Oplossingen voor Smart Traffic

Smart Traffic Oplossingen voor de intelligente verkeersinfrastructuur

De uitdagingen voor de verkeersinfrastructuur zijn groot in tijden van klimaatverandering en globale netwerken. Naast het waarborgen van mobiliteitscomfort en veiligheid moeten de verkeerswegen van de toekomst ook milieuvriendelijker en duurzamer worden. De tijd is gekomen om digitalisering en kunstmatige intelligentie voor een verbeterde, innovatieve manier van informatievergaring en verkeersregeling te gebruiken.

Om het verkeer van morgen efficiënt te regelen en in een netwerk te integreren, ontwikkelt Phoenix Contact open en veilige systemen voor verkeerswegen over land en over het water. Met slimme oplossingen, zoals intelligente verkeersmonitoring of lichtmanagement voor stedelijke toepassingen, leggen we de basis voor een verkeersinfrastructuur die meedenkt.

Een koolstofarme verkeersinfrastructuur die minder energie verbruikt is absolute voorwaarde voor een milieuvriendelijke economische ontwikkeling. De bijdrage van de component verkeer voor het bereiken van de klimaatdoelen wordt gestimuleerd door digitale techniek en intelligente automatiseringsoplossingen. Geef samen met ons Smart Traffic vorm, wereldwijd.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Digitalisering van de wegeninfrastuctuur

De kwaliteit van de mobiliteit staat vaak in direct verband met de aantrekkelijkheid van een stad of regio. Gestage toename van de vervoersprestaties in steeds complexere structuren vraagt om intelligente concepten voor onze wegen. Om de verkeersstromen en de duurzaamheid op de weg te verbeteren, bieden wij digitale oplossingen voor veeleisende projecten rondom verkeersmanagement, tunnelbouw en verkeerstechnische uitrusting. Daarbij verhogen wij niet alleen de energie-efficiëntie van de verkeerskanalen, maar verbeteren we ook het mobiliteitscomfort en de verkeersveiligheid.

Groen stoplicht

Verkeersmanagement Open en veilige systemen voor wegen die meedenken.

CO2-uitstoot, lawaai en meer files hebben wereldwijd verstrekkende gevolgen voor mens en natuur. In de toekomst is een intelligent verkeersmanagement met gebruikmaking van verkeers- en milieugegevens essentieel. Een digitaal geoptimaliseerde verkeersstroom verhoogt niet alleen de energie-efficiëntie van de verkeerskanalen, maar verbetert ook de verkeersveiligheid in de stad.

Bij Phoenix Contact ontstaan intelligente verkeerssystemen die een geautomatiseerde verkeersbesturing mogelijk maken. Door het gebruik van sensoren en analyse-, prognose- en informatiesystemen, wordt de weg via een communicatienetwerk met het verkeersmanagement verbonden.

Verlicht park 's nachts

Openbare verlichting Straten en pleinen efficiënt aansturen

De aanwezige verlichtingsinfrastructuur staat voor nieuwe technische en economische uitdagingen. Centraal staat de verhoging van de veiligheid en attractiviteit op straten en pleinen. Stadsplanners hebben daarbij voor energiebesparende oplossingen gekozen met behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Intelligente verlichtingsregelingen bieden een enorm potentieel aan energie-efficiëntie en zorgen voor een naadloze en individueel aanpasbare werking van de verlichting. Het productenprogramma loopt uiteen van elektromechanische componenten en besturings- en communicatiecomponenten met geïntegreerde remote communicatietechniek tot cloudgebaseerde lichtmanagementsysteem voor stedelijke toepassingen.

Tunnelexperts van Phoenix Contact staan in de tunnel

Tunneltechnologie Oplossingen voor de tunnelinfrastructuur

Tunnels voor het wegverkeer, treinen en metro's spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem. Grote toenamen in de omvang van het verkeer in steeds complexere structuren vereisen slimme automatiseringsoplossingen. Stedelijke mobiliteit en veiligheid van de verkeersdeelnemers staan daarbij centraal.

Phoenix Contact is uw betrouwbare en ervaren partner bij het realiseren van hoogstaande projecten rondom de tunnelautomatisering – met om te beginnen als centraal element de besturingstechniek, met de koppeling van sensoren en actoren, de overspanningsbeveiliging tot en met een allesomvattend safety-concept.

Digitalisering van de waterwegen

Het gebruik van de scheepvaartwegen moet altijd gegarandeerd veilig en betrouwbaar zijn. Wereldwijd beschikbare waterwegen vereisen een betrouwbare signalering onder ruwe omgevingsomstandigheden, veilig regelen conform de machinerichtlijn en intelligent netwerkgekoppelde installaties. Met Smart Traffic oplossingen wordt de werking en uitbreiding van waterwegen transparanter, efficiënter en klantvriendelijker.

Experts voor de veilige signalering op waterwegen staan aan het water

Sluisinstallaties Betrouwbare werking met signaallampen en automatiseringstechniek

Sluizen en beweegbare bruggen maken het goederenverkeer op en over het water mogelijk. Om de scheepvaart de mogelijkheid te geven op tijd op waterbouwkundige hindernissen te reageren, regelen signalen die van ver zichtbaar zijn het verkeer. Moderne automatiseringstechniek waarborgt zo een veilige verkeersstroming zonder extra vertragingen.

Phoenix Contact levert producten en systemen voor een volledige automatisering van signaleringen bij waterwegen. Het productenprogramma loopt uiteen van de afzonderlijke led-lamp voor toepassingen in veeleisende omgevingen tot totaaloplossingen. Met een intelligent waterverkeersmanagement realiseert u een continu betrouwbare werking en verlaagt u de lopende kosten.

Visualisatie van de netwerkkoppeling van de waterinfrastructuur

Netwerkkoppeling sensoren Altijd een oog op de omgevingsomstandigheden in de zeevaart

Extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte of extreme kou, vormen steeds vaker een belemmering voor de scheepsvaart. Het op tijd herkennen en melden van dalende waterniveaus of bevroren waterwegen kan helpen om kritische situaties te voorkomen. Digitale informatie ondersteunt bij de beslissing of scheepvaartverkeer stopgezet of voortgezet wordt.

Geschikte sensoren zorgen voor een efficiënte bewaking van milieu-invloeden. De sensoren leveren belangrijke data, zoals waterstanden en watertemperatuur. Aangevuld met weer- en klimaatdata, die veranderingen in de omstandigheden van de waterwegen voorspellen, worden met behulp van intelligentie maatregelen genomen. Door middel van een gestandaardiseerde netwerkkoppeling kunnen zowel aanwezige als nieuwe sensoren, maar ook sensoren op grote afstand eenvoudig en comfortabel geïntegreerd worden.

De basis voor de toekomstige communicatie op waterwegen wordt gevormd door sensornetwerken zoals LoRaWAN en mobiele telefoniestandaarden zoals 5G. Daarbij wordt altijd aan de hoge eisen aan de security en beschikbaarheid voldaan.