een bijdrage te leveren aan het verminderen van deze lokale en globale emissies. Hierdoor zal de leefbaarheid in steden sterk toenemen.

MINT energiebeheer
MINT energiebeheer MovingImage

MINT optimaliseert de interactie tussen elektrische auto’s en elektriciteitsnetten. Het resultaat? De eigenaar van het elektrisch voertuig krijgt een betere service en kan mogelijks meer voertuigen laden met de bestaande netaansluiting.

MINT kan er voor zorgen dat de zonneënergie maximaal wordt benut, beperkt met andere woorden ook piekverbruiken hetgeen, zeker met het nakende capaciteitstarief, ook de energiefactuur drastisch kan verminderen.

MINT registreert en analyseert de actuele en historische verbruiksdata van het gebouw en kan dit combineren met weersvoorspellingen, alsook de gewenste vertrektijd en het aantal kWh dat de EV-rijder wenst te laden. Op basis van deze gegevens berekent MINT de ideale laadcurve van de voertuigen die aan het laden zijn en dit rekening houdend met de wensen van de EV-rijder, het beschikbare vermogen en uiteraard ook de energiekost. Deze berekeningen worden voortdurend bijgestuurd met als gevolg dat MINT ervoor zorgt dat de elektrische voertuigen zo optimaal mogelijk worden geladen.

MINT combineert de assets: Solar, Wind, Power to X, CosPhi verbetering, connectiviteit naar de Spot- & Flex Market, controllable & uncontrollable loads. Met behulp van een Artificieel Intelligent Algoritme zoeken we naar de meest ideale laadcurve voor uw vloot.

Data flow MINT Klik op de bolletjes voor meer informatie

Data flow MINT
EV-laadinfrastructuur
MINT laat merk-onafhankelijke sturing van laadinfrastructuur toe. Heeft u op uw locatie een combinatie van DC en AC laadpalen? Heeft u verschillende merken van laadpalen? MINT kan het geheel aansturen en optimaliseren. Waar een klassiek load balancing systeem de beschikbare energie evenredig verdeelt, laat MINT toe prioriteiten te stellen binnen de aanwezige gebruikers.
Meer informatie
EV-laadinfrastructuur
Energiemeters
Een energiemeter zorgt voor de bewaking van de netaansluiting. Via deze meting bewaakt MINT de netaansluiting vanuit technisch oogpunt (de capaciteit van de hoofdautomaat) evenals vanuit economische oogpunt (bewaking van piekverbruik om het capaciteitstarief te beperken). Bij voorkeur gebruiken wij een energiemeter die via Modbus TCP kan uitgelezen worden.
Meer informatie
Energiemeters
BESS (Battery Energy Storage System)
De MINT onsite controller stuurt laad- en ontlaadverzoeken naar het BMS (Battery Management System) van de batterij; de eindbeslissing voor het uitvoeren van deze verzoeken, ligt bij het BMS daar dit systeem instaat voor de veiligheid en het bewaken van de levensduur van de batterij. MINT zorgt ervoor dat auto-consumptie gemaximaliseerd wordt en dat verbruikspieken vermeden worden (beperken van het capaciteitstarief).
BESS (Battery Energy Storage System)
PV-installatie
MINT kan eveneens de PV-omvormer aansturen. De meeste omvormers kunnen stuursignalen ontvangen en kunnen op verzoek het actief vermogen beperken of reactieve energie genereren. Beperking van actief vermogen kan nodig zijn op momenten van negatieve onbalansprijzen. Sturing van reactieve energie kan nuttig zijn om bv de cos-φ van de afnemer te corrigeren.
Meer informatie
PV-installatie
MINT onsite controller
Als onsite controller gebruikt Phoenix Contact haar PLCnext. PLCnext combineert de flexibiliteit van Linux met de betrouwbaarheid van een PLC. PLCnext is een open ecosysteem met een eigen appstore en PLCnext community. Bovendien is PLCnext een cyber-secure platform volledig volgens IEC62443 ontwikkeld.
Meer over PLCnext Technology
MINT onsite controller
DSO/TSO RTU
Een distributiesysteembeheerder (DSO) en een transmissiesysteembeheerder (TSO) moet een aantal parameters van een fotovoltaïsche (PV) installatie kunnen bewaken en sturen om de algemene veiligheid en betrouwbaarheid van het net te kunnen verzekeren. In het werkgebied van Fluvius is dit soort regeling verplicht voor elke fotovoltaïsche installatie met een productiecapaciteit van meer dan 1000 kVA; in het werkgebied van Ores/Resa ligt de grens vandaag reeds op 250kVA. Met de PCU (Power Control Unit) oplossing van Phoenix Contact kan een fotovoltaïsch systeem aan deze eisen voldoen. Onze besturingsinterface communiceert met de telecontrolekast van de netbeheerder via protocol IEC 61870-5-104. Deze functionaliteit kan volledig binnen de MINT-oplossing worden geïntegreerd.
Download onze white paper
DSO/TSO RTU
Link met Energie-afnemer
De decentraal geproduceerde energie (PV, Wind, WKK…) dient via een afnamecontract met een energieleverancier op het net geplaatst te worden. De energieleverancier heeft een balansverantwoordelijkheid: hij dient voor een evenwicht tussen vraag en aanbod te zorgen binnen zijn perimeter. In geval van onbalans dient de balansverantwoordelijke (ook BRP genaamd van Balance Responsabel Party) energie te kopen of te verkopen op de onbalansmarkt. Ten gevolge van de toenemende hoeveelheid weersafhankelijke hernieuwbare energie wordt het in evenwicht houden van het net steeds moeilijker wat kan leiden tot zeer sterke variaties (inclusief negatieve waardes) in de prijs op de onbalansmarkt. In geval van negatieve onbalansprijzen is het voor de BRP nuttig de hernieuwbare energiebron te kunnen reduceren want hoe meer men injecteert op dat moment, hoe groter het financiële verlies. MINT laat toe controle signalen van een BRP te ontvangen en deze on-site uit te voeren. De BRP zal de eigenaar van de decentrale productie-eenheid vergoeden voor deze dienst.
Link met Energie-afnemer
Visualisatie
Deze optionele visualisatie laat toe alle elementen van de installatie in detail op te volgen. De belangrijkste parameters (stroom, spanning, voltage, vermogen, energie…) worden op een overzichtelijke manier weergegeven. Het systeem is cloud-based en dus toegankelijk via een browser d.m.v. een login met paswoord.
Visualisatie
Flex Provider
Deze optie is beschikbaar wanneer de site is uitgerust met een stationaire batterij. In dit scenario wordt een interface tussen de MINT onsite controller en een flexibiliteitsprovider tot stand gebracht. MINT zal dan het overrulingsverzoek van de flexibiliteitsprovider opvolgen.
Flex Provider
Datahub
De MINT Datahub is een centraal, cloud-gebaseerd databeheersysteem. De Datahub communiceert met de lokale MINT-sturingen en maakt visualisatie, rapportage en bijkomende aansturing van energie-assets mogelijk. Alle informatie kan op een veilige manier worden verzonden naar elke deelnemer binnen het systeem. Bestaande softwaresystemen kunnen op deze manier toegang krijgen tot de data, maar evenzeer bijkomende stuurcommando's doorgeven.
Datahub

MINT met Phoenix Contact

MINT Advanced
Time-of-Use
PCU
Flex Provider
MINT Advanced

MINT Advanced stelt eigenaars van EV-laadinfrastructuur in staat om hun gebruikers op te laden rekening houdend met de gewenste vertrektijd, de gewenste autonomie of de prioriteit van elke gebruiker.

Via modelvoorspellende controle zal MINT Advanced een geoptimaliseerd oplaadregime voorstellen om de auto-consumptie te maximaliseren en piekbelastingen te verminderen.

Door AI-leren zal het systeem mettertijd intelligenter worden. Op basis van deze site-specifieke verworven intelligentie zal MINT Advanced het energieverbruik en de energieproductie modelleren en voorspellen, wat verdere optimalisaties mogelijk maakt.

Time-of-Use

Deze module van MINT laat toe optimaal gebruik te maken van dynamische tariefplannen. Heeft u een dynamisch tarief (bijvoorbeeld gelinkt aan de EPEX SPOT prijs), dan zal MINT het verbruik verplaatsen naar de uren met het laagste tarief. MINT zal er ook voor zorgen dat uw batterij geladen wordt aan de laagste prijs.

PCU

Een distributiesysteembeheerder (DSO) en een transmissiesysteembeheerder (TSO) moet een aantal parameters van een fotovoltaïsche (PV) installatie kunnen bewaken en sturen om de algemene veiligheid en betrouwbaarheid van het net te kunnen verzekeren. In het werkgebied van Fluvius is dit soort regeling verplicht voor elke fotovoltaïsche installatie met een productiecapaciteit van meer dan 1000 kVA; in het werkgebied van Ores/Resa ligt de grens vandaag reeds op 250kVA.

Met de PCU (Power Control Unit) oplossing van Phoenix Contact kan een fotovoltaïsch systeem aan deze eisen voldoen. Onze besturingsinterface communiceert met de telecontrolekast van de netbeheerder via protocol IEC 61870-5-104.

Deze functionaliteit kan volledig binnen de MINT-oplossing worden geïntegreerd.

Flex Provider

Deze optie is beschikbaar wanneer de site is uitgerust met een stationaire batterij. In dit scenario wordt een interface tussen de MINT onsite controller en een flexibiliteitsprovider tot stand gebracht. MINT zal dan het overrulingsverzoek van de flexibiliteitsprovider opvolgen. Er bestaan twee varianten:

  • De geladen en ontladen energie wordt verrekend tegen de onbalansprijs.
  • De flexibiliteitsleverancier biedt een specifieke prijs aan en MINT zal de aangeboden prijs aanvaarden of verwerpen. Bij acceptatie wordt de opgeladen en ontladen energie verrekend tegen de aangeboden prijs.

MINT in de praktijk - Enerdeal
Ontdek hoe Enerdeal elke dag voordeel haalt uit de slimme energieoptimalisatie van MINT. MovingImage

MINT in de praktijk

Solar-specialist Enerdeal uit Zaventem implementeerde MINT al op haar energie-infrastructuur.

Op de site zorgt MINT ervoor dat auto-consumptie gemaximaliseerd wordt. MINT stuurt de laadinfrastructuur zodanig dat de elektrische voertuigen geladen worden wanneer er productie is van de zonnepanelen.

Is er eigen productie wanneer er weinig of geen voertuigen aanwezig zijn, dan wordt de energie naar de batterij gestuurd. Op deze manier wordt afname van het net en injectie in het net geminimaliseerd. Daarnaast zal MINT de afnamepieken beperken met het oog op het beperken van het capaciteitstarief.

MINT optimaliseert de energieflow van de totale energie-infrastructuur bij Enerdeal

MINT optimaliseert de energieflow van de totale energie-infrastructuur bij Enerdeal

Opleiding
Charging Solutions binnen een gedecentraliseerd energielandschap
Het energielandschap wijzigt razendsnel met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en de switch naar elektrisch rijden. In deze opleiding deelt Phoenix Contact zijn kennis op vlak van EV-laadinfrastructuur en kijken we ook naar de impact van elektrisch laden op de bestaande elektrische installatie.
Schrijf u hier in
Charging Solutions binnen een gedecentraliseerd energielandschap