ACB-tekniikka

Aktiiviset redundanssimoduulit

Sovelluksissa, joissa käyttövarmuudelle asetetaan korkeimmat vaatimukset, redundanttisia teholähteitä tarvitaan estämään järjestelmäseisokki yhden virtalähteen vioittuessa.
Aktiiviset QUINT ORING -redundanssimoduulit käyttävät ACB-tekniikkaa. ACB-tekniikka huolehtii teholähteiden tasaisesta kuormituksesta ja kaksinkertaistaa redundanttisen järjestelmän käyttöiän.

Katso lisätietoja
Redundanssimoduulit

Maksimoi käyttöiän ja säästää energiaa

Redundanttiset teholähteet huolehtivat laitteistoissa, joita koskevat suuret turvallisuusvaatimukset, siitä, ettei virtalähteen vika johda laitteen tehonsyötön häviämiseen. ACB-tekniikka (Auto Current Balancing) pidentää redundanttisesti käytettävien teholähteiden käyttöikää huolehtimalla virtalähteiden yhtäläisestä kuormittamisesta.

Teholähde, jossa on symmetrinen kuormitusvirran jakautuminen

Kuormitusvirran symmetrinen jakautuminen

Teholähteiden symmetrinen kuormitus

ACB-tekniikka pidentää redundanttisesti käytettävien
teholähteiden käyttöikää virtalähteiden yhtäläisen kuormituksen avulla. Epätasaisen syötön takia usein vain yksi virtalähde syöttää koko kuorman, kun toinen virtalähde on joutokäynnillä. Tämä johtaa syöttävän verkkolaitteen lämpökuormitukseen ja nopeampaan vanhenemiseen. Moderni MOSFET-transistoritekniikka vähentää syntyvää termistä kuormitusta jopa 70 prosenttia. Tämä vähäisempi tehohäviö varmistaa, että kaikki kytkentäkaapin komponentit pysyvät viileämpinä, ja redundantin järjestelmän kokonaiskäyttöikä kaksinkertaistuu.

  • Redundanttisten teholähteiden yhtäläinen kuormitus
  • Kummankin teholähteen vähäisempi lämpökuormitus
  • Redundanttisen ratkaisun kaksinkertainen käyttöikä
Symmetrisen kuormituksen näyttö teholähteessä

Symmetrisen kuormituksen näyttö laitteessa

Symmetrisen kuormituksen signalointi

Pylväskaavio näyttää teholähteiden symmetrisen kuormituksen. Käyttäjä havaitsee yhdellä silmäyksellä, kumpi tulojännite on korkeampi, eli kumpaa teholähdettä kuormitetaan voimakkaammin.

Eri tilat on helppo lukea. Ongelmat pystytään tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa, ja ne voidaan poistaa nopeasti. Näytöt ja esitykset vastaavat NAMUR-suositusta.

Tunnista ja vältä kriittiset tilat

QUINT ORING -moduulit valvovat kuormitusvirtaa ja varoittavat heti, jos asetettu arvo ylittyy. Jos käyttäjä laitteistolaajennuksen yhteydessä liittää lisäkuormia redundanttiin teholähteeseen, tämä pystyy kompensoimaan redundanssissa syntyvän häviön.

Jos esim. kaksi redundanttista teholähdettä antavat kumpikin 5 A:n nimellisvirtaa ohjaukselle, joka tarvitsee 5 A, ja liitettävä lisäkuormitus on 3 A, tämän kuorman tehon toimittaa teholähteen tehoreservi. Vaadittava 8 A:n virta tuotetaan ilman jännitehäviötä.

Redundanssia ei kuitenkaan enää ole olemassa: jos jompikumpi teholähteistä vikaantuu, toinen laite ei enää yksinään voi tuottaa 8 A:n virtaa. LED signaloi laitteiston haltijalle välittömästi, ettei redundanssia enää ole olemassa.

QUINT ORING -moduulit valvovat kuormitusvirtaa

Esimerkki 1: redundanssi ok, esimerkki 2: ei redundanssia