Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de M&R-techniek

Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek

In de M&R-techniek zorgt overspanningsbeveiliging voor de storingvrije overdracht van signalen. De voorwaarde voor een naadloos bedrijf is een hoge kwaliteit en beschikbaarheid van de overgedragen signalen. Onze overspanningsbeveiligingsmodulen bieden u een optimale oplossing voor elke toepassing in de M&R-techniek. Zo wordt de uitval van installaties vermeden.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Beveiliging volledig naar wens vanwege het complete productenprogramma van overspanningsbeveiligingsmodulen voor alle gangbare signalen
  • Veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicatie
  • Eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • Wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx
  • Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Configurator overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

In de M&R-techniek worden talloze interfaces via vele leidingen met elkaar verbonden. Via deze leidingen kunnen overspanningen in alle interfaces inkoppelen. Ga in twee stappen naar de juiste overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek.

Productfamilie TERMITRAB complete

Productfamilie TERMITRAB complete

Compact, voor elke toepassing

TERMITRAB complete is wereldwijd de smalste overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek. Met de productfamilie beschikt u over een compleet systeem. Deze loopt van een eenvoudige ééntraps overspanningsbeveiliging tot meertraps, steekbare varianten met messcheiding, signalering en optionele afstandsmelding.

De smalste overspanningsbeveiligingsmodulen zijn slechts 3,5 mm breed. Daarmee bespaart u tot wel 50% ruimte in vergelijking met installaties met 7 mm-bouwbreedte.

De beveiligingsmodulen uit de productfamilie TERMITRAB complete bieden een mechanische signalering, die zonder extra hulpenergie de status van de beveiligingsmodulen aangeeft. Optioneel leverbare modulen voor afstandsmelding bewaken optisch tot 40 beveiligingsmodulen. Bij thermische overbelasting melden de modulen voor afstandsmelding de status als verzamelmelding via een potentiaalvrij contact, bijv. aan de controleruimte.

De eigenschappen van de productfamilie TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Beveiligingsmodulen
TERMITRAB complete
Geïntegreerde messcheiding van TERMITRAB complete
Steekbare varianten van TERMITRAB complete
Ook voor de beveiliging van signalen in intrinsiekveilige stroomcircuits met beschermklasse Ex i biedt TERMITRAB complete een passende oplossing.
Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek - PLUGTRAB PT-IQ

Eenduidige signaalkleuren voor de status van de beveiligingsmodule

Intelligent en vooruitziend

PLUGTRAB PT-IQ biedt een meertraps bewaking van geïnstalleerde overspanningsbeveiligingsmodulen aan. Daarbij wordt rekening gehouden met alle spanningsbegrenzende componenten van de beveiligingsschakelingen. De controller voorziet maximaal 28 beveiligingsmodulen van spanning. Tegelijkertijd zorgt deze voor de verzamelafstandsmeldingen. Een geel statussignaal meldt dat de vermogensgrens als gevolg van frequente overspanningen is bereikt. De overspanningsbeveiliging is nog steeds functioneel en uw installatie blijft beveiligd. Met de gele status wordt vervanging aanbevolen om onnodige servicewerkzaamheden te voorkomen.

  • Groen: beveiligingsmodule OK
  • Geel: vermogensgrens bereikt, vervanging aanbevolen
  • Rood: overbelast, vervanging noodzakelijk
Steekbare overspanningsbeveiliging in aansluitklemmen - CLIXTRAB

CLIXTRAB: de combinatie van overspanningsbeveiliging en aansluitklemmen

Ruimtebesparend voor hoge signaalspanningen

De productfamilie CLIXTRAB is ontwikkeld voor veiligheidsrelevante installaties, bijv. in de spoorwegindustrie. De artikelen bestaan uit Push-in-aansluitklemmen met messcheiding en de bijbehorende overspanningsbeveiligingssteker. Met het gestandaardiseerde toebehoren voor het aansluitklemmensysteem passen de artikelen optimaal in uw nieuwe en bestaande installatie.

Neem met CLIXTRAB het zekere voor het onzekere: de efficiënte beveiligingsschakeling met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging zorgt voor maximale beschikbaarheid van de installatie. De mechanische polarisatie van de connectoren, waarmee verkeerd insteken voorkomen wordt, biedt veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden.

De bliksem- en overspanningsbeveiliging maakt bovendien een snelle en eenvoudige diagnose mogelijk. Met de optioneel beschikbare afstandsmelding bewaakt u uw apparaten eenvoudig op afstand. Dankzij de integratie in uw digitale infrastructuur bent u perfect voorbereid op de toekomst. Periodieke controles voert u eenvoudig uit met de CHECKMASTER 2.

Overspanningsbeveiliging voor direct aansluiting op sensorkoppen

SURGETRAB S-PT: overspanningsbeveiliging voor de directe installatie op het veldapparaat

Robuust voor toepassingen in het veld

SURGETRAB zijn overspanningsbeveiligingsmodulen voor alle gangbare normsignalen, die met hun aansluitschroefdraden direct op de sensorkop worden bevestigd. Deze montagemethode bespaart tijd en kosten, een extra aansluitkast voor de inbouw van de overspanningsbeveiliging is niet nodig.

Er zijn diverse aansluitvarianten voor de doorgaande en parallelle bekabeling leverbaar. Daarmee wordt de beveiligingsschakeling naar keuze in serie of parallel met de interface van de meetwaardesensor aangesloten. Voor de variant voor de parallelle bekabeling is een tweede aansluitschroefdraad op de sensorkop nodig.

Altijd de passende overspanningsbeveiliging

Phoenix Contact biedt u innovatieve overspanningsbeveiligingscomponenten voor alle eisen in de M&R-techniek.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Montagetechniek Symmetrische montagerail Symmetrische montagerail Symmetrische montagerail Vast te schroeven aan het veldapparaat
Bouwbreedte 3,5 mm/6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 inch/3/4 inch
Aansluittechniek Push-in/schroef Push-in/schroef Schroef Kabels
Steekbaar/niet-steekbaar Ja/ja Ja/nee Ja/nee Nee/nee
Statusindicatie 2-traps, mechanisch 3-traps, led Nee Nee
Afstandsmelding Optioneel Ja Nee Nee
Te testen met CHECKMASTER 2
Intrinsiekveilige varianten
Untitled Row

Typische toepassingen in de M&R-techniek

Overspanningsbeveiligingsmodule voor geïsoleerde signaalcircuits

Overspanningsbeveiligingsmodule voor geïsoleerde signaalcircuits

Geïsoleerde signaalcircuits

Analoge meetwaarden zoals toerental, druk, debiet, enz. worden door sensoren geregistreerd en door meetwaardeomvormers in stroom- en spanningswaarden omgezet. De overdracht tot aan de besturing of de scheidingsmodule vindt binnen een genormeerd waardebereik plaats. De zogenaamde "1x2-schakeling" wordt gewoonlijk gebruikt voor dergelijke analoge overdrachtsmethoden.

Transiënt ingekoppelde overspanningen kunnen schade veroorzaken aan zowel het veldapparaat als aan centrale zijde. Voorzie daarom beide uiteinden van overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek.

Overspanningsbeveiligingsmodule voor signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Overspanningsbeveiligingsmodule voor signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Signalen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Schakeltoestanden en meldcontacten zijn typische signalen die met binaire ingangen van besturingen worden geregistreerd. Verder worden door de besturingen actoren geschakeld, zoals magneetventielen. Gebruik een geschikte overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van de gevoelige in- en uitgangen van de besturingen. Vaak zijn de afzonderlijke binaire signalen tegen een gemeenschappelijk referentiepotentiaal geschakeld. Typische beveiligingsschakelingen waarbij rekening wordt gehouden met dit gemeenschappelijke referentiepotentiaal bieden de zogenaamde 2x1- of 4x1-schakelingen.

Overspanningsbeveiligingsmodule voor weerstandsafhankelijke metingen

Overspanningsbeveiligingsmodule voor bijv. Pt 100-metingen

Weerstandsafhankelijke metingen

Wordt er direct via de weerstandswaarde van een elektrische component een meetgrootheid bepaald, dan spelen de extra impedanties in de meetlus een bijzondere rol. Dit betreft bijv. temperatuurmetingen met platina-meetweerstanden (Pt 100, Pt 1000), maar ook rekstroken in 2-draads aansluittechniek. Doorgaans bevatten M&R-overspanningsbeveiligingsproducten impedanties in de lengterichting van het circuit. Worden de impedanties in het circuit zonder nieuwe kalibratie meegenomen, dan wordt het meetresultaat vervalst door de totale impedantieverandering. Schakelingsvarianten zonder extra langsweerstanden vereenvoudigen de installatie van overspanningsbeveiliging bij dergelijke toepassingen.

Smalle overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete voor Ex-toepassingen

Overspanningsbeveiliging voor Ex-toepassingen

Explosiegevaarlijke toepassingen

In de chemische en petrochemische industrie kunnen als gevolg van de aard van de processen steeds opnieuw explosieve atmosferen ontstaan. Deze ontstaan door bijv. vrijkomende gassen, dampen of nevels. Maar ook in molens, silo's, suiker- en voedingsmiddelenfabrieken kunnen door stof explosiegevaarlijke atmosferen ontstaan.

De overspanningsbeveiligingsmodulen voor de Ex-omgeving moeten aan speciale voorwaarden voldoen. Zo voldoen de artikelen aan de vereisten van de beschermklasse voor intrinsiekveiligheid. Omdat alle overspanningsbeveiligingsmodulen voor intrinsiekveilige stroomcircuits onder de categorie "Ex ia" vallen, bieden ze maximale beveiliging. In deze categorie mag het bedrijfsmiddel zelfs bij twee eventueel optredende onafhankelijke fouten niet in staat zijn een ontsteking te veroorzaken.

De inbouw is toelaatbaar in Ex-zone 1, Ex-zone 2 of in niet-Ex-omgevingen. Het doorlussen van de aangesloten signalen is tot in Ex-zone 0 toegelaten. Een aantal artikelen voldoet bovendien aan de vereisten voor de beschermklasse drukgesloten. De toelatingen zijn op basis van ATEX en IECEx.

Overspanningsbeveiligingsmodule TERMITRAB complete met ééntraps beveiligingsschakeling

Overspanningsbeveiligingsmodule TERMITRAB complete met ééntraps beveiligingsschakeling

Eéntraps beveiligingsmodulen

In het ideale geval is een overspanningsbeveiligingsconcept meertraps opgebouwd. Dat betekent een geoptimaliseerde opeenvolging van snel reagerende componenten zoals suppressordioden en krachtige beveiligingsmodulen zoals gasafleiders. Het gat dat tussen deze beide beveiligingsniveaus ontstaat wordt gedicht door varistoren. Ze worden minder snel geactiveerd dan dioden, maar hebben een hoger afleidvermogen.

Eéntraps beveiligingsmodulen bestaan uit één component. Ze zijn bijv. geschikt voor extra afzekering van lange leidingen uit het veld, waar deze het gebouw binnenkomen of bij de overgang van de verschillende beveiligingszones. Eéntraps beveiligingsmodulen met common mode beveiliging bieden beveiliging tegen overspanningen tussen de afzonderlijke signaaladers. Varianten met differential mode beveiliging zorgen voor de beveiliging van een ader en aarde of ground.