Een testingenieur test een doorvoerklem voor hoge stromen

Laboratoriumtests voor connectoren en elektronicabehuizingen Geteste kwaliteit voor maximale veiligheid

Aansluittechniek van de hoogste kwaliteit voor apparaatfabrikanten – hoogwaardig, betrouwbaar, lange gebruikslevensduur en veilig: dat is de claim van Phoenix Contact voor printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen, de sleutelelementen in de apparatenbouw – en tegelijkertijd ook een belofte aan onze klanten. De kwaliteit wordt daarbij niet pas achteraf aan gerede producten getest, maar een uitgebreid kwaliteitsmanagement is reeds in het ontwikkelingsproces opgenomen. Iedere aderaansluittechniek moet namelijk aan bepaalde normen, certificeringen en ook landspecifieke voorschriften voldoen.

Laboratoriumtests vormen de sleutel voor geteste kwaliteit. In onze technologielaboratoria die zijn geaccrediteerd volgens DIN EN ISO 17025 DAkkS, vinden intensieve kwaliteitstests voor standaardgoedkeuring en procesbegeleidende controles van alle belangrijke parameters tijdens de productie plaats. Een procesgeoriënteerd, geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001 waarborgt dat er bij de ontwikkeling en fabricage van onze producten rekening wordt gehouden met zowel wetten en normen als met de wensen van de klant.

Driedimensionale simulatie in kleur van een doorvoerklem voor hoge stromen

Voorafgaande tests Kwaliteit reeds in het ontwikkelingsproces

Om de voordelen voor de klant en de kwaliteit vanaf het begin te optimaliseren, worden in de laboratoria van Phoenix Contact moderne simulatietools ingezet. Omdat de omgevingsomstandigheden bij een computerondersteunde simulatie willekeurig kunnen worden gedefinieerd, bieden voorafgaande tests optimale voorwaarden om de stabiliteit van de producten op lange termijn al tijdens de ontwikkelingsfase te testen. Hiertoe horen  o.a.:

 • Kwaliteitsvoorplanning (QVP): overeenkomstig ISO 9001, TS 16949 en VDA worden te ontwikkelen product- en proceskenmerken op elkaar afgestemd, worden testconcepten uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de testmethode en -identificatie en wordt productinformatie in de vorm van benodigde productiedocumentatie vastgelegd.

 • Foutmogelijkheids- en invloedsanalyse (FMEA): potentiële zwakke plekken en risico's dienen te worden herkend en geëlimineerd, en maatregelen als basis voor verdere activiteiten dienen te worden gedefinieerd.

 • Computerondersteunde simulatie (FEM): door de zogenaamde FEM-berekening (Finite Elemente Methode) kan reeds in het ontwikkelingsstadium worden geëvalueerd of de gekozen materialen en geometrieën aan de eisen van industriële toepassing voldoen.

 • Product- en procesvrijgave (PPF): de PPF-procedure toont zowel de in de technische gegevens overeengekomen klantspecificaties aan als de van toepassing zijnde wetten en normen voor de standaardproductie.

Een gloeiende draad wordt op een printklem van Phoenix Contact geperst

Materiaaltests Testpartij A: hoge kwaliteit door materiaaltests voor optimaal langetermijngedrag

Om hun geschiktheid en hun langetermijngedrag te beoordelen, worden bij Phoenix Contact, naast computerondersteunde simulaties, de gebruikte materialen aan andere omvangrijke tests onderworpen. Verandert het materiaal onder bepaalde omstandigheden? Hoe lang is het onder extreme temperaturen belastbaar? – Onze testingenieurs controleren vragen zoals deze om alleen die materialen te gebruiken, die voldoen aan de hoogste vereisten voor betrouwbaarheid en houdbaarheid. Testpartij A als eerste module in het proces voor productvrijgave omvat o. a. de volgende tests:

 • Gloeidraadtest
 • Thermografie-opnames
 • Rasterelektronenmicroscoop
 • Röntgen-CT
Een op een connector aangesloten ader wordt door een roterende schijf geleid. De ader wordt om zijn eigen as bewogen en daarbij op axiale trek belast.

Mechanische tests Testpartij B: hoge kwaliteit door optimale bestendigheid onder fysische externe invloeden

Bij deze kwaliteitstests gaat de aandacht uit naar de productbestendigheid onder mechanische, externe invloeden. Printklemmen, connectoren of elektronicabehuizingen worden o. a. getest op sterkte, vervormings-, buig- en breukgedrag van de behuizing, de aderuitgangen en de contactvlakken. Testpartij B vormt bij de laboratoriumtests de tweede module in het proces voor de productvrijgave van onze producten:

 • Flexietest en buigtest (IEC 60999-1)
 • Aderuittrektest (IEC 60998-2-1)
 • Valtest
 • Slagvastheidstest (UL 746C)
 • Cold Impact-test
 • Ontvlambaarheids- en brandwerendheidstest (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Aderaansluitvermogen
 • Vergrendeling elektrische contacten
 • Steek- en trekkracht
 • Aantal steekcycli
 • Meervoudige aansluiting
 • Vingeraanrakingsveiligheid (IEC 60529)
 • Onverwisselbaarheid en polarisatie
 • Slijpbeelden
In serie geschakelde connectoren in het testlaboratorium van Phoenix Contact

Elektrische tests Testpartij C: hoge kwaliteit door optimale uitlijning van de stroomvloei en de spanningseigenschappen

Bij de elektrische kwaliteitstests worden de stroom- en spanningseigenschappen onderzocht van printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen. In het testlaboratorium testen onze ingenieurs de materialen bijv. op hun isolatie en stroombelastbaarheid. Of ze meten de contactweerstand voor en na een testvolgorde. Testpartij C als derde module bestaat o. a. uit de volgende tests:

 • Cyclische overbelastingstest (Heat Cycling-test volgens UL 1059)
 • Cyclische verouderingstest
 • Veilige warmte
 • Isolatieweerstand (UL 1703, UL 27)
 • Stroombelastbaarheidscurve van de stroombelastbaarheid (IEC 60512-5-2)
 • Contactweerstandsmeting (ICE 6998-2-1)
 • Hoogspanningstest
 • Stoothoudspanningstest (IEC 60664-1)
 • Lucht- en kruipwegen
 • Weerstandsmeting
Meerdere connectoren worden gedurende een gedefinieerde periode blootgesteld aan snelle trillingen

Milieu- en levensduurtest Testpartij D: hoge kwaliteit door maximale belastbaarheid onder extreme externe invloeden

Om de duurzaamheid van onze printklemmen, connectoren en behuizingen te testen, worden deze aan extreme klimaatomstandigheden blootgesteld, zoals temperatuurschokken. Ook de trillingsbestendigheid of IP-beschermklassen worden opnieuw getest. Het doel en de claim bij Testpartij D, de vierde module voor de productvrijgave: hoge kwaliteit, lange gebruikslevensduur en betrouwbaarheid, ook onder ruwe omgevingsomstandigheden. Geselecteerde tests op dit gebied zijn:

Printplaat met daarop bevestigde printklemmen en andere elektronica

Toelatings- en speciale tests Testpartij E: hoge kwaliteit dankzij lokale of branchespecifieke normen en certificeringen

Geteste kwaliteit betekent bij Phoenix Contact dat onze printklemmen, connectoren en behuizingen ook moeten voldoen aan speciale normen en toelatingen in bepaalde branches en landen. Tot het spectrum van Testpartij E als afrondende module van de laboratoriumtests behoren o.a.:

 • Soldeerbaarheidstest; DIN EN 60068-2-69
 • Whisker-vrijheid; DIN EN IEC 60068-2-82
 • RoHS-conformiteit
 • Branche- en landspecifieke toelatingen
Brochure
Geteste kwaliteit – met veiligheid
Printklemmen en -connectoren hebben een sleutelpositie in de apparatenbouw. Ze moeten niet alleen betrouwbaar zijn, maar dienen in het kader van de miniaturisatie ook steeds compacter en robuuster te worden. Lees bij welke tests en controles de apparatenaansluittechniek van ‍Phoenix Contact voor vrijgave van de serie moet standhouden.
Pdf openen en downloaden
Een apparaatontwikkelaar beoordeelt een doorvoerklem voor hoge stromen