Adviesgesprek waterindustrie

Smart Water Intelligente netwerkkoppeling voor een toekomstgericht watermanagement

Voortdurend nieuwe eisen als gevolg van klimaatverandering, drinkwaterschaarste en verouderde waterinfrastructuur verhogen de druk op exploitanten van de watervoorziening, afvalwaterafvoer en drinkwaterbereiding. Bovendien groeit de behoefte aan netwerktechnologieën en Smart Water applicaties, want de toekomst van het watermanagement wordt digitaler.

Profiteer van onze digitale techniek en open systemen voor het efficiënter en betrouwbaarder vormgeven van processen in het watermanagement. Met een wereldwijd opererend team en samenwerkingen met partners in de branche, ontwikkelen wij intelligente oplossingen om componenten, installatie-onderdelen en mensen te koppelen met het milieu en de waterkringloop.

Met het toenemende bewustzijn ten aanzien van klimaatveranderingen en duurzaamheid in de maatschappij wordt de blik gericht op het watermanagement. Door uitdagingen, zoals de dalende grondwaterstand, stijgende belasting door schadelijke stoffen, microplastics en steeds vaker voorkomend noodweer, stijgen de eisen. Smart Water oplossingen van Phoenix Contact staan voor een nieuw niveau aan transparantie, efficiëntie en behoud van de natuurlijke hulpbron water.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Werkterreinen voor een intelligent watermanagement

Ontdek onze klantspecifieke ready-to-use-oplossingen voor watermanagement, baserend op een open systeem en open interfaces. Via nieuwe digitale wegen zorgen wij voor een veilige toegang tot alle belangrijke gegevens, zoals waterkwaliteit of energieverbruik. Onze toekomstgerichte automatiserings-, communicatie- en afstandsconcepten worden nu al gebruikt, met succes. Het resultaat is een intelligent, op het netwerk aangesloten watermanagement op alle niveaus van de installatie.

Luchtfoto zuiveringsinstallatie

Behandeling van afvalwater Oplossingen voor de automatisering van zuiveringsinstallaties

Nog steeds wordt ca. 80% van het door mensen veroorzaakte afvalwater ongezuiverd in rivieren en oceanen geloosd. Naast de gevolgen voor het ecosysteem moeten exploitanten van zuiveringsinstallaties nieuwe uitdagingen het hoofd bieden, zoals een vierde reinigingstrap of de bewaking van het water op het gehalte microplastics.

Phoenix Contact levert functies en componenten die voldoen aan de hoge eisen die aan de behandeling van afvalwater worden gesteld en die zorgen voor een probleemloos verloop van het proces. Speciaal ontwikkelde schakelkast- en software-oplossingen verlagen het energieverbruik en waarborgen het naleven van de voorschriften.

Kies samen met ons voor hoogst efficiënte en complete technologieën voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Met Smart Water systemen bent u nu al voorbereid op de uitdagingen van morgen.

Drinkwaterreservoir in waterbehandelingsinstallatie

Drinkwatervoorziening Oplossingen voor de bereiding en productie van drinkwater

Er bestaan talloze uitdagingen voor een globale drinkwatervoorziening. In de tijden van klimaatverandering treffen noodweer en droogteperiodes talloze regio's in de wereld veel extremer dan dat in het verleden het geval was. Waterkwaliteit die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en toegang tot schoon water zijn niet vanzelfsprekend.

Phoenix Contact implementeert innovatieve projecten voor drinkwatervoorziening en moderniseert bestaande installaties met intelligente automatiseringssystemen. Van de waterbehandeling, via de -verdeling tot en met een op de cloud gebaseerde procesoptimalisatie zorgen wij voor een veilige watervoorziening.

Smart Water systemen bieden de kans om watertekorten als gevolg van klimaatverandering langdurig te reduceren. Dat komt zowel het milieu als toekomstige generaties ten goede.

 Digitalisering van het watermanagement

Op IoT gebaseerde watertechnologie Oplossingen voor de digitalisering van de waterkringloop

In moderne waterbehandelingsinstallaties stroomt er niet alleen water, maar ook grote hoeveelheden data. De uitdaging is om de digitale informatie begrijpelijk weer te geven en de ontstane complexiteit van de data logisch met elkaar te verbinden.

Structuren van het Internet of Things bieden de mogelijkheid om gegevens in een extern computernetwerk op te slaan en te verwerken. Uiteenlopende gegevens, bijvoorbeeld neerslaghoeveelheden, kunnen als beslissingsbasis opgenomen worden. Het realtime overzicht is altijd, vanaf elke locatie en op elk toestel toegankelijk.

Met branche- en technologie-ervaring staat Phoenix Contact op de veeleisende en groeiende Smart Water markt naast u. Profiteer van IoT-structuren, het daarmee verbonden computervermogen en de service om processen en toepassingen in de hele waterkringloop in de toekomst transparanter en met een betere bescherming van de hulpbronnen vorm te geven.