Zeevaart en offshore Automatiseer schepen en offshore-platformen betrouwbaar, veilig en eenvoudig – met Phoenix Contact als competente systeempartner. Wij bieden u krachtige en betrouwbare oplossingen aan; ook voor toepassing onder ruwe omstandigheden, die volgens alle relevante scheepstoelatingen zijn getest en erkend.

Containerschip in de haven

Ons innovatieve vermogen in combinatie met onze jarenlange kennis van conventionele scheepsautomatisering vormt de basis voor de realisatie van autonome en duurzame visies op de toekomstgerichte vormgeving van de wereldwijde scheepvaart.

Niklas Lecker - Phoenix Contact, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Schip aangedreven door een vlieger als alternatieve scheepsaandrijving

Alternatieve scheepsaandrijving met de kracht van de wind

Duurzaamheid en green shipping Voorsprong in de veranderende maritieme wereld

Duurzaamheid is het onderwerp van dit moment: op het land, in de lucht en ook op het water. 90 procent van alle goederen ter wereld wordt via een zeeroute vervoerd. De scheepvaart is daarbij verantwoordelijk voor ongeveer drie procent van de kooldioxide-uitstoot.

Door het aandeel in de wereldwijde CO₂-emissies en de uitstoot van roet, stikstofoxiden en zwaveldioxide is een milieuvriendelijke en duurzame scheepvaart een absolute voorwaarde om de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te behalen. De IMO (International Maritime Organization) wil de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart tegen 2050 met 50% verminderen. Strikte richtsnoeren inzake schadelijke stoffen in nationale en internationale wateren moeten hiertoe bijdragen.

Efficiëntie en duurzaamheid zijn de uitdagingen waar u vandaag voor staat. Werp een ontspannen blik in de toekomst met onze duurzame oplossingen voor vandaag, morgen en overmorgen.

Schip op zee met in een netwerk gekoppelde, digitale pictogrammen

Intelligente gegevens vormen de basis voor toekomstbestendige en efficiënte oplossingen

Digitalisering en Maritiem 4.0 Toekomstbestendige netwerkkoppelingen, automatisering en optimalisering

Voor de digitalisering van het schip zijn in alle levensfasen nieuwe technologieën en oplossingen nodig, die voldoen aan de vereisten van de toekomst om schepen efficiënter en digitaal te exploiteren. Ook een essentiële rol speelt het uitbreiden en digitaliseren van bestaande schepen.

In tijden van stijgende efficiency-principes en kostengeoptimaliseerde processen zijn oplossingen nodig, die ook in de toekomst het concurrentievermogen van uw bedrijf veiligstellen. Naast automatisering en netwerktechnologie vindt u bij ons ook complete oplossingen voor performance-monitoring die naast de software ook de noodzakelijke security-routers en cloud-oplossingen voor de volledige vloot omvatten. Geldige maritieme certificeringen voor de relevante componenten ronden het aanbod van Phoenix Contact af.

Transportschip op volle zee met containers

Conventionele scheepsautomatisering Redundant, betrouwbaar, gecertificeerd en getest

Om een goed functionerende scheepsbesturing te waarborgen, moeten de maritieme componenten elkaar optimaal aanvullen en een efficiënte besturing en netwerkkoppeling mogelijk maken. Naast scheepsaandrijving en energieopwekking kunnen met de producten van Phoenix Contact meer systemen, bijv. de roeimachine of de brandalarmcentrale, worden geautomatiseerd.

Ook voor de offshore-sector zijn redundant opgebouwde netwerk- en besturingsoplossingen beschikbaar om een betrouwbaar alarm- en monitoringsysteem te realiseren.

Producten

Jarenlange ervaring en branchespecifieke knowhow resulteren in uitstekende oplossingen voor uw branche.

Technologieën

Onze expertise voor veilige netwerkkoppelingen van uw maritieme applicatie