Teollisuuden merkintöjen normit ja standardit

Turvallinen ja kestävä merkintä

Merkintämateriaalit ja niiden merkinnät altistuvat erilaisille ympäristövaikutuksille ja mekaanisille vaikutuksille käyttöalueesta riippuen. Selkeiden ja pysyvien merkintöjen varmistamiseksi materiaalien ja merkintöjen on oltava erityisen kestäviä. Phoenix Contact käyttää vain testattuja materiaaleja, jotta se voi täyttää eri standardien vaatimukset ilman rajoituksia.

Merkintämateriaaleihin
Korroosiotesti lauhdevesipitoisessa, vaihtelevassa ilmastossa
Henkilö testaa materiaalien UV-valonkestävyyttä

Muovien UV-valonkestävyyden testaus

Säävaikutukset ja säteily standardin DIN EN ISO 4892-2 mukaan

UV-B-osuudet johtavat muoveissa mekaanisen ominaisuusprofiilin rajoituksiin. Näin merkinnät voivat vahingoittua eriasteisesti muovityypistä riippuen. Useiden vuosien ulkokäytön simuloimiseksi merkintämateriaalit altistetaan UV-säteilyn ja kosteuden aiheuttamille syklisille rasituksille. Tällä tavoin voidaan luoda keinotekoisia säävaikutuksia, jotka antavat tietoa materiaalin mekaanisista ominaisuuksista ja ulkonäöstä. Phoenix Contactin merkintämateriaalit varastoidaan sekä kuivassa että kosteassa ilmastossa UV-säteilylle altistettuina, ja testataan standardin DIN EN ISO 4892-2 mukaan.

Henkilö syöttää merkintämateriaalia kemiallisella nesteellä täytettyyn erlenmeyerkolviin

Kemiallisen kestävyyden testaus

Öljyn- ja kemikaalienkestävyys standardin DIN EN ISO 175 mukaan

Nestemäiset öljyt ja kemikaalit voivat aiheuttaa fysikaalisia tai kemiallisia reaktioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti perusmateriaaliin. Tämä voi vaikuttaa sekä muovin mekaanisiin ominaisuuksiin että merkintöjen kestävyyteen. Sen estämiseksi Phoenix Contact käyttää ainoastaan muoveja ja merkintämateriaaleja, jotka on testattu standardin DIN EN ISO 175 mukaisesti.

Kulumis- ja hankauskestävyyden testaaminen

Kulumis- ja hankauskestävyyden testaus

Hankauskestävyys standardien DIN EN ISO 61010-1 ja DIN EN 62208 mukaan

Teollisuusympäristössä käytetään voimakkaita puhdistusaineita, esim. elintarviketeollisuudessa. Siksi merkintöjen on oltava erittäin kestäviä, riippuen käyttöalueesta. Kirjoitusten hankauskestävyyden varmistamiseksi ne testataan isopropanolilla, n-heksaanilla ja bentsiinillä. Tätä tarkoitusta varten liina kastellaan kyseisellä kemikaalilla ja sillä pyyhitään merkintämateriaalia 30 sekunnin ajan tietyllä voimalla. Merkintöjen on oltava lopuksi vielä selvästi luettavissa. Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat hankauskestävyyden korkeita vaatimuksia, ja niitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa.

Korroosionkestävyyden testaaminen sääkaapin avulla

Korroosionkestävyyden testaus sääkaapin avulla

Korroosiotesti standardin DIN 50018 mukaan

Korroosio on materiaalin ja sen ympäristön välinen reaktio, joka aiheuttaa materiaalin muuttumisen tai heikkenemisen. Esimerkkejä ovat ruostevauriot, jotka voivat aiheuttaa merkintämateriaalien lukukelvottomuuden tai häviämisen. Materiaalien korroosionkestävyyden testaamiseksi ne altistetaan kahdeksan tunnin ajan +40 °C:n lämpötilassa lauhdevesiympäristölle, jonka ilma sisältää rikkidioksidia. Testin aikana muodostuu hapan ilmasto. Tämän jälkeen materiaalit tarkastetaan mikroskoopilla. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät normin vaatimukset ja kestävät syövyttäviä aineita.

Tuote testataan suolasumulla syövyttävässä ympäristössä

Syövyttävän, suolapitoisen ympäristön kestävyyden testaus

Suolasumu standardin IEC 60068-2-11/-52 mukaan

Erityisesti laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa merkintöjen on kestettävä korroosiota ja suolaista ilmaa. Tämän takaamiseksi materiaalien kestävyys syövyttävässä ympäristössä testataan suolasumulla. Tätä tarkoitusta varten materiaaleja sumutetaan koekammiossa viisiprosenttisella natriumkloridiliuoksella +35 °C:n lämpötilassa 96 tunnin ajan. Testin jälkeen suoritetaan silmämääräinen tarkastus. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä tiukat vaatimukset ja soveltuvat myös äärimmäisiin ilmasto-oloihin.

Merkintöjen ja painatusten naarmutuksenkestävyystesti

Naarmuuntumiskestävyyden testaaminen

Naarmutuksenkestävyys standardin DIN EN ISO 1518 mukaisesti

Merkintämateriaaleihin kohdistuu käyttöalueesta riippuen mekaanisia vaikutuksia. Erichsenin kovuuskoetintankoa käytetään merkintöjen naarmuuntumiskestävyyden testaamiseen pistemäisessä tai lineaarisessa kuormituksessa. Kaiverruskärkeen kohdistetaan määritelty voima jousijännityksen avulla. Sen jälkeen testikappaleet tarkastetaan visuaalisesti ja mikroskoopin avulla. Ratkaiseva tekijä on jousijännitys, joka jättää Erichsenin kovuuskoetintankoa käytettäessä juuri ja juuri näkyvän jäljen. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä tiukat mekaaniset vaatimukset.

Merkinnän irtivetokoe liimakalvotestillä

Irtovetokoe liimakalvotestillä

Irtivetokoe standardin DIN EN ISO 2409 mukaan

Liimakalvotestiä käytetään painatuksen pitävyyden testaamiseen. Testattavaan merkintään kiinnitetään läpinäkyvä teippi, jonka adheesiovoima on 10 ± 1 N. Sen jälkeen se vedetään irti pinnasta 60°:n kulmassa vetosuuntaan nähden noin 1 cm/s:n nopeudella. Tulostuksesta ei saa näkyä jälkiä teipissä testin jälkeen. Phoenix Contactin merkintämateriaalit vastaavat tämän normin vaatimuksia – ne ovat kestäviä eivätkä irtoa.

Etikettien adheesiovoiman testaus

Adheesiovoiman testaus FINAT-testimenetelmällä 9

Kiinnitysvoiman testaus FINAT-testimenetelmien 1, 2 ja 9 mukaisesti

FINAT-testissä verrataan etikettien adheesiovoimaa erilaisilla alusmateriaaleilla. Etiketin adheesiovoiman määrittämiseksi etikettiliuska (25 mm x 175 mm) kiinnitetään alusmateriaaliin tietyllä voimalla. 20 min ja 24 h odotusajan jälkeen testinäytteet irrotetaan ennalta määrätyssä kulmassa nopeudella 300 mm/min. Adheesiovoima ilmoitetaan yksikössä N/25 mm. Testit mahdollistavat optimaalisten etikettien valinnan sovellukseen.

  • FINAT 1: kulma 180° ja nopeus 300 mm/min
  • FINAT 2: kulma 90° ja nopeus 300 mm/min
  • FINAT 9: Testimenetelmällä tarkastetaan etiketin alkukiinnitys (loop-tack). Sillä mitataan voima, jolla materiaalisilmukka irtoaa vakiotestipinnasta tietyllä nopeudella.
IP-kotelointiluokkia koskevien vaatimusten testaaminen vesisuuttimien avulla

IP-kotelointiluokkia koskevien vaatimusten testaaminen

Kotelointiluokat standardin DIN EN 60529 / ISO 20653 mukaan

Erilaiset ympäristöolosuhteet ja -vaatimukset edellyttävät merkintöjen luokittelua IP-kotelointiluokkiin. Nämä ilmaistaan lyhenteen IP takana perässä olevilla kahdella tunnusnumerolla: ensimmäinen kuvaa suojan laajuutta vieraiden esineiden tunkeutumista vastaan, toinen kosteudenkestävyyttä. Merkintämateriaali testataan vesisuuttimien avulla.

Tärinäkuormituksen testaaminen tärinätestin aikana

Tärinänkestävyyden testaus

Tärinätesti standardin DIN EN 50155 mukaan

Useissa sovelluksissa ja etenkin liikennetekniikan alalla merkintämateriaalit altistuvat tärinälle ja iskuille. Käytäntöä vastaavan tärinäkuormituksen simuloimiseksi (esim. rautatieteollisuudessa) merkintämateriaalit altistetaan nouseville ja laskeville taajuuksille ja amplitudeille. Niitä testataan kolmella akselilla (x, y, z) viiden tunnin ajan, jolloin ne eivät saa vaurioitua eikä niiden kiinnitys saa heikentyä. Kaikki Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät nämä tiukat tärinävaatimukset.