Stad bij nacht met verlichte straten en pictogrammen ter visualisatie van de netwerkkoppeling in de Smart City

Smart City Concepten en oplossingen voor de intelligente stad van morgen

Klimaatverandering, voortschrijdende digitalisering en een ernstig tekort aan natuurlijke hulpbronnen stellen plaatsen en regio's voor nieuwe uitdagingen. Met maximaal geïntegreerde en netwerkgekoppelde informatie- en communicatietechniek draagt Phoenix Contact bij aan een gestructureerde transitie van plaatsen tot en met Smart City.

Vertrouw op onze kennis van toepassingen en technologie en laat ons samen concepten voor een intelligente infrastructuur realiseren. Zo blijft uw plaats ook op lange termijn aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.

Op weg naar leefbaardere steden Alle ressources en gegevens efficiënt gebruiken

De digitale transformatie naar Smart City's maakt de weg vrij voor de duurzame en veilige stad van morgen – in lijn met de toekomstvisie van de All Electric Society. Smart city-toepassingen spelen een doorslaggevende rol als netwerkschakel tussen samenleving en digitalisering.

Maar alleen door consequente netwerken en gebruik te maken van alle beschikbare gegevensbronnen zal de leefruimte echt slim worden. Onze Smart Services op basis van deze gegevens en met behulp van onze IoT-apparaten bieden u de nodige transparantie van gegevens. Implementeer samen met ons Smart city-projecten die kosten- en ressources-efficiënt zijn.

Video Smart City Box
Leefbare en duurzame leefruimten met de Smart City Box MovingImage

Het samenspel van technologie, intelligente systemen en processen maakt concepten voor de leefbare toekomst van de stad mogelijk. Gebruik de openheid van onze IoT-oplossing om geïntegreerde en duurzame stadsontwikkeling te versnellen.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-oplossingen voor Smart Cities Modulen voor een gemakkelijke instap in de digitalisering

Voorgeconfigureerde schakelkast voor Smart City-toepassingen
Man met tablet op verkeerskruising
Illustratie van een slimme verbonden stad
Schermen met softwareservices
Voorgeconfigureerde schakelkast voor Smart City-toepassingen

Naast een breed componentenprogramma is de Smart City Box ons universeel toepasbare element voor digitalisering. Als knooppunt maakt de voorgeconfigureerde schakelkast de implementatie van slimme toepassingen voor stedelijke infrastructuur mogelijk.

De kern van de Smart City Box is een PLCnext Control, de hardware voor het ecosysteem PLCnext Technology. Voor het opzetten of uitbreiden van een LoRaWAN-netwerk wordt onze open LoRaWAN-gateway geïnstalleerd. Voor deep learning-toepassingen worden modulen met KI-functionaliteit geïntegreerd.

Man met tablet op verkeerskruising

Wij reageren met een hoge mate van projectflexibiliteit op individuele eisen. Vertrouw op onze knowhow en bespaar op IT-ressources.

Wij bieden advies en training over moderne draadloze technologie, zoals LoRaWAN. Daarnaast omvat ons uitgebreide serviceprogramma de inbedrijfstelling, engineering en integratie van software en hardware (inclusief sensortechnologie) in IoT-omgevingen.

Illustratie van een slimme verbonden stad

Beheer alle sensoren en gegevens centraal op ons IoT-platform. Phoenix Contact zorgt met grovez.io voor een veilige cloud-omgeving waarin de Smart City-services kunnen worden uitgevoerd.

Het gebruik van het IoT-platform is eenvoudig dankzij de intuïtieve webinterface en dashboards. Ook zijn er geen eigen IT-ressources nodig, want de exploitatie en het onderhoud van het IoT-platform ligt bij ons.

Om uw individuele Smart City-toepassing te realiseren is Grovez.io naast de bestaande communicatie-interfaces, zoals MQTT, LoRaWAN-server, enz. eenvoudig uitbreidbaar voor verdere communicatietechnologieën.

Schermen met softwareservices

Phoenix Contact biedt u zowel gestandaardiseerde als klantspecifieke Software-as-a-Service-oplossingen. Apparaten kunnen intelligent worden beheerd via de eigen webservice-toegang en gegevens van de Smart City-toepassing kunnen naar wens worden gevisualiseerd.

Dankzij de open systeemarchitectuur gebruikt u de softwareservices op ons IoT-platform of zorgen wij gezamenlijk voor een integratie van onze applicatiespecifieke software in uw bestaande infrastructuur.

Logo's PLCnext Technology en Fraunhofer IOSB-INA

Samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten Op AI gebaseerde toepassingen voor de slimme toekomst van steden

Om vooruitgang te stimuleren en voordelen te bieden in het leven van de mensen en de gemeenschap, worden momenteel veel nieuwe, toekomstgerichte toepassingen ontwikkeld. In samenwerking met Fraunhofer IOSB-INA ontwikkelt Phoenix Contact oplossingen met AI-functionaliteit om het leven fundamenteel te verbeteren.

Een voorbeeld van een deep-learning-toepassing is het tellen van voertuigen met optische sensoren. De beeldgegevens worden verwerkt door PLCnext Control, de hardware voor het ecosysteem van de PLCnext Technology, en geanonimiseerd overgedragen naar de cloud. Op die manier kan de verkeersstroom in de stad langdurig worden geoptimaliseerd.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Samen een oplossing vinden
De Smart City Box kan worden gebruikt voor eenvoudige of complexe toepassingsgebieden. Of het nu gaat om mobiliteit, infrastructuur of efficiënt gebruik van hulpbronnen - de mogelijkheden zijn eindeloos.
Nu contact opnemen
Twee mannen in gesprek over technische oplossingen

Werkterreinen voor slimme leefruimten Actief vorm geven aan vooruitgang met intelligente infrastructuur

Gebouw van binnen met pictogrammen ter visualisatie van een intelligent netwerkgekoppeld gebouw
Stad vanuit vogelperspectief met pictogrammen ter visualisatie van het netwerkgekoppelde verkeer in een Smart city
Water met pictogrammen ter visualisatie van intelligent watermanagement
Gebouw van binnen met pictogrammen ter visualisatie van een intelligent netwerkgekoppeld gebouw

Smart Buildings vormen een integraal onderdeel van Smart city's. Als deze gebouwen intelligent in een netwerk en in het totaal concept worden geïntegreerd, kunnen ze bijdragen aan een efficiënt, stabiel en rendabel stadsconcept, bijv. als accumulator of verbruiker op het terrein van de energievoorziening.

Ons op IoT gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics combineert de centrale elementen voor de digitalisering van een gebouw op één intelligent platform. Zo wordt een locatieonafhankelijke besturing en bewaking van verschillende soorten vastgoed mogelijk.

Meer over Smart building
Stad vanuit vogelperspectief met pictogrammen ter visualisatie van het netwerkgekoppelde verkeer in een Smart city

Goede luchtkwaliteit en een aangepaste mobiliteit vormen de basis voor een leefbare stad. Verkeer dat op de Smart City is aangepast, is een belangrijke basis voor leven en werken in de stad. Het doel is de bescherming van het milieu door bijv. uitstoot te reduceren en natuurlijke hulpbronnen te beschermen en tegelijkertijd de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te verhogen.

Met onze systemen en oplossingen kunt u actuele data vastleggen en met intelligente automatiseringssystemen aan de behoeften van de stad aanpassen.
Deze nieuwe transparantie, in combinatie met een actieve besturing van het verkeer of een intelligente straatverlichting, zijn belangrijke bouwstenen op weg naar een veilige en duurzame mobiliteit.

Meer over Smart Traffic
Water met pictogrammen ter visualisatie van intelligent watermanagement

Bij een slimme wereld hoort ook het intelligente gebruik van onze meest waardevolle natuurlijke hulpbron: water. In moderne installaties stroomt niet alleen water, maar ook grote hoeveelheden data.

Onze oplossingen voor Smart Water maken gebruik van informatie en dragen bij aan een verbetering van de water- en afvalwatervoorzieningen en het watergebruik. Door de koppeling en analyse van verschillende data worden complexe en kritische infrastructuren op basis van een event efficiënt en betrouwbaar bewaakt en aangestuurd. Voor procesoptimalisering wordt ook externe informatie via IoT-toepassingen geïntegreerd. Open en flexibele systemen bieden leveranciers planningszekerheid en zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Meer over Smart Water