SFB-tekniikka

SFB-tekniikalla varustetut QUINT POWER -teholähteet

Varmista laitteistosi maksimaalinen käytettävyys tehokkaalla QUINT POWER -teholähteellä, joka on varustettu SFB-tekniikalla.

SFB-tekniikka laukaisee tavalliset sulakeautomaatit selektiivisesti, ja rinnankytketyt laitteet toimivat edelleen.

Katso lisätietoja
SFB-tekniikka

Järjestelmien valikoiva suojaus

Parhaan käyttövarmuuden takaamiseksi vakiomallin sulakeautomaattien on aktivoiduttava magneettisesti, jotta vialliset virtapiirit voidaan kytkeä pois valikoivasti. SFB-tekniikalla (Selective Fuse Breaking) varustetut teholähteet ja DC/DC-muuntimet syöttävät lyhyen aikaa virtaa moninkertaisesti nimellisvirtaansa nähden tehoreservinsä avulla.

SFB-tekniikkaa käyttävä QUINT POWER

SFB-tekniikkaa käyttävä QUINT POWER

Taloudellinen suojaus sulakeautomaateilla

Yleensä verkkolaitteeseen on kytketty ohjauksen kanssa rinnakkain muitakin virtaa käyttäviä laitteita, kuten antureita tai toimilaitteita. Seisonta-aikojen minimoimiseksi jokainen virtapiiri tulisi suojata erikseen. Tällöin oikosulkutapauksessa vain vioittunut piiri eristetään teholähteestä, kun taas muut virtaa käyttävät laitteet jatkavat toimintaansa keskeytyksittä. Tällä hetkellä tavalliset kaupalliset sulakeautomaatit ovat edullisin ratkaisu virtapiirin suojaamiseen. Ne voidaan aktivoida sähkömagneettisesti tai termisesti kaksoismetallilla. Integroidun sähkömagneettisen irtikytkennän aktivointi muutamissa millisekunneissa edellyttää kuitenkin selvästi suurempaa virtaa kuin johdonsuojakatkaisijan nimellisvirta.

Sulakeautomaattien ominaisuudet

Sulakeautomaattien ominaisuudet

Sulakeautomaattien ominaisuudet

Valmistajat ilmoittavat sähkömagneettisen aktivoinnin edellyttämät oikosulkuvirrat yleensä vaihtovirta-arvoina (AC). Käyttäjien on sen vuoksi huomioitava, että vastaavat DC-arvot ovat 1,5 kertaa suurempia.

Sulakeautomaatteja on markkinoilla erilaisin aktivointiominaisuuksin. Teollisuudessa käytetään yleensä B- tai C-tyypin kytkimiä. B-tyypin kohdalla sulakeautomaatin aktivointi edellyttää seuraavia virtoja:

  • AC-sovellukset: 3...5-kertainen nimellisvirta
  • DC-sovellukset: 3...7,5-kertainen nimellisvirta

Tyypin B 25 A -kytkimen aktivointi edellyttää siis epäsuotuisissa oloissa 187,5 A:n virtaa, jos aktivoinnin on tarkoitus tapahtua muutamassa millisekunnissa. Tyypin C kohdalla vaadittavat virrat ovat seuraavat:

  • AC-sovellukset: 5...10-kertainen nimellisvirta
  • DC-sovellukset: 5...15-kertainen nimellisvirta
SFB-impulssi

SFB-impulssi

SFB-tekniikka ehkäisee jännitekuopat

Pitkät johdinreitit rajoittavat vaadittavaa aktivointivirtaa vikatapauksessa. Tästä syystä sulakeautomaatin aktivointi voi viivästyä tai jopa jäädä kokonaan tapahtumatta. Mikäli teholähteistä saadaan vähäisempi varateho, seuraa terminen aktivointi, joka voi kestää useita sekunteja tai minuutteja. Vianetsintä on tässä tapauksessa sinänsä helppoa, koska lauennut johdonsuojakatkaisija on erotettavissa silmin. Tällä aikavälillä teholähteen 24 V DC:n jännitteeseen on kuitenkin jo ehtinyt muodostua kuoppa, ja ohjauksen toiminta on keskeytynyt.

Epäedullisessa tapauksessa verkkolaite syöttää niin vähän virtaa tai varavirran syöttö kestää niin lyhyen aikaa, ettei sulake laukea ollenkaan. Tällöin vianetsintä kestää ja maksaa. SFB-tekniikalla varustetut QUINT-sarjan laitteet syöttävät tästä syystä jopa 6 kertaa nimellisvirtaa suurempaa virtaa. Tämä impulssi laukaisee johdonsuojakatkaisijat magneettisesti muutamassa millisekunnissa.

SFB-projektisuunnittelumatriisi

SFB-projektisuunnittelumatriisi

Johtimen pituus ja poikkileikkaus

Se, aktivoituuko johdonsuojakatkaisija riittävän nopeasti, riippuu myös kyseisen laitteen liitäntäjohdon pituudesta ja poikkipinnasta. Tässä yhteydessä on merkitystä muullakin kuin verkkolaitteen syöttämän virran suuruudella. Korkea virta pääsee oikosulkuun ja aktivoi johdonsuojakatkaisijan magneettisesti vain, jos vioittuneen virtapiirin impedanssi on riittävän alhainen.

Suunnittelumatriisistamme näet sovellukseesi sopivan johdon pituuden ja poikkipinnan sekä teholähteen yhdistelmät.

Esimerkkitapaus: SFB-tekniikka

  • Teholähde (24 V / 20 A) syöttää virtaa ohjaukseen ja kolmelle muulle kuormalle.
  • Kukin virtapiiri on suojattu sulakeautomaatilla (6 A, B-tyyppi).
  • Virtapiirit koostuvat 25 m pitkistä kuparijohdoista (poikkipinta 2,5 mm2)

Oikosulkutilanteessa 20 A:n verkkolaite syöttää SFB-tekniikkaa käyttäen lyhytaikaisesti 6-kertaisen nimellisvirran, ts. enintään 120 A. Johdonsuojakatkaisija laukeaa 3 - 5 ms:n kuluessa, kun sen ominaiskäyrän magneettisella alueella on kymmenkertainen nimellisvirta.

Muut laitteet jatkavat toimintaansa, ohjaukselle syötetään jatkuvasti 24 V DC:n virtaa ja se toimii keskeytyksittä oikosulusta huolimatta.

Esimerkkitapaus: SFB-tekniikka

Esimerkkitapaus: SFB-tekniikka

Ylivirtasuojat

Phoenix Contactin termomagneettisten johdonsuojakatkaisijoiden tuoteperheen yhteydessä käytetään ensimmäistä kertaa SFB-ominaiskäyrää.
Tämä aktivointityyppi on kehitetty erityisesti SFB-tekniikalla toimivien teholähteiden kanssa käytettäväksi. Laiteyhdistelmä takaa erityisen luotettavan aktivoinnin vikatapauksissa, vaikka teholähteen ja päätelaitteen väliset johdot olisivat pitkiä. SFB-ominaiskäyrä muistuttaa C-tyyppiä, mutta on toleranssin osalta selvästi kapeampi. Näin johdonsuojakatkaisija saavuttaa aktivointivirtansa nopeammin ja kytkeytyy aiemmin pois päältä. Tämä rajoittaa oikosulkuvirtaa ja vähentää johtoihin ja liitettyihin laitteisiin kohdistuvaa kuormitusta.