100 vuotta intohimona teknologia ja innovaatiot

Mikä juhlavuosi! Vuonna 2023 juhlimme yhteyksiämme ja solidaarisuuttamme maailmanlaajuisesti, arvostavalla tavalla.
Ilmakuva Essenin 100-vuotisjuhlallisuuksista Essenissä
100-vuotiaan Phoenix Contactin logo

Vuonna 2023 Phoenix Contact täyttää 100 vuotta. Vahvuutemme perustuu onnistuneisiin yhteyksiin työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden välillä.

Juhlimme yrityksemme historiaa ja tätä vuosipäivää hyvin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Ihastele tässä näitä inspiroivia yhteyksiä, yksittäisiä projekteja sekä innovatiivisia tuotteitamme ja ratkaisuja.

Tunnelmia juhlavuodestamme Vahvistamme keskinäisiä yhteyksiämme lukuisissa tapahtumissa eri puolilla maailmaa.

Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
100-vuotias Phoenix Contact
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat
Työntekijät ja asiakkaat juhlivat

Yhdistämme ihmisiä ja tekniikoita

Innovaatiot, ratkaisut ja myös ystävyydet syntyvät yhdessä. Tavoitteet saavutetaan, kun työskentelemme niiden eteen yhdessä. Edistystä tapahtuu, kun toteutamme ideoita yhdessä. Sitoutuminen lisääntyy, kun jaamme yhteisiä intressejä.

Raportoimme kaikista näistä siteistä ja yhteyksistä täällä. Kaikkialta, missä on kotimme. Eri puolilla maailmaa ja eri kokoonpanoissa kollegoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. Värikkäästi ja monipuolisesti. Monitahoisesti. Ja inspiroivasti parhaassa mielessä. Anna meidän inspiroida myös sinua ja tutustu vahvoihin yhteyksiimme.

Frank Stührenberg ja tohtori Eberhard Veit

Hyvin yhteen pelaava tiimi Toimikunta ja liikkeenjohto työskentelevät käsi kädessä Phoenix Contactin tulevaisuuden hyväksi

Perheyrityksellä on aina ollut osakas-toimitusjohtaja ylimmällä johtotasolla. Tämä muuttui vuonna 2015, kun siirryttiin palkattuun liikkeenjohtoon. Osakkaista ja ulkopuolisista jäsenistä koostuva neuvoa-antava toimikunta on tukenut liikkeenjohtoa siitä lähtien. Phoenix Contactille avautuu uusi luku.

Tohtori Eberhard Veit on alusta alkaen johtanut toimikuntaa tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtaja Frank Stührenbergin kanssa. He ovat selvinneet yhdessä haastavista ajoista, ja nyt he ovat hyvässä yhteistyössä toimiva tiimi, joka on osoittanut arvonsa. Tiivis vuoropuhelu, rakentava tuki ja yhteisesti sovitut päätökset ovat hyvän yhteistyön perusta.

Tohtori Eberhard Veit ja Frank Stührenberg edustavat neuvoa-antavaa toimikuntaa ja liikkeenjohtoa. Kaikkien asianosaisten vuoropuhelu on perusta yrityksen menestyksekkäälle navigoinnille kaikkine haasteineen.

Työntekijöitä neuvotteluhuoneessa

Tietämyksen läpinäkyväksi tekeminen ja jakaminen Oppiminen toisiltamme ja ratkaisujen nopea löytäminen yhdessä

Jatkuvasti ajan hermolla pysyminen, tietojen kerääminen ja jakaminen, tietotaidon yhdistäminen, kokemuksista ja uudistuksista keskusteleminen ja ratkaisujen löytäminen yhdessä – mottoa "Tieto lisääntyy, kun sitä jakaa" mukaillen toimistoverkko on Phoenix Contactilla keskuspaikka aiheille, jotka ovat tyypillisiä sihteerien ja assistenttien työssä. Orga-tiimi koostuu viidestä henkilöstä yrityksen eri toimialoilta. Verkostossa on nyt yhteensä noin 200 jäsentä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti ja joiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2004 lähtien. Aiheesta riippuen on olemassa työryhmiä, mutta pääasiassa jäsenet näkevät itsensä moninkertaistajina.
Hyvä viestintä ja yhteistyö osoittavat, mistä todellisessa tiimityössä on kyse. Keskustelu tapahtuu ensisijaisesti Teams-kanavan ja tapaamisten kautta, joita toteutetaan myös yhdistettyinä, ja niihin osallistuu jäseniä tytäryhtiöistä eri puolilta Saksaa. Kun tieto ja osaaminen lisääntyvät jatkuvasti, on luonnollista, että toimistoverkko laajenee yrityksessä. Vahva ja kannattava yhteys tänään ja tulevaisuudessa.

Yhteisenä asiana energiasiirtymä Perinteistä osaamista ja tulevaisuudennäkymiä yhteen niputettuna

Lämmön tuottaminen kylmästä on ilmastointiratkaisuihin erikoistuneen Viessmannin ja Phoenix Contactin yhdistävä tekijä. Blombergin pääkonttorissa toteutettavassa yhteisessä hankkeessa nämä kaksi asiantuntijaa ovat luomassa täysin CO2-neutraalia rakennusta, joka tunnetaan Phoenix Contactissa nimellä "Rakennus 60" ja joka on koneenrakennusosaston tuleva koti.

Viessmann osoittautui täydelliseksi yhteistyökumppaniksi rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää etsittäessä. Räätälöity jääenergiavarastojärjestelmä luotiin hyvin lyhyessä ajassa.

Kumppaneita luonnehtivat erityisesti niiden samankaltainen alkuperä ja identtinen tulevaisuudenkuva: perheyrityksen perinteen muovaamina ne pyrkivät ilmastoneutraaliuteen ja ottavat yhdessä vastuun tulevien sukupolvien elinympäristöstä.

Phoenix Contactin teknisen suunnittelun päällikkö Matthias Unruhe ja Viessmannin jääenergiavarastojärjestelmän myynnistä vastaava Rainer Schmalenberg puhuivat alusta alkaen samaa kieltä. Ammattimaisesti ja inhimillisesti. Harmonia löytyi kaikilla tasoilla – suunnittelusta sopimuksen tekemiseen ja täytäntöönpanoon – ja kaikki tapahtui sujuvasti ja esimerkillisesti, molemmat miehet vahvistavat.

Sinan Sezer ja Tanja Claes

Tuotanto tapahtumana Suunnittelu on kaiken perusta

Kansainvälisessä teollisuustekniikassa Sinan Sezer suunnittelee optimaalisia tuotantoprosesseja uusille tuotteille. Toimitusketjun tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi tuotteita voidaan valmistaa eri tuotantopaikoissa eri puolilla maailmaa.

Tanja Claesin intohimona on tapahtumien suunnittelu. Hän järjestää muun muassa kerran vuodessa yli 60 erimaalaiselle osallistujalle tapahtuman, joka järjestetään vuorotellen kansainvälisissä toimipisteissämme, jotta he voivat keskustella tuotantoprosesseista suoraan koneiden äärellä.

Tanja ja Sinan työskentelevät hyvin erilaisilla aloilla. Juuri tämän monimuotoisuuden ansiosta yhteisessä tapahtumien suunnittelussa Phoenix Contactilla voidaan muodostaa erittäin tehokas maailmanlaajuinen verkosto.

Shahd Mansour ja Melissa Sommer

Naisinsinöörien verkosto Kontaktien luominen ja seuraavan sukupolven inspiroiminen

Yhä useammat tytöt aloittavat uransa matematiikan, informatiikan, luonnontieteiden ja teollisuuden aloilla, mutta tutkimukset osoittavat, että ammatissa pysyminen on vähäistä, ja että vain harvat naisinsinöörit pääsevät keski- ja ylimpään johtoon. Melissa Sommer ja Shahd Mansour kuuluvat yrityksen sisäiseen naisinsinöörien verkostoon. Verkostossa he vaihtavat ajatuksia samanhenkisten ihmisten kesken ja jakavat kokemuksiaan ja onnistumisiaan sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Kannustaakseen tyttöjä harkitsemaan uraa luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan alalla Shahd, Melissa ja muut jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä paikallisissa kouluissa ja tapahtumissa. He kertovat rakkaudestaan tekniseen alaan ja antavat voimavaroja seuraavalle sukupolvelle.

UPDTE-juhlajulkaisu – 100-vuotias Phoenix Contact

100 vuotta toimivia yhteyksiä UPDATE-juhlajulkaisu

Meitä ovat aina vahvistaneet toimivat yhteydet esimerkiksi toimipaikkaamme Blombergissa, asiakkaisiimme, kansainväliseen ympäristöön tai myös kollegoiden kesken.

Lue UPDATE-asiakaslehdestämme nämä jännittävät tarinat 100 vuoden ajalta, jotka herättävät Phoenix Contactin eloon.

Eilen, tänään, huomenna

Jotta tulevaisuus olisi elämisen arvoinen, meidän on toimittava vastuullisesti. Jotta löydämme tähän oikeat ratkaisut, tarkastelemme aiempia kokemuksia ja sisällytämme ne muun muassa kansainvälisiin kestävyyshankkeisiin ja visioomme paremmasta maailmasta: All Electric Society -puisto Blombergissa. Siellä All Electric Society -konseptista tulee konkreettista todellisuutta.

Kädessä älypuhelin, jossa sosiaalisen median kuvakkeita

Pidetään yhteyttä

Milloin tahansa näillä kanavilla: