Overspanningsbeveiliging en bliksembeveiliging

Overspanningsbeveiliging en bliksembeveiliging

Overspanningsbeveiliging duidt op de bescherming van installaties en elektrische apparaten tegen te hoge spanningspieken door schakelhandelingen en blikseminslag. Een effectief bliksembeveiligingsconcept is onderverdeeld in binnen- en buitenbliksembeveiliging. Beveilig de voedingen, data en signalen van uw installatie. Daarom kunt u met onze veelzijdige productfamilies kiezen voor een betrouwbare overspanningsbeveiliging als onderdeel van de binnenbeveiliging tegen bliksem.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Beveiliging van alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma
  • Vele toepassingsgebieden – bouwvormen en aansluittechnieken voor elke applicatie
  • Ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwvorm
  • Eerder weten wat er aan de hand is dankzij op de cloud gebaseerde bewaking of preventieve controle van de steekbare beveiligingsmodulen
Selectiegids voor overspanningsbeveiliging
Selecteer uw optimale overspanningsbeveiliging
Met onze selectiegids vindt u meteen de overspanningsbeveiliging voor uw toepassing.
Naar de selectiegids
Selectiegids voor overspanningsbeveiliging

Toepassingsgebieden van overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging FLT SEC type 1+2 speciaal in de hoofdverdeling

Overspanningsbeveiliging FLT SEC type 1+2 speciaal in de hoofdverdeling

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Onze overspanningsbeveiligingsmodulen van type 1+2, type 1+2 special, type 2 of type 3 beschermen uw elektronische apparaten op een doeltreffende wijze. Van de voeding tot en met het eindapparaat bieden wij u comfortabele, voor installatie gerede oplossingen voor alle toepassingen.

Smalle overspanningsbeveiliging voor signalen in de schakelkast

Smalle overspanningsbeveiliging voor signalen in de schakelkast

Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek en signalen

In toepassingen voor de M&R-techniek wordt een groot aantal signalen aangestuurd en bewaakt. Onze beveiligingsmodulen vermijden door overspanning veroorzaakte storingen en schades, en bieden u de optimale oplossing voor elke toepassing.

Overspanningsbeveiliging voor informatietechniek

DT-LAN beschermt tegen overspanningen van het datanetwerk

Overspanningsbeveiliging voor informatietechniek

Data-interfaces zijn zeer gevoelig voor overspanningen, omdat deze met lage signaalniveaus en hoge frequenties werken. Gebruik onze overspanningsbeveiliging voor een storingsvrije dataoverdracht bij gelijkblijvende bandbreedte in uw IT-installaties.

Overspanningsbeveiligingsmodule voor het beveiligen van zend- en ontvangstapparatuur met antenneversterker

C-SAT-BOX beschermt aangesloten tv- en hifi-apparatuur tegen overspanningen

Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvangstinstallaties

Vooral zend- en ontvangstapparatuur loopt gevaar door overspanningen. Gebouwoverkoepelende antennekabels en de antennes zijn direct aan atmosferische ontladingen blootgesteld. Met onze krachtige, coaxiale overspanningsbeveiligingsmodulen kiest u voor veiligheid.

Kant-en-klare stringboxen met overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Kant-en-klare stringboxen met overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Om PV-installaties optimaal te beschermen tegen blikseminslagen en overspanningen is de toepassing van stringboxen noodzakelijk. Onze kant-en-klare stringboxen zijn betrouwbare systeemoplossingen voor de beveiliging van direct voor de gelijk- resp. wisselspanningsingangen geplaatste omvormers. Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid.

ImpulseCheck bewaakt overspanningsbeveiligingsmodule type 1+2 speciaal in de hoofdverdeling

ImpulseCheck bewaakt overspanningsbeveiligingsmodule type 1+2 speciaal in de hoofdverdeling

Test- en bewakingsmodulen

ImpulseCheck is het eerste intelligente assistentiesysteem ter wereld voor overspanningsbeveiliging op het gebied van netbeveiliging, waarmee u uw installaties in realtime kunt bewaken. Het systeem registreert permanent de toestand van de installatie. De State of Health van de overspanningsbeveiligingsmodule is te allen tijde bekend, zodat u uitval in een vroeg stadium kunt voorkomen.

Voor het handmatig testen van steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen volgens de vereisten van IEC 62305 gebruikt u de CHECKMASTER 2 als mobiel testapparaat. Met een periodieke preventieve controle kunt u uitval in uw installaties en machines voorkomen.

Isolerende vonkbrug aan een geïsoleerde flens

Isolerende vonkbrug voor het afleiden van overspanningen aan een isolatieflens

Isolerende vonkbrug

Isolerende vonkbruggen verbinden metalen lichamen die tijdens het bedrijf niet continu galvanisch verbonden mogen zijn, bij het optreden van kortstondig hoge spanningen met elkaar (bijv. door blikseminslag). Bescherm bijv. gevoelige isolatieflenzen in leidingen tegen overslag en vermijd uitval, stilstandtijden of lekkages.

Overspanningsbeveiliging voor de laadinfrastructuur in een openbare laadpaal

Overspanningsbeveiliging voor de elektromobiliteit-laadinfrastructuur

Met onze overspanningsbeveiligingsmodulen CHARX protect beschermt u laadpalen en elektrische auto's tegen beschadigingen door overspanningen die door blikseminslagen of schakelhandelingen in het net kunnen ontstaan. Laad zonder risico, zodat uw laadinfrastructuur in hoge mate beschikbaar blijft - altijd en in alle weersomstandigheden.

Beveiligingskringprincipe en beveiligingsconcept

Beveiligingskringprincipe en beveiligingsconcept

Beveiligingskringprincipe en beveiligingsconcept

Een beveiligingsconcept voor bliksem- en overspanningsbeveiliging dient u zo te ontwerpen dat alle kabels, apparaten en installaties zijn beschermd.

Het beveiligingskringprincipe kan zeer eenvoudig worden gevisualiseerd:
Trek een denkbeeldige cirkel om het object dat u wilt beveiligen. Op alle punten waar kabels deze cirkel kruisen, dient u overspanningsbeveiligingsmodulen te installeren. Hierdoor is het gebied binnen de beveiligingskring zodanig beveiligd, dat kabelgebonden overspanningen worden voorkomen.

Houd bij uw ontwerp van het beveiligingsconcept rekening met de volgende toepassingsgebieden:

  • Voeding
  • M&R-techniek
  • Informatietechniek
  • Zend- en ontvangstapparatuur

De effectieve beveiligingskring helpt een sluitende overspanningsbeveiliging te realiseren.

Normen in de overspanningsbeveiliging

Normen in de overspanningsbeveiliging

Aan welke normen moet er bij overspanningsbeveiliging worden voldaan?

Nationale en internationale normen bieden een leidraad bij het opbouwen van een bliksem- en overspanningsbeveiligingsconcept en bij het configureren van afzonderlijke beveiligingsmodulen. Deze onderscheiden zich afhankelijk van de regio en het toepassingsgebied. Overkoepelend in bliksembeveiligingsnorm IEC 62305 van kracht. Deze beschrijft de veiligheidsmaatregelen tegen bliksemgebeurtenissen en een uitgebreide risico-analyse met betrekking tot de noodzaak, de omvang en de effectiviteit van een beveiligingsconcept.