Relais en optorelais - voor vele functies in de automatisering

Relais en optorelais

Relais zijn elektrisch aangestuurde schakelaars die vele functies in de automatisering overnemen. Wij ondersteunen u bij het schakelen, scheiden, bewaken, versterken of vermenigvuldigen met slimme relais en optorelais. Ongeacht of het gaat om solid-state-relais, elektromechanische relais, koppelrelais, optorelais of tijdrelais tot en met logicamodulen; hier vindt u het geschikte relais voor uw toepassing.

Meer informatie

Productfamilie