Oplossingen voor moderne computercentra Computercentra vormen het hart van de digitale transformatie. Zij zorgen voor de veilige informatiestroom en slaan enorme hoeveelheden gegevens op voor de constante beschikbaarheid van informatie, waarnaar de vraag voortdurend toeneemt. Dit leidt tot hoge eisen inzake veiligheid en beschikbaarheid bij de planning van computercentra. Wij helpen computercentra van stroom te voorzien, te beschermen, aan te sluiten en te bewaken met oplossingen voor continubedrijf en snelle implementatie.

Blik in de serverruimte

De nieuwe generatie 5G voor mobiele telecommunicatie zal volledig nieuwe toepassingen laten zien met betrekking tot de onderwerpen IoT en digitalisering. [...] Dat vereist één en ander van onze communicatienetwerken; er is echter vooral ook een hoge betrouwbaarheid nodig.

Oliver Tananov - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Elektrotechniek Core Site
Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Ruimte met serverhardware

Eisen voor datacentra Aspecten van de planning van datacentra

De bouw van een nieuw datacenter stelt specifieke voorwaarden aan de locatie, de IT en het gebouw. Bij de planning van een operationeel veilig datacenter moeten bedrijven, naast IT-veiligheid, IT-systemen en technische voorzieningen van een gebouw, ook rekening houden met nationale normen. Bij de planning zijn DIN EN 50600 (faciliteiten en infrastructuur van datacentra) en ANSI/TIA-942 (norm voor telecommunicatie-infrastructuur voor datacentra) belangrijke normen. Daarin worden onder meer eisen gesteld aan de voeding, de koeling en de bestendigheid daarvan tegen uitval, het energiebeheer en de duurzaamheid.  Phoenix Contact ondersteunt u bij de planning van een datacenter dat voldoet aan de voorschriften en uw individuele eisen.

Persoon bij de schakelkast met technische hardware voor het voeden en beschermen
Energiemeetmodule op de schakelkast in het gebouw
Persoon in zijn taak voor de gebouwenbesturing
Vooraanzicht van de schakelkast met alle aansluittechnologieën
Persoon bij de schakelkast met technische hardware voor het voeden en beschermen

Holistische, gecoördineerde voedingsconcepten bestaande uit voeding in UPS-installaties, apparaatbeveiliging en overspanningsbeveiliging helpen ongeplande systeemstoringen en uitvaltijden te voorkomen. Een niet in aanmerking genomen risicofactor is het gevaar van blikseminslag en overspanning. Het resultaat kan brand, uitvaltijd van belangrijke systemen en zelfs gegevensverlies zijn.

Door in de vroege planningsfase rekening te houden met bliksem- en overspanningsbeveiliging wordt de uitvoering gemakkelijker. Aanpassing is moeilijk te realiseren en kost veel tijd en geld. Een holistisch en passend concept van de beschermingszone en aandacht voor de beschermingsmaatregelen volgens IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X helpen bij de planning.

Meer over voeden en beveiligen
Energiemeetmodule op de schakelkast in het gebouw

Energie-monitoring is om verschillende redenen een belangrijk onderdeel van datacenters. Met het oog op het bereiken van klimaatdoelstellingen en het verhogen van de energie-efficiëntie is het registreren en documenteren van het energieverbruik noodzakelijk. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om passende verbeteringsmaatregelen af te leiden. De noodzaak om een bewakingssysteem op te nemen in de technische planning van het datacenter is dan ook essentieel.

Als exploitant van een colocatiedatacenter is nauwkeurige meting van energiegegevens onontbeerlijk voor een nauwkeurige facturering van het verbruik. Profiteer van de voordelen van een geïntegreerde software- en hardwareoplossing van Phoenix Contact. Door een combinatie van energiemeetmodulen, communicatie en besturing profiteert u van cloudgebaseerde gegevensverzameling. Bovendien maken wij gerichte visualisatie mogelijk met intuïtieve, flexibele functies met behulp van de EMMA-energiemanagementdienst op Proficloud.io.

Meer over energie-monitoring
Persoon in zijn taak voor de gebouwenbesturing

Digitalisering, Building IoT en IT-beveiliging vormen de basis voor innovatieve en duurzame oplossingen voor veilige datacenters. Een toekomstgerichte datacenterinfrastructuur is gebaseerd op veerkracht, efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid. Met ons open en schaalbare building IoT-framework Emalytics ondersteunen wij het bedrijfsleven over de hele linie bij het realiseren van deze eisen. Profiteer van gestandaardiseerde, geteste softwarebibliotheken en sjablonen en versnel zo uw projectering en inbedrijfstelling. In combinatie met onze BIoT-controller worden oplossingen op maat gecreëerd, afgestemd op uw individuele eisen.

Meer over het gebouwbeheersysteem
Vooraanzicht van de schakelkast met alle aansluittechnologieën

Efficiëntie en snelheid spelen een grote rol bij de bouw en inbedrijfstelling van een computercentrum. Toch mogen kwaliteit en betrouwbaarheid er niet onder lijden. Betrouwbare connectiviteitstechnologie maakt het verschil tussen operationele efficiëntie en uitval of veiligheid en gevaar in noodsituaties. Of het nu gaat om verbindingen in de schakelkast, op de printplaat, naar het eindapparaat of voor de energiebuffer: wij bieden voor elke toepassing de juiste technologieën en producten. Bij de bouw van computercentra zorgen onze voorgeconfectioneerde aansluit- en bekabelingssystemen voor tijdsbesparingen bij de energieverdeling en het optimale gegevenstransport.

Meer over de efficiënte schakelkastbouw

Oplossingen in de toepassing Bij ons krijgt u alles uit één hand voor een voordelig en duurzaam computercentrum. Van levering tot aansluiting bieden wij u betrouwbare producten en competente service. Hier vindt u een overzicht van oplossingen waar onze jarenlange klanten op vertrouwen en die ze in hun eigen computercentra wereldwijd inzetten.

Interactieve beeldkaart: Lay-out computercentrum
Duurzaam met solarinstallaties
De solarinstallatie is een duidelijke investering in duurzaamheid. Met oplossingen voor energiemanagement, overspanningsbeveiliging en aansluittechnieken bieden we ondersteuning vanaf de installatie en inbedrijfstelling tot en met het lopende bedrijf.
Meer over PV-oplossingen
Duurzaam met solarinstallaties
Redundante voedingen voor klimaatsystemen
In computercentra is de beschikbaarheid van koeling cruciaal voor een ononderbroken bedrijf van het computercentrum. Een duurzame, redundante systeemvoeding voorkomt zowel korte onderbrekingen als uitval.
Meer over de redundante systeemvoeding
Redundante voedingen voor klimaatsystemen
Integraal plannen
Wie de eisen inzake veerkracht, efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid met succes wil implementeren, moet vanaf het begin voor de exploitatie van een computercentrum een integrale planning maken. Efficiëntie en hoge beschikbaarheid worden alleen bereikt door een holistische, intelligente netwerkkoppeling van alle systemen, installaties en componenten.
Meer over integrale planning
Integraal plannen
Dataverbindingen tot stand brengen
Voor betrouwbare dataverbindingen zijn wij uw essentiële partner. Kies daarom voor onze doordachte dataconnectoren voor een toekomstbestendig netwerk van alle communicatiedeelnemers.
Meer over dataconnectoren
Dataverbindingen tot stand brengen
Bescherming tegen overspanningen
Het gevaar van blikseminslag en overspanning wordt vaak over het hoofd gezien. Rekening houden met het bliksembeveiligingsconcept tijdens de planningsfase helpt om uitval door dit soort invloeden te voorkomen.
Meer over overspanningsbeveiliging
Bescherming tegen overspanningen
Alles voor de schakelkast
Het hart van de energieverdeling bevindt zich in de schakelkast. Op dit punt komt het uitgebreide aanbod van Phoenix Contact voor bekabeling en aansluiting samen. Met onze expertise vereenvoudigen we de schakelkastbouw, zodat projecten ook in computercentra sneller kunnen worden voltooid.
Meer over innovaties voor de schakelkast
Alles voor de schakelkast
Energiebuffersystemen integreren
De integratie van energiebuffers compenseert de onzekerheden in het openbare voedingsnet. We tonen u innovatieve aansluittechniek voor energiebuffersystemen.
Meer over energiebuffersystemen
Energiebuffersystemen integreren
Videobewaking implementeren
Zeer gevoelige gegevens beveiligen tegen fysieke toegang: bij een holistische benadering van een op video gebaseerde beveiligingsoplossing en toegangscontrole is een betrouwbare infrastructuur onontbeerlijk.
Meer over videobewaking
Videobewaking implementeren
Energiemonitoring
Nauwkeurige energiemonitoring is vooral gegarandeerd, wanneer het meetpunt zich zo dicht mogelijk bij de verbruiker bevindt. Het aanbod van Phoenix Contact omvat geschikte oplossingen voor het op verschillende punten registreren en verwerken van energiegegevens.
Meer over energiemonitoring
Energiemonitoring
Beschikbaarheid van de installatie in het computercentrum
Verschillende factoren beïnvloeden de systeembeschikbaarheid in het computercentrum. De kwaliteit van het openbare net, het bedrijf in een veeleisende omgeving en de beschikbaarheid van informatie over de toestand stellen bijzondere eisen aan de veerkracht van stroomvoorzieningssystemen.
Meer over continue beschikbaarheid van de installatie
Beschikbaarheid van de installatie in het computercentrum

Groen datacenter voor een duurzame wereld Op weg naar de All Electric Society (AES)

Phoenix Contact volgt het doelbeeld van de All Electric Society (AES), dat een wereld beschrijft waarin duurzaam gewonnen elektrische energie voordelig en vrijwel onbeperkt beschikbaar is als voornaamste vorm van energie. Wij werken voortdurend aan oplossingen voor sectorkoppeling om de energiestroom van opwekking, omzetting en opslag tot efficiënt verbruik te optimaliseren.
Onze portefeuille biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van gelijkstroom voor microgrids. Datacenters zijn een essentieel onderdeel van de digitale transformatie, die zeer energie-intensief is. Dit resulteert in verschillende eisen inzake energie-efficiëntie, waardoor datacenters een belangrijke drijvende kracht worden achter duurzame IT-veranderingen. Om gegevens klimaatneutraal beschikbaar te maken, bundelen we de krachten.

Ingenieurs in een fabriek met machines en robots met gelijkstroom Visuals

Potentieel van gelijkstroomnetten Duurzaamheid in datacenters met toekomstige technologieën

Klimaatdoelstellingen en duurzame productie zijn zaken die ons in de industrie bezighouden. Als fabrikant werken wij actief mee aan het DC-netproject, omdat het onze taak is het klimaat te beschermen. Wij zien het grote voordeel van gelijkstroomnetten in het feit dat energieverbruikers in het voedingsnet worden voorzien van elektriciteit uit duurzame energiebronnen zonder conversieverliezen. De integratie van energiebuffers vermindert ook de piekbelasting, waardoor het openbare voedingsnet wordt ontlast. Daarom kijken wij naar de DC-technologie en zien wij deze als een mijlpaal voor datacenters. Meer informatie over het ontwerp van DC-microgrids.

Mobiele mast met O2-logo

Telefónica vertrouwt op onze ervaring Implementatie in telecommunicatiesystemen en datacentra

Om de beschikbaarheid voor de komende mobiele telefoniestandaard 5G verder te vergroten, digitaliseert Telefónica Deutschland GmbH, als een van de grootste telecomaanbieders in Duitsland, haar vestigingen. Tijdens de ontwikkeling werd ook preventief onderhoud met ImpulseCheck gepland in bijzonder gevoelige gebieden van de IT-infrastructuur en uitgevoerd volgens de behoeften van het bedrijf. Telefónica vertrouwt op toekomstgerichte concepten om de technische infrastructuur te beschermen tegen uitval door blikseminslag en overspanning.