Stad bij nacht met verlichte straten en icons ter visualisatie van de netwerkkoppeling in de Smart City

Smart City Concepten en oplossingen voor de intelligente stad van morgen

Digitalisering en technische vooruitgang bieden steden en gemeenten concepten voor de ontwikkeling van het leven in de stad. Meer vraag naar ruimte, grotere verkeersdichtheid, knelpunten bij voorzieningen en afvalverwijdering, maar ook meer luchtvervuiling en geluidsoverlast stellen steden voor nieuwe uitdagingen en vragen om concepten voor een intelligente infrastructuur.

Het samenspel van technologie, intelligente systemen en processen maakt concepten voor de leefbare stad van morgen mogelijk. Met maximaal geïntegreerde en netwerkgekoppelde informatie- en communicatietechniek draagt Phoenix Contact bij aan een gestructureerde transitie van stad naar Smart City. Kies voor ons knowhow op het gebied van applicaties en technologie, waarmee we Smart City concepten werkelijkheid maken.

Smart City omvat alle toepassingsgebieden die een stad meer woongenot bieden en intelligenter maken. Concepten voor de ontwikkeling van Smart City's baseren op digitale technologieën en duurzame oplossingen voor voorzieningen, gebouwen en verkeer. Phoenix Contact ondersteunt u op weg naar de slimme stad van de toekomst.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Concepten voor de intelligente koppeling van alle sectoren in een Smart City

In de Smart City worden vele sectoren, zoals gebouwen, infrastructuur en mobiliteit met elkaar gekoppeld. Het toekomstbeeld van de All Electric Society gaat uit van de intelligente koppeling van de afzonderlijke sectoren. Het afstemmen van de energie-uitwisseling tussen opwekker en verbruiker vormt de basis voor een duurzame toekomst. De netwerkkoppeling van een Smart City met alle sectoren, vereist naast het samenspel van technologieën, intelligente systemen en processen toekomstgerichte automatiserings- en communicatietechniek.

Gebouw van binnen met icons ter visualisatie van een intelligent netwerkgekoppeld gebouw

Digitalisering van de gebouwenautomatisering

Smart building Zelfoptimaliserende gebouwen als integraal bestanddeel van een Smart City

Smart Buildings vormen een integraal onderdeel van Smart City's. Als deze gebouwen intelligent in een netwerk worden en in het totale concept worden geïntegreerd, kunnen ze bijdragen aan een efficiënt, stabiel en rendabel stadsconcept, bijvoorbeeld als accumulator of verbruiker op het terrein van de energievoorziening.

Ons IoT-gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics combineert de centrale elementen voor de digitalisering van een gebouw op één intelligent platform en maakt besturing en bewaking van verschillende soorten vastgoed mogelijk, onafhankelijk van de locatie.

Stad vanuit vogelperspectief met icons ter visualisatie van het netwerkgekoppelde verkeer in een Smart City

Digitalisering van de verkeersinfrastructuur

Smart Traffic Het intelligent netwerkgekoppelde verkeer

Goede luchtkwaliteit en een aangepaste mobiliteit vormt de basis voor een leefbare stad. Verkeer dat op de Smart City is aangepast, is een belangrijke basis voor leven en werken in de stad. Het doel is bescherming van het milieu, door bijvoorbeeld uitstoot te reduceren en van natuurlijke hulpbronnen te behouden, tegelijkertijd willen we de veiligheid van alle verkeersdeelnemers verhogen.

Met onze systemen en oplossingen kunt u actuele data vastleggen en met intelligente automatiseringssystemen aan de behoeften van de stad aanpassen.
Deze nieuwe transparantie zijn, in combinatie met een actieve aansturing van het verkeer of een intelligente straatverlichting, belangrijke bouwstenen op weg naar een veilige en duurzame mobiliteit.

Water met icons ter visualisatie van intelligent watermanagement

Digitalisering van het watermanagement

Smart Water Het intelligente watermanagement

Bij een slimme wereld hoort ook het intelligente gebruik van onze meest waardevolle natuurlijke hulpbron: water. In moderne installaties stroomt niet alleen water, maar ook grote hoeveelheden data.

Onze oplossingen voor Smart Water maken gebruik van informatie en dragen bij aan een verbetering van de water- en afvalwatervoorzieningen en het watergebruik. Door de koppeling en analyse van verschillende data worden complexe en kritische infrastructuren op basis van de gebeurtenis efficiënt en betrouwbaar bewaakt en aangestuurd. Voor procesoptimalisering wordt ook externe informatie via IoT-toepassingen geïntegreerd. Open en flexibele systemen bieden leveranciers planningszekerheid en zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Samenwerkingen en projecten

Phoenix Contact is betrokken bij samenwerkingen en onderzoeksprojecten op het gebied van Smart City's. Daarmee laten wij zien wat de Smart City in de praktijk betekent. Want het is onbetwistbaar dat de digitalisering in de stad nu al voordelen biedt.

Logo Lemgo Digital en Fraunhofer IOSB-INA

De stad die meedoet als laboratorium voor digitalisering

Digitale transformatie in kleine en middelgrote steden De stad als participatielaboratorium voor digitalisering

Naast zeer grote steden en metropolen kunnen ook kleine en middelgrote steden profiteren van intelligente, digitale oplossingen. Daarom exploiteert Fraunhofer IOSB-INA sinds mei 2018 het IoT-Reallabor Lemgo Digital als open innovatieplatform voor de digitale transformatie van kleine en middelgrote steden.

Daarbij wordt Fraunhofer ondersteund door de Technische Hochschule OWL en andere partners alsmede door de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Om gezamenlijk met de inwoners als 'dagelijkse experts' innovatieve producten en op data gebaseerde diensten te implementeren op de werkterreinen mobiliteit, detailhandel en milieu, wordt gebruikgemaakt van de infrastructuur van ondernemingen, IoT-start-ups, gemeenten en onderzoeksinstituten.

De oude Hanzestad Lemgo staat daarbij model voor de ruim 180 middelgrote steden in Noordrijn-Westfalen, waar de helft van de volledige bevolking van de Bondsrepubliek met de grootste bevolkingsdichtheid woont. Daarom kunnen veel vergelijkbare gemeenten in Noordrijn-Westfalen en in heel Duitsland van Lemgo Digital profiteren bij de ontwikkeling van een digitale agenda en de implementatie van hun digitaliseringprojecten.

Medewerker van Phoenix Contact schroeft iets aan de binnenkant van een lantaarnpaal

Veilige dataoverdracht van de lamp tot het lichtmanagementsysteem

Project straatverlichting

Straatverlichting staat voor veiligheid en levenskwaliteit in de stad. Om nog beter aan de behoeften van burgers tegemoet te komen, wordt de verlichting van morgen intelligent. Daardoor is een optimale aanpassing aan omstandigheden zoals nacht, regen of mist mogelijk. Tegelijkertijd kunnen ook oversteekplaatsen voor voetgangers, woonwijken of voetgangersgebieden aangepast worden.

In het praktijklaboratorium van Lemgo Digital heeft Phoenix Contact de straatverlichting samen met de openbare werken gemoderniseerd. Door het gebruik van de draadloze technologie LoRaWAN kon de bestaande bekabeling blijven bestaan. Naast het afzonderlijk dimmen van de lampen kan nu ook extra informatie over de lamp worden uitgelezen, zoals verbruiks- of toestandsdata.

Met de ombouw naar de nieuwe technologie wordt de paal permanent gevoed, waardoor het onderdeel wordt van de infrastructuur voor verdere sensoren, zoals camerasystemen of milieusensoren. Door de opbouw van het LoRaWAN-netwerk is het mogelijk nu ook overige sensoren in de stad, bijvoorbeeld parkeerplaatsensoren te integreren. Daarmee worden LoRaWAN en de lantaarnpaal een belangrijk element van de digitale transformatie.