Teollisuuden merkintöjen normit ja standardit

Turvallinen ja pitkäikäinen

Phoenix Contactin testatut merkintämenetelmät

Tuotteisiin
Korroosiotesti lauhdevesipitoisessa, vaihtelevassa ilmastossa
Vanhennuskoe: aika- ja lämpötilakäyrä

Vanhennuskoe: aika- ja lämpötilakäyrä

Vanhennuskoe IEC 60947-7-1/-2:n mukaan

Riviliittimien ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa pitkät elinkaaret ja jatkuva lämpötilankestävyys +125 °C. Jotta myös liitinmerkintä ja merkintöjen tulostus täyttävät nämä vaatimukset, Phoenix Contact varustaa merkintämateriaalit lämpöstabilisaattoreilla.

Monivuotisen käytön simuloinnissa merkintämateriaalit altistetaan yhdessä liittimien tai johtimien kanssa määritellylle lämpötilajaksolle sääkaapissa. Sääkaapin alemmaksi lämpötilaksi asetetaan +20 °C ja ylemmäksi lämpötilaksi +120 °C (PVC +80 °C).

Lämmitysvaiheen ja kymmenen minuutin pitovaiheen aikana testikappaleet saavuttavat enintään sallitun käyttölämpötilan. Tämän jälkeen seuraa jäähdytysvaihe. Testi käsittää yhteensä 192 jaksoa.

Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit testataan standardin IEC 60947-7-1/-2 mukaan. Kaikissa käytetyissä muoveissa on lisäksi turvamarginaali.

Öljyn- ja kemikaalienkestävyys DIN EN ISO 175:n mukaan

Ulkoiset aineet, kuten nesteet tai kaasut, voivat aiheuttaa fysikaalisia tai kemiallisia prosesseja tai reaktioita. Tämä voi muuttaa muovin ominaisuuksia. Muovi voi vahingoittua tai mahdollisesti tuhoutua.

Muutos voi vaikuttaa myös tulosteisiin ja merkintöihin. Sen estämiseksi Phoenix Contact käyttää ainoastaan tulostus- ja merkintämateriaaleja, jotka on testattu standardin DIN EN ISO 175 mukaan.

Muovien UV-valonkestävyys

Muovien UV-valonkestävyys

UV-valonkestävyys DIN EN ISO 4892-2:n ja DIN EN ISO 60068-2-5:n mukaan

UV-B-osuudet johtavat muoveissa mekaanisen ominaisuusprofiilin rajoituksiin. Tämän seurauksena tulosteet ja merkinnät voivat vahingoittua muovityypistä riippuen.

Phoenix Contactin merkintämateriaalit varastoidaan sekä kuivassa että kosteassa ilmastossa UV-säteilylle altistettuina, ja testataan yllä mainittujen normien mukaan.

Korroosiotesti

Korroosiotesti

Korroosiotesti DIN 50018:n mukaan

Äärimmäiset ympäristötekijät asettavat korkeita vaatimuksia komponenteille ja niiden merkinnöille. Seuraava testimenetelmä kuvaa DIN 50018:n mukaisen korroosiotestin rikkidioksidi- ja lauhdevesipitoisessa, vaihtelevassa ilmastossa.

Sääkaappiin viedään kaksi litraa tislattua vettä ja yksi litra SO2-kaasua. +40 °C:n testilämpötilassa muodostuu hapan ilmasto, joka tarttuu testikappaleiden pintamateriaaliin. Kahdeksan tunnin testin jälkeen testikappaleet kuivuvat 16 tuntia ovi avoinna.

Sitten ne tarkastetaan mikroskoopilla. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät tämän tiukan normin ja kestävät syövyttäviä aineita.

Tuote testataan suolasumulla syövyttävässä ympäristössä

Suolasumu

Suolasumu IEC 60068-2-11/-52:n mukaan

Etenkin laivanrakennuksessa tekniset komponentit on merkittävä, ja niiden pitää olla jatkuvasti luettavissa syövyttävässä ympäristössä. Ilman suolapitoisuus ja kohonnut kosteus asettavat korkeita vaatimuksia käytettäville merkinnöille ja materiaaleille.

IEC 60068-2-11/-52:n pohjalta kuormitus voidaan simuloida meri-ilmastossa. Materiaalien kestävyys syövyttävässä ympäristössä testataan suolasumulla. Testikappaleet viedään koekammioon ja sumutetaan viisiprosenttisella natriumkloridiliuoksella (NaCl; pH-arvo 6,5 - 7,2) +35 °C:n lämpötilassa 96 tunnin ajan.

Testin jälkeen ne tarkastetaan mikroskoopilla. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä korkeat vaatimukset ja soveltuvat myös äärimmäisiin ilmasto-oloihin.

Liuotinainekestävyys EN 60464-2:2001:n mukaan

Merkintöjen pitää kestää erilaisia liuotinainehöyryjä. Edellä mainitun normin pohjalta tulosteita ja merkintöjä varastoidaan kymmenen päivää asetoni-, n-heksaani- ja etanoliympäristössä, ja niiden pitää sen jälkeen olla luettavissa.

Merkinnät ja painatukset: kulumis- ja hankauskestävyys

Kulumis- ja hankauskestävyys

Kulumis- ja hankauskestävyys DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1:n mukaan

Merkintöjen ja tulosteiden pitää kestää teollisuudessa käytettäviä puhdistusaineita. Edellä mainittu normi edellyttää, että merkintöjä ja painatuksia hangataan vettä, isopropanolia, lakkabensiiniä ja n-heksaania sisältävällä pehmeällä liinalla. Niiden pitää tämän jälkeen olla luettavissa.

Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat kulumis- ja hankauskestävyyden korkeita vaatimuksia, ja niitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa.

Merkintöjen ja painatusten naarmutuksenkestävyystesti

Naarmutuksenkestävyys

Naarmutuksenkestävyys DIN EN ISO 1518:n mukaan

Merkintöjen ja tulostusten pitää kestää pistemäisiä tai viivamaisia mekaanisia kuormituksia. Tästä syystä Phoenix Contact testaa kaikkien merkintöjen ja tulostusten naarmutuksenkestävyyden edellä mainitun normin mukaan.

Pallomainen naarmutuskärki (läpimitta 1 mm) kuormittaa koekappaleita tulostusmenetelmästä riippuen 2 N - 6 N:n kuormalla. Sen jälkeen testikappaleet tarkastetaan visuaalisesti ja mikroskoopin avulla. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä suuret mekaaniset vaatimukset.

Tärinänkestävyys IEC 60068-2-6:n mukaan

Tällä testillä osoitetaan merkintämateriaalien tärinänkestävyys ja varma pysyvyys jatkuvassa tärinässä. Testikappaleeseen kohdistetaan harmonisia, sinimuotoisia värähtelyjä pyörivien, sykkivien tai oskilloivien voimien simuloimiseksi.

Testaus tapahtuu kaikkien akselien (x, y, z) suunnassa. Testikappaleet käyvät läpi taajuusalueen 3 Hz - 150 Hz, nopeus on yksi oktaavi minuutissa. Kiihtyvyyden tehollisarvo on jopa 50 m/s2.

Testikappaleita testataan jokaisen kolmen akselin suunnassa kaksi tuntia. Merkintämateriaaleissa ei saa esiintyä vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat normin vaatimuksia ja sopivat optimaalisesti sovelluksiin, joissa esiintyy voimakasta tärinää.

Tärinäkuormituksen testaaminen tärinätestin aikana

Valkoinen kohina

Tärinätesti DIN EN 61373:n mukaan – valkoinen kohina (voimakkuusaste DIN EN 50155:n mukaan)

Useissa sovelluksissa ja etenkin liikennetekniikan alalla merkintämateriaalit altistuvat tärinälle ja iskuille. Käytäntöä vastaavan tärinäkuormituksen simuloimiseksi testikappaleiden tärinänkestävyys testataan nousevilla ja laskevilla taajuuksilla ja amplitudeilla.

Testikappaleet testataan taajuusalueella 5 Hz - 150 Hz. Kiihdytyksen tehollisarvo on jopa 42,5 m/s2. Testikappaleita testataan jokaisen kolmen akselin (x, y, z) suunnassa viisi tuntia. Komponenteissa ja merkintämateriaaleissa ei saa esiintyä vaurioita, jotka vaikuttavat niiden käyttöön. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä korkeat tärinävaatimukset.

Merkinnän irtivetokoe

Irtivetokoe

Irtivetokoe DIN EN ISO 2409:n mukaan

Tässä suoritetaan teippitesti. Läpinäkyvä, itseliimautuva teippi, jonka adheesiovoima on 10 ± 1 N, kiinnitetään testattavaan tulosteeseen tai merkintään. Sen jälkeen se vedetään irti pinnalta 60°:n kulmassa vetosuuntaan nähden noin 1 cm/s:n nopeudella.

Tulostuksesta ei saa näkyä jälkiä teipissä testin jälkeen. Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat tämän normin vaatimuksia - ne ovat kestäviä eivätkä irtoa.

Etikettien adheesiovoimatesti

Adheesiovoimatesti

Adheesiovoimatesti FINAT-testimenetelmän nro 2 mukaan

Tässä testissä verrataan etikettien adheesiovoimaa erilaisilla alusmateriaaleilla. Etikettiliuska (25 x 175 mm) kiinnitetään määritellyllä voimalla alusmateriaaliin.

Tietyn varastointiajan jälkeen liuska vedetään 90°:n kulmassa ja 300 mm/min:n nopeudella irti alusmateriaalista. Adheesiovoima annetaan arvona N/25 mm. Näin testi mahdollistaa optimaalisten etikettien valinnan sovellukseen.