Indblik i dashboardet for Time Series Data Service

Nemt og forståeligt visualiserede tidsseriedata med Time Series Data Service

Før fortolkningen kommer visualiseringen af data. Her er Time Series Data Service fra Phoenix Contacts IoT-platform Proficloud.io det første valg. Med blot et par enkle trin kan virksomheder visualisere og dele data, der er skræddersyet til deres individuelle behov, selv uden uddannet it-personale, og drage konklusioner for prognoser, vedligeholdelsesomkostninger og kvalitetssikring.

Mere information

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Medarbejder ser på aktuelle data om sin hardware i Proficloud.io

Alle procesdata centralt tilgængelige Når som helst, hvor som helst

Time Series Data Service gør det muligt for brugere at hente, overvåge og følge op på procesdata, når som helst og hvor som helst.

Let konfigurerbare, webbaserede dashboards kan hurtigt og præcist visualisere alle relevante parametre, som brugeren anmoder om, f. eks. en vindmølles rotationshastighed, motortemperaturer, gennemstrømningshastigheder eller afvisningshastigheder. De danner grundlag for datadrevne beslutninger og big data-applikationer.

Takket være Proficloud.io kan du nemt bruge Smart Service, også uden at råde over egne eller begrænsede IT-ressourcer.

Dine fordele

  • Ingen besværlig konfiguration takket være Plug-and-Play
  • Alle procesdata centralt tilgængelige – når som helst, hvor som helst
  • Nemt konfigurerbare dashboards for bekvem overvågning af alle relevante og ønskede procesparametre

Overblik over dine fordele

Produktionsprocesser på skærme
Mand kontrollerer Time Series Data på laptop
Time Series Data Service visualiseret på laptop
Time Series Data kan ses på en tablet
Produktionsprocesser på skærme

Optimering og øget effektivitet i værdikæden hører til de primære mål for virksomheder. Time Series Data Service gør det muligt for brugere at få adgang til procesdata, og dét i hele verden.
Dataene fra hver tilsluttet maskine digitaliseres og kan også analyseres med Smart Service. Brugere har også mulighed for at overvåge dataene og indstille brugerdefinerede advarsler.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Mand kontrollerer Time Series Data på laptop

Under nedetider producerer virksomheder ikke produkter eller tilføjer ingen værdi til virksomheden. Enhver produktionsvirksomhed har som mål at reducere nedetider eller i det mindste at kunne planlægge dem. Med Time Series Data Service ved du, hvornår du kan regne med udfald, og hvornår det er nødvendigt med vedligeholdelse.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Time Series Data Service visualiseret på laptop

Kvaliteten af ​​et produkt kan bestemmes af mange faktorer. En række af disse faktorer kan visualiseres og analyseres i Time Series Data Service baseret på data fra maskinerne.
Bliv informeret på et tidligt tidspunkt, hvis produkterne ikke lever op til de stillede krav, og sørg for, at defekte varer bliver sorteret fra med det samme. På den måde kan antallet af reklamationer reduceres. Derudover kan f. eks. energispidsbelastninger opfanges med tidlige advarsler.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Time Series Data kan ses på en tablet

Enhver virksomhed har medarbejdere, der kender produktionen og maskinerne bedre end en lang række ansatte, ofte på grund af mange års erfaring med jobbet. Denne viden kan gøres tilgængelig og deles gennem Time Series Data Service. Dataene visualiseres, og alarmer kan indstilles baseret på data.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Proficloud.io: Din indgangsbillet til Industrial IoT
Få mere at vide om Time Series Data Service
Time Series Data Service gør det muligt for brugere at hente, overvåge og følge op på procesdata, når som helst og hvor som helst.
Få informationer nu, og test gratis
Time Series Data Services på en skærm

Smart Service i detaljer

Tidsseriedata
Time Series Data-udtræk fra en maskine
Alert List-widget fra Times Series Data
Tidsseriedata

"Graph"-widgetten er en af de nemmeste muligheder for at vise tidsseriedata som graf. Dataene kan præsenteres som kurver, søjler eller punkter. Disse kan desuden tilpasses farvemæssigt.
I denne widget kan der desuden indstilles alarmmeldinger.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Time Series Data-udtræk fra en maskine

Med widgetten "Stat" er det muligt at vise en bestemt værdi (f. eks. aktuel, højeste, laveste værdi) for et indgående dataflow. Værdier under eller over en bestemt værdi kan farvekodes (f. eks. op til 50 = grøn; over 75 = gul; over 100 = rød).
Brugeren kan vælge, om baggrunden skal vises med en kurve over tidligere data eller kun den aktuelle værdi.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Alert List-widget fra Times Series Data

Widgetten "Alert List" viser en oversigt over de advarsler om funktioner, der har over- eller underskredet en indstillet værdi. Sådan viser advarselslisten tidligere grænseoverskridelser.
Det kan også indstilles, om advarslerne kun skal vises fra ét dashboard eller fra alle dashboards, der er oprettet på kontoen.

Få mere at vide om Time Series Data Service på Proficloud.io
Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service er en omfattende, cloudbaseret løsning til overvågning af vindmøller. Ved hjælp af tidsseriedata kan du til hver en tid overvåge dine vindmøllers tilstand og foretage de nødvendige foranstaltninger for at undgå skader. Ved lave temperaturer f. eks. kan du overvåge istykkelsen på f.eks. rotorbladene og få direkte besked med en integreret alarm, hvis islaget når et kritisk niveau.
Yderligere overvågning, der er mulig med dashboards på Proficloud.io i Time Series Data Service, er overvågningen af ​​lynnedslag og den deraf følgende spidsbelastning samt bøjningsmomenterne for de enkelte rotorblade.
Kort sagt: De detaljerede dashboards giver dig et overblik over vindmøllernes tilstand.

Flere informationer om rotorbladsovervågning

Det centrale sted til booking af Smart Services
Booking af Smart Services
Forbilledet for ​​Proficloud.io Service Stores er de almindelige online butikker, som vi alle bruger i vores dagligdag. Nemme at forstå og nemme at betjene.
Book nu
Smart Services på tre skærme